Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Jaskyňa z obdobia staršej doby kamennej

Jaskyňa z obdobia staršej doby kamennej

Prvé bydliská v histórii ľudstva poskytujú veľa informácií o spôsobe života našich predkov.

Dejepis

Kľúčové slová

v staroveku, prehistorickí ľudia, Jaskyňa, Jaskynná maľba, Altamira, Lascaux, archeológia, horda, obec, bydliska, prírodné štrbina, obydlia, chata, antropológia, Potrava, požiarne, zakladanie ohňa, použitia náradia, používanie ohňa, výrobu nástrojov, dejepis, životný štýl, pokrvnú príbuzný, Nástroj, ľudský

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktoré je najskoršie archeologické obdobie?
 • Ktoré je prvým obdobím kamennej doby?
 • Ktoré z nasledujúcich nebolo typickým obydlím ľudí v paleolite?
 • Čo bolo typickým materiálom paleolitických nástrojov?
 • Ktorú z nasledujúcich zbraní nepoužívali lovci v paleolite?
 • Ktoré slovo gréckeho pôvodu sa vzťahuje na vedu o človeku?
 • Čo nebolo typickou formou zaobstarávania potravy v paleolite?
 • Ktorý bol prvý ľudský druh, ktorého strava obsahovala už aj mäso?
 • Ako sa nazývala komunita ľudí žijúcich v paleolite?
 • Čo nezobrazujú jaskynné maľby?
 • Blízkosť čoho nezohrávala dôležitú úlohu pri výbere miesta obydlia v paleolite?
 • Ktorá farba nie je typická pre paleolitické jaskynné maľby?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Ľudia žijúci v paleolite sa venovali lovu a zberu.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Väčšinu jaskynných malieb namaľovali na stenu, ktorá sa nachádzala pri vchode do jaskyne.
 • Čo neplatí pre tlupu?
 • Čo bolo najdôležitejšou činnosťou ľudí v paleolite?
 • Ktoré zviera nemohli stretnúť ľudia v paleolite?
 • Na ktorý predmet sa vzťahuje nasledujúci opis? Štiepaný kamenný nástroj, pomocou ktorého sa čistili zvieracie kože.
 • Na ktorý predmet sa vzťahuje nasledujúci opis? Štiepaný kameň v tvare kvapky, ktorý bol univerzálnym nástrojom.
 • Pomocou akej techniky sa vyrábali paleolitické kamenné nástroje?
 • Čo sa nepovažuje za výhody ohňa?
 • Ktorá vlastnosť ľudí žijúcich v paleolite najviac pomáha dnešným archeológom?

Scénky

Náradie

 • náradie z obdobia staršej doby kamennej
 • pästný klin - Štiepaný kameň v tvare kvapky, bol univerzálnym nástrojom.
 • pazúrik - Štiepaný kamenný nástroj, pomocou ktorého čistili zvieracie kože.
 • hrot šípu - Vyrábali ho štiepaním kameňa. Na šíp ho pripevňovali pomocou rastlinných vlákien alebo zvieracích šliach.
 • ihla - Vyrábali ju z kosti. Používali ju pri zhotovovaní šiat. Používali ju aj ako dierkovač.

Dejiny ľudstva môžeme rozdeliť aj na archeologické obdobia, a to podľa toho, z akého materiálu a pomocou akej techniky vyrábali vtedajší ľudia svoje nástroje.
Na rozdiel od historických období archeologické obdobia nie sú striktne časovo ohraničené a môžu sa líšiť v jednotlivých regiónoch. Ak sa pozrieme na evolúciu daného nástroja, zistíme aj jednotlivé evolučné fázy človeka.

Najskorším archeologickým obdobím je kamenná doba, v ktorej prvotným materiálom na výrobu nástrojov bol kameň. Okrem kameňa sa používali aj kosti a drevo. Prvým obdobím kamennej doby bol paleolit, v ktorom sa kamenné predmety vyrábali štiepaním.

