Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Jedlé druhy ľuľkovitých

Jedlé druhy ľuľkovitých

Mnohé rastliny, ktoré sú dôležité z hľadiska ľudskej výživy, patria k ľuľkovitým.

Biológia

Kľúčové slová

plodiny, ľuľkovité, papriku, zemiaky, paradajka, baklažán, zelenina, krmivo, Rastlinná výroba, jedlo, potravinové plody, Južná Amerika, Stredná Amerika, Andy, hľuza, bobuľové ovocie, ovocie, hlavný koreň, predný väz, list, kvetina, hermafrodit, Dvojklíčnolistová rastlina, krytosemenných rastlín, rastlina, biológia

Súvisiace extra

Miesta pôvodu zvierat a plodín

Domestikované zvieratá a plodiny pochádzajú z rôznych častí sveta.

Porovnanie pravých a nepravých plodov.

Pravý plod, na stavbe plodu sa zúčastňujú len piestiky. Nepravý plod na stavbe plodu sa zúčastňujú aj iné časti kvetu okrem piestika.

Vegetatívne orgány rastlín

Orgány, ktoré rastlina potrebuje k svojmu prežitiu a vývoju.

Kukurica

Je jednou z najdôležitejších jednoklíčnolistových plodín.

Precízne poľnohospodárstvo

Táto animácia prezentuje využitie moderných technológií v poľnohospodárstve.

Čo by sa malo objavovať na našom tanieri?

Táto animácia vám pomôže osvojiť si základné poznatky súvisiace so zdravým stravovaním.

Banán

Banán je jedným z najčastejšie konzumovaných ovocí na svete.

Kvety krytosemenných rastlín

Pomocou tejto animácie môžete spoznať jednotlivé typy kvetov krytosemenných rastlín

Obilniny

Obilniny patria k čeľadi lipnicovitých a pestujú ich pre zrná, ktoré majú význam vo výžive.

Porovnanie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín

Krytosemenné rastliny rozdeľujeme do dvoch skupín: na jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové rastliny.

Semená a klíčenie

Dvojklíčnolistové rastliny majú zárodok s dvoma klíčnymi listami, jednoklíčnolistové s jedným.

Stavba listu

Animácia zobrazuje hlavné typy listov a rozdiel medzi listami jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín.

Trsť a pálka

Veľké, kozmopolitné, jednoklíčnolistové rastliny, ktoré rastú na okraji stojatých vôd.

Machu Picchu (15. storočie)

Starobylé mesto Inkov, ktoré sa nachádza v dnešnom Peru, je na zozname Svetového kultúrneho dedičstva.

Added to your cart.