Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Kolobeh kyslíka

Kolobeh kyslíka

Kyslík je nevyhnutným životným prvkom pre väčšinu organizmov. Na Zemi je v neustálom kolobehu.

Geografia

Kľúčové slová

kyslík, Kroky, Sopečná činnosť, Dýchanie, Spaľovanie, výroba energie, spálenie, Fotosyntéza, oxid uhličitý, ozón, chemicky viazaného kyslíka, atmosféra, UV, Rozkladacích, rastlina, zviera, biológia, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Kolobeh kyslíka

 • zvieratá
 • rastliny
 • ultrafialové žiarenie
 • oxid uhličitý
 • atmosférický kyslík
 • ľudia
 • sopečná činnosť
 • kyslík, ktorý je chemicky viazaný v usadeninách
 • rozkladné organizmy: baktérie, huby, červy
 • ozón

Emisia

 • rastliny
 • fotosyntéza
 • atmosférický kyslík

Viazanie

 • zvieratá
 • atmosférický kyslík
 • dýchanie
 • spaľovanie uhľovodíkov
 • oxid uhličitý
 • výroba energie
 • ľudia
 • oxidácia sopečných plynov
 • horenie

Kolobeh

 • fotosyntéza
 • horenie
 • rozklad
 • dýchanie
 • viazanie (chemicky viazaný kyslík)

Ľudská činnosť

 • atmosférický kyslík
 • výroba energie
 • ľudia
 • spaľovanie uhľovodíkov
 • oxid uhličitý

Animácia

Vzduch obsahuje 21% kyslíka, ktorý je v podobe kyslíkových molekúl aj ozónu. Z kyslíkových molekúl vzniká vplyvom ultrafialového žiarenia ozón. Kyslík sa nenachádza iba vo vzduchu, ale aj v povrchových vodách, kde je jeho obsah dvojnásobne väčší ako vo vzduchu. Značné množstvo kyslíka sa nachádza aj v zemskej kôre, a to vo viazanej aj voľnej forme. Kyslík potrebujú živočíchy aj človek, je základnou podmienkou pre život.

Kyslík je nevyhnutný pri horení, rozklade organických látok, v čoraz väčšom množstve ho využíva aj priemysel a doprava. Do atmosféry sa môže dostať veľké množstvo oxidu uhličitého počas sopečnej činnosti, respektíve vo viazanej forme aj z povrchových vôd. V posledných 100 rokoch obsah oxidu uhličitého v atmosfére stúpol o 40% hlavne kvôli ľudskej činnosti.

Počas horenia a používania kyslíka vzniká oxid uhličitý, ktorý sa dostáva späť do vzduchu a vôd. Jediným spôsobom, ako možno nahradiť spotrebovaný kyslík je fotosyntéza, počas ktorej z oxidu uhličitého znova vzniká kyslík. Okrem rastlín fotosyntézy sú schopné aj zelené riasy žijúce vo vodách a sinice.

Rozprávanie

Vzduch obsahuje 21% kyslíka, ktorý je v podobe kyslíkových molekúl aj ozónu. Z kyslíkových molekúl vzniká vplyvom ultrafialového žiarenia ozón. Kyslík sa nenachádza iba vo vzduchu, ale aj v povrchových vodách, kde je jeho obsah dvojnásobne väčší ako vo vzduchu. Značné množstvo kyslíka sa nachádza aj v zemskej kôre, a to vo viazanej aj voľnej forme. Kyslík potrebujú živočíchy aj človek, je základnou podmienkou pre život.

Kyslík je nevyhnutný pri horení, rozklade organických látok, v čoraz väčšom množstve ho využíva aj priemysel a doprava. Do atmosféry sa môže dostať veľké množstvo oxidu uhličitého počas sopečnej činnosti, respektíve vo viazanej forme aj z povrchových vôd. V posledných 100 rokoch obsah oxidu uhličitého v atmosfére stúpol o 40% hlavne kvôli ľudskej činnosti.

Počas horenia a používania kyslíka vzniká oxid uhličitý, ktorý sa dostáva späť do vzduchu a vôd. Jediným spôsobom, ako možno nahradiť spotrebovaný kyslík je fotosyntéza, počas ktorej z oxidu uhličitého znova vzniká kyslík. Okrem rastlín fotosyntézy sú schopné aj zelené riasy žijúce vo vodách a sinice.

Súvisiace extra

Kolobeh dusíka

Atmosférický dusík je viazaný baktériami a živé organizmy sú schopné ho prijať vo forme...

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Monzúnový veterný systém

Monzúnové vetry prinášajú v lete silné zrážky z mora na pevninu.

Ako zanikajú jazerá

Jazerá nemajú dlhú životnosť z hľadiska geologického času.

Mesiac

Aké tajomstvá ukrýva Mesiac? Ktorí ľudia sa dostali ako prví na Mesiac? Z tohto filmu sa to...

Erodované kryhové horstvo

Takmer všade na svete sa môžeme stretnúť s pozostatkami Variskej a Kaledónskej horskej sústavy.

Eolická reliéfotvorná činnosť na pobrežiach a v stepiach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní pobreží a stepí.

Faktory otepľovania

Mieru otepľovania ovplyvňuje slnečné žiarenie, uhol sklonu slnečných lúčov a albedo zemského...

Added to your cart.