Animácia

Jaskyňa z obdobia staršej doby kamennej

Bydlisko pračloveka

Stopy po praľuďoch nachádzali archeológovia spočiatku len v jaskyniach, preto sa domnievali, že v praveku existovali skoro len takéto obydlia. Moderné vedecké postupy a nástroje vyvrátili tento nesprávny pohľad. Obylia praľudí môžeme deliť na tri typy. Okrem jaskýň vytvorených z prirodzených púklín, ľudia žili aj pod skalnými útesmi. Kde sa nenachádzali skaly, ľudia postavili chatrče z prútov a z obrovských kostí, ktoré

Zvonku

Archeológovia spočiatku objavili stopy pračloveka hlavne v jaskyniach, preto sa dlho domnievali, že v praveku existoval iba tento typ obydlia. Moderné vedecké metódy a technické prostriedky však vyvrátili túto mylnú predstavu.
Obydlia pračloveka môžeme rozdeliť do troch skupín. Pračlovek rád obýval okrem jaskýň, ktoré vznikali v prírodných štrbinách skál aj chránené miesta pod vyčnievajúcimi skalami. Kde nenašiel vhodné skaly, staval z konárov a obrovských kostí chatrče, ktoré pokrýval zvieracou kožou.
Ich obydlie sa zvyčajne nachádzalo v blízkosti lesa (drevo) a vody (prameň, potok).

Vnútro

 • pazúrik - Štiepaný kamenný nástroj, pomocou ktorého čistili zvieracie kože.
 • šípy - Pomocou luku a šípov pravekí muži úspešne lovili aj zver, ktorá sa pohybovala rýchlo.
 • zvieracia koža - Pravekí ľudia zúžitkovali takmer každú časť ulovených zvierat. Z očistenej a vysušenej zvieracej kože zhotovovali hlavne šaty, obuv a prikrývky.
 • luk - Pomocou luku a šípov pravekí muži úspešne lovili aj zver, ktorá sa pohybovala rýchlo.

Archeológovia a antropológovia (vedci, ktorí sa venujú vede o človeku) objavili na miestach obývaných pravekým človekom relatívne veľké množstvo artefaktov. Odhodený odpad (nepoužiteľné zbrane a iné predmety, zvieracie kosti) a ľudské pozostatky sa totiž v pravekých jaskyniach alebo ich blízkosti často nahromadili v hrubých vrstvách alebo kopách.

V staršej kamennej dobe najdôležitejšou činnosťou človeka bolo zaobstarávanie potravy. Naši predkovia svoju potravu získavali prostredníctvom lovu a zberu. Najprv zbierali iba rastliny a ovocie. Človek vzpriamený (Homo erectus) sa venoval už aj lovu, a tak sa na "jedálnom lístku" základných potravín objavilo aj mäso. Okrem mäsa pravidelne konzumovali aj rastliny, ryby, slimáky a lastúrniky.
Spočiatku používal iba oheň, ktorý našiel v prírode, ale neskôr vynašiel rôzne techniky, pomocou ktorých zakladal oheň.
Oheň bol zdrojom tepla a svetla, mäso sa stalo vďaka nemu chutnejším a trvanlivejším a divá zver sa nepribližovala k nemu.
Praľudia žili v menších spoločenstvách (tlupách). Osamote ani nemali šancu prežiť. Členov tlupy spájalo aj pokrvné príbuzenstvo. Starali sa navzájom o seba.

Jaskynné maľby

 • šabľozubý tiger
 • mamut

Do osobitnej skupiny archeologických pamiatok patria jaskynné kresby a maľby, ktoré sú aj dnes zdrojom mnohých otázok. Väčšinou zobrazujú zvieratá a loviace ľudské postavy.
Tieto diela boli vyhotovené na stenách vnútornej časti jaskyne.
Dnes poznáme približne 200 jaskýň, ktoré ukrývajú nástenné maľby zo staršej kamennej doby (najznámejšou je asi Altamira (Španielsko) a Lascaux (Francúzsko)).

