Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Hydroxidový ión (OH⁻)

Hydroxidový ión (OH⁻)

Vzniká, ked' molekula vody sa uvoľňuje protón.

Chémia

Kľúčové slová

hydroxid ion, anión, zlúčenina ion, alkalický, pH, alkalické pH, POH, koncentráciu iontov, ión, anorganická chémia, chémia

Súvisiace extra

Hydroxoniový ión (H₃O⁺)

Tento ión je zodpovedný za kyslú reakciu.

Voda (H₂O)

Voda je veľmi stabilná zlúčenina zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách.

Kyslík (O₂) (stredný stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Molekula úloha II. (Polarita)

Úloha na prehĺbovanie a precvičovanie pojmov polarity molekúl.

Peroxid vodíka (H₂O₂)

Peroxid vodíka je zlúčenina kyslíka a vodíka. Je bezfarebná kvapalina bez zápachu. Hustota peroxidu vodíka je väčšia než hustota vody.

Reakcia vodíka s kyslíkom

Zmesou vodíka a kyslíka vzniká peroxid vodíka. Pri zapálení exploduje.

Výroba papiera

Výroba papiera má už dvetisícročnú minulosť.

Vodík (H₂)

Vodík je bezfarebný plyn bez zápachu. Je ľahší ako vzduch. Je najčastejším prvkom vo vesmíre.

Added to your cart.