Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád na zemský povrch v podobe zrážok.

Súvisiace extra

Eolická reliéfotvorná činnosť na pobrežiach a v stepiach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní pobreží a stepí.

Stredozemné podnebie

Stredozemné podnebie charakterizuje horúce, suché leto a mierna zima.

Zlom (základný)

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho napätia prepojovaním malých puklín a...

Kolobeh kyslíka

Kyslík je nevyhnutným životným prvkom pre väčšinu organizmov. Na Zemi je v neustálom...

Nerasty

Horniny pozostávajú z nerastov, ktoré sa v prírode nachádzajú aj v čistej forme.

Spraš

Spraš je nespevnená usadená hornina žltej farby, ktorá je tvorená hrubozrnnými časticami hornín.

Zatmenie Slnka, zatmenie Mesiaca

Keď sa Zem, Slnko a Mesiac dostanú do jednej priamky, môžeme pozorovať zaujímavý astronomický úkaz.

Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny sú veľké plochy cirkulujúceho vzduchu s mrakmi a zrážkami, ktoré sa vytvárajú v...

Added to your cart.