Prechádzka

Rozprávanie

Archeológovia spočiatku objavili stopy pračloveka hlavne v jaskyniach, preto sa dlho domnievali, že v praveku existoval iba tento typ obydlia. Moderné vedecké metódy a technické prostriedky však vyvrátili túto mylnú predstavu.
Obydlia pračloveka môžeme rozdeliť do troch skupín. Pračlovek rád obýval okrem jaskýň, ktoré vznikali v prírodných štrbinách skál aj chránené miesta pod vyčnievajúcimi skalami. Kde nenašiel vhodné skaly, staval z konárov a obrovských kostí chatrče, ktoré pokrýval zvieracou kožou.
Ich obydlie sa zvyčajne nachádzalo v blízkosti lesa (drevo) a vody (prameň, potok).
Archeológovia a antropológovia (vedci, ktorí sa venujú vede o človeku) objavili na miestach obývaných pravekým človekom relatívne veľké množstvo artefaktov. Odhodený odpad (nepoužiteľné zbrane a iné predmety, zvieracie kosti) a ľudské pozostatky sa totiž v pravekých jaskyniach alebo ich blízkosti často nahromadili v hrubých vrstvách alebo kopách.

Do osobitnej skupiny archeologických pamiatok patria jaskynné kresby a maľby, ktoré sú aj dnes zdrojom mnohých otázok. Väčšinou zobrazujú zvieratá a loviace ľudské postavy.
Tieto diela boli vyhotovené na stenách vnútornej časti jaskyne.

Pračlovek spočiatku používal iba oheň, ktorý našiel v prírode, ale neskôr vynašiel rôzne techniky, pomocou ktorých zakladal oheň.
Oheň bol zdrojom tepla a svetla, mäso sa stalo vďaka nemu chutnejším a trvanlivejším a divá zver sa nepribližovala k nemu.

Praľudia žili v menších spoločenstvách (tlupách). Osamote ani nemali šancu prežiť. Členov tlupy spájalo aj pokrvné príbuzenstvo. Starali sa navzájom o seba.

Súvisiace extra

Ľudská evolúcia

V priebehu ľudskej evolúcie sa zväčšoval mozog a rozšírila sa lebka.

Dolmen (hunebed)

Výnimočné dolmeny nachádzajúce sa na území dnešného Holandska boli postavené asi pred päťtisíc rokmi.

Figúrky venuší

Malé sošky vyrobené v dobe kamennej pravdepodobne symbolizujú plodnosť a prosperitu.

Homo erectus

"Človek vzpriamený" vyrábal nástroje a používal oheň.

Jaskyňa Altamira

Táto svetoznáma vápencová jaskyňa, ktorá ukrýva obdivuhodné jaskynné maľby, je jedným z najdôležitejších archeologických nálezísk paleolitického umenia.

Megalitické kultúry v Európe

Niekoľko tisícročné stavby pozostávajúce z obrovských kamenných blokov sú záhadnými pamiatkami, ktoré tu zanechali megalitické kultúry.

Neolitické sídlisko

Vďaka neolitickej revolúcii vznikali trvale obývané osady.

Od kamennej doby do železnej doby

Pomocou animácie môžeme spoznať evolúciu starodávného nástroja, sekera.

Rozšírenie Homo sapiens na Zemi

"Človek rozumný" pochádzajúci z Afriky postupne dobil väčšinu kontinentov.

Šabľozubý tiger

Vyhynutý druh veľkej mačkovitej šelmy pomenovanej podľa ich veľkých šabľovytých očných zubov.

Mamut

Mamut je vyhynutý rod z čeľade slonovitých a radu chobotnancov. Lovili ho pravekí ľudia.

Zaľadnenie

Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 13 tisíc rokmi.

Časová špirála

V hre rozmiestňujeme historické udalosti na správne miesto.

Archeologický prieskum, prieskum zemnice

Veľké stavby v súčasnosti poskytujú veľa práce pre archeológov.

Ötzi, ľadový muž

Múmiu ľadového muža, ktorý žil pravdepodobne v medenokamennej dobe, našli v alpskom ľadovci.

Svojrázne obydlia

Každá doba a každá kultúra má svoje špecifické obydlia.

Added to your cart.