Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Kolobeh uhlíka

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní do atmosféry.

Geografia

Kľúčové slová

uhlie, Kroky, oxid uhličitý, uhlíková väzba, emisií oxidu, Fotosyntéza, výroba energie, rozklad, Dýchanie, zvetrávaniu, Spaľovanie, uhlíková zlúčenina, sedimenty uhlík bohaté, uhľovodík, zviera, rastlina, pôda, metán, uhličitany, hydrogénuhličitany, sopka, Organizmus, biológia, zemepis

Súvisiace extra

Kolobeh dusíka

Atmosférický dusík je viazaný baktériami a živé organizmy sú schopné ho prijať vo forme rôznych zlúčenín.

Kolobeh kyslíka

Kyslík je nevyhnutným životným prvkom pre väčšinu organizmov. Na Zemi je v neustálom kolobehu.

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Obeh fosforu

Fosfor je dôležitým prvkom pre živé organizmy, ktorý je na Zemi v neustálom obehu.

Znečisťovanie ovzdušia

Táto animácia vám predstaví hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia: priemysel, poľnohospodárstvo a mestá.

Dom bez emisií oxidu uhličitého

Dizajn a konštrukcia moderných domov hrajú dôležitú úlohu v ochrane životného prostredia.

Fotosyntéza

Rastliny sú schopné premeniť anorganické látky (oxid uhličitý a voda) do organického cukru.

Hlbinná baňa

Na rozdiel od povrchových baní, v hlbinných baniach vrstvy pokrývajúce uhlie nie sú odstránené, uhlie sa ťaží z banských šácht.

Kyselina uhličitá, H₂CO₃)

Je bezfarebná kvapalina bez zápachu, vzniká rozpúšťaním oxidu uhličitého vo vode.

Odlesňovanie

Ničenie lesov má mnoho negatívnych dopadov na životné prostredie.

Oxid uhličitý (CO₂) (prvý stupeň)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu. Hustota plynu je väčšia než hustota vzduchu. Nevyhnutné pre fotosyntézu rastlín.

Oxid uhličitý (CO₂) (stredný stupeň)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu. Hustota plynu je väčšia než hustota vzduchu. Nevyhnutné pre fotosyntézu rastlín.

Oxid uhoľnatý (CO) (stredný stupeň)

Bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu, vysoko toxický pre ľudí a zvieratá.

Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád...

Vznik a činnosť stratovulkánu

Stratovulkán sa skladá z vrstiev sopečného popola, úlomkov a lávy.

Added to your cart.