Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Kolobeh dusíka

Kolobeh dusíka

Atmosférický dusík je viazaný baktériami a živé organizmy sú schopné ho prijať vo forme rôznych zlúčenín.

Geografia

Kľúčové slová

Dusík, Kroky, dusík molekula, nitrifikácie, denitrifikácia, nitrifikačnej baktérie, upevňovacie dusík baktérie, koreň uzlík, Leguminosae, amoniak, organický materiál, dusitan, dusičnan, pôda, atmosféra, kovalentná väzba, fyzickej geografie, biológia, zemepis

Súvisiace extra

Amoniak (NH₃)

Je bezfarebný plyn s charakteristickým dráždivým zápachom. Vodným roztokom amoniku je čpavok.

Dusík (N₂) (stredný stupeň)

Je bezfarebný plyn bez zápachu, iba veľmi ťažko reaguje s inými chemickými zlúčeninami, tvorí totiž 78,1 % (objemových) zemskej atmosféry.

Kolobeh kyslíka

Kyslík je nevyhnutným životným prvkom pre väčšinu organizmov. Na Zemi je v neustálom kolobehu.

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní do atmosféry.

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Nitrátový ión (NO₃⁻)

Je hlavným zdrojom dusíka pre rastliny. Je zložený ión.

Obeh fosforu

Fosfor je dôležitým prvkom pre živé organizmy, ktorý je na Zemi v neustálom obehu.

Aminokyseliny

Aminokyseliny sú monoméry proteínov.

Amoniakový ión (NH₄⁺)

Zlúčenina iónu vytvorí, keď sa pridá k protónovej molekule amoniaku.

Baktérie (pokročilý stupeň)

Baktérie sú jednobunkové organizmy bez jadra, ktoré dosahujú dĺžku iba niekoľkých mikrometrov.

Dusík (N₂) (prvý stupeň)

Je bezfarebný plyn bez zápachu, iba veľmi ťažko reaguje s inými chemickými zlúčeninami, tvorí totiž 78,1 % (objemových) zemskej atmosféry.

Kysličník dusný (NO)

Je to bezfarebný plyn, má štipľavý zápach, je medziprodukt pri výrobe kyseliny dusičnej. Jeho hustota je väčšia než hustota vzduchu.

Oxid dusnatý (NO₂)

Oxid dusnatý je radikál, je veľmi reaktívny vďaka svojmu voľnému elektrónu. Je jedovatý plyn.

Pôdne typy (pôdne profily)

Táto animácia prezentuje rôzne pôdne typy.

Výroba amoniaku z dusíka a vodíka (Haber-Boschov proces)

Priemyselná výroba amoniaku prebieha pri vysokej teplote a tlaku, za prítomnosti železa ako katalyzátora.

Čert morský

Táto bizarne vyzerajúca ryba využíva ako návnadu bioluminiscenciu - vyžarovanie viditeľného svetla. Animácia nám vysvetlí ako to funguje.

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád...

Pôdne typy - Maďarsko (mapa)

Táto animácia nám zobrazí pôdne typy, ktoré nájdeme v Maďarsku.

Added to your cart.