Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Karbamid (močovina) (CO(NH₂)₂)

Karbamid (močovina) (CO(NH₂)₂)

Táto organická zlúčenina sa nachádza v moči cicavcov, ktorá sa používa pri výrobe priemyselných hnojív na báze dusíka.

Chémia

Kľúčové slová

karbamid, diaminometanal, amid, moč, močovina, priemyselné hnojivo, odmrazovanie, umelá hmota, bielkovinový metabolizmus, aminoplasty, chémia

Súvisiace extra

Acetamid (etánamid) (C₂H₅NO)

Biela krystalická látka bez farby a zápachu.

Formamid (metánamid) (HCONH₂)

Je to hygroskopická bezfarebná až mierne viskózna kvapalina bez zápachu, používa sa pri výrobe kyseliny mravčej, kyanovodíka a iných organických zlúčenín.

Molekula úloha VII.(Organické zlúčeniny dusíka)

Úloha na precvičenie o skupinách a štruktúrach organických dusíkatých zlúčenín.

N,N-dietylpropánamid (C₇H₁₅NO)

Je to bezfarebná kvapalina, terciárny amid.

Dimetylamín (NH(CH₃)₂)

Je to bezfarebný plyn s prenikavým zápachom, v priemysle široko používaný.

Metylamín (NH₂CH₃)

Je to najjednoduchší, primárny amín.

Trimetylamín N(CH₃)₃

Je to je najjednoduchší terciárny amín, spôsobuje nepríjemný zápach potravín.

Amoniak (NH₃)

Je bezfarebný plyn s charakteristickým dráždivým zápachom. Vodným roztokom amoniku je čpavok.

Added to your cart.