Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Jadrová elektráreň

Jadrová elektráreň

Jadrová elektráreň Paks produkuje 40% elektrickej energie v Maďarsku.

Geografia

Kľúčové slová

Jadrová elektráreň, blok reaktora, jadrová energia, elektráreň, výroba energie, generátor, nukleárna, štiepenie, Energia, atóm, Urán, Rádioaktivita, Paks, elektrický prúd, kvantová fyzika, žiarenie, častice, časticová fyzika, zemepis, fyzika, Dunaj

Súvisiace extra

Atomová bomba (1945)

Na vývoji atómovej bomby spolupracovali aj maďarskí vedci.

Elementárne častice

Látka je tvorená kvarkami a leptónmi, zatiaľ čo interakciu sprostredkúvajú bozóny.

Rádioaktivita

Rádioaktívny rozpad je proces rozpadu nestabilných atómových jadier.

Reťazová reakcia

Energia uvoľnená pri štiepení jadra môže byť použitá pre civilné a vojenské účely.

Ako to funguje? - Impulzná turbína

Pomocou tejto animácie spoznáme štruktúru a fungovanie impulznej turbíny.

Fúzny reaktor

Jadrová fúzia bude slúžiť ako šetrný k životnému prostrediu a prakticky neobmedzený zdroj energie.

Laboratórium Marie Curie

Marie Curie, ktorá získala Nobelovu cenu za fyziku a chémiu, je asi najznámejšou ženou v dejinách vedy.

Rutherfordov experiment

Rutherfordov experiment preukázal existenciu kladne nabitých atómových jadier. Výsledky viedli k vypracovaniu nového modelu atómu.

Systém elektrickej siete

Účelom elektrickej siete je poskytovať elektrinu pre spotrebiteľov.

Transformátor

Transformátor je zariadenie na premenu napätia elektrického prúdu.

Geotermálna elektráreň

Geotermálne elektrárne premieňajú energiu horúcej, vysokotlakovej vody nájdenej v hlbších vrstvách Zeme na elektrinu.

Slnko

Priemer Slnka je asi 109 násobok priemeru Zeme. Väčšina z jeho hmotnosti sa skladá z vodíka.

Solárna elektráreň

Solárne elektrárne premieňajú slnečnú energiu na elektrinu.

Veterná elektráreň

Veterné elektrárne premieňajú kinetickú energiu vetra na elektrickú energiu.

Znečisťovanie vody

Hlavnými zdrojmi znečisťovania vody sú priemysel, poľnohospodárstvo a mestské oblasti.

Ako to funguje? - Solárny panel, solárny termálny kolektor

Energiu zo slnečného žiarenia môžeme využiť pomocou solárnych panelov a solárnych termálnych kolektrov.

Bioplynová elektráreň

Bioplyn môže byť vyrobený z organického materiálu (hnoj, rastlinné odpady, organické odpady) pomocou baktérií. Bioplyn je zmes metánu a oxidu uhličitého;...

Generovanie striedavého prúdu

Elektrický prúd môže byť generovaný otáčaním slučky vodiča v magnetickom poli.

Prílivová elektráreň

Prílivové elektrárne využívajú denné kolísanie hladiny vody na výrobu elektrickej energie.

Tepelná elektráreň (uhľovodíkové palivo)

Jedná sa o technologický celok, ktorý vyrába elektrickú energiu premenou z chemickej energie viazanej v palive prostredníctvom tepelnej energie.

Vývoj nebeskej mechaniky

Animácia predstavuje diela astronómov a fyzikov, ktorí zmenili náš pohľad na vesmír.

Vodná turbína, generátor

Vodné turbíny transformujú kinetickú energiu vody do elektrického prúdu.

Vozidlá šetrné k životnému prostrediu

Kombináciou benzínového a elektrického pohonu možno znížiť emisie.

Vodná elektráreň (Hoover Dam, USA)

Obrovská priehrada, postavená na rieke Colorado v USA bola pomenovaný po bývalom americkom prezidentovi.

Znečisťovanie životného prostredia

Znečisťovaním životného prostredia sa nazývajú škodlivé vplyvy ľudskej spoločnosti na životné prostredie.

Znečisťovanie ovzdušia

Táto animácia vám predstaví hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia: priemysel, poľnohospodárstvo a mestá.

Added to your cart.