Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Hrad Veľkého Varadína (Oradea, 1775)

Hrad Veľkého Varadína (Oradea, 1775)

Pevnosť "Brány Sedmohradska" Veľkého Varadína (Oradea), je ukážkovým príkladom pevnostnej stredovekej architektúry.

Dejepis

Kľúčové slová

Fortress of Oradea, Oradea, Hrad, Veža, hradná priekopa, pevnosť, pevnostnej architektúry, vnútorný hrad, architektúra, Transylvania

Súvisiace extra

Scénky

Hrad Veľkého Varadína

 • Bethlenova bašta
 • západná brána
 • vežová bašta
 • Csonkaová bašta
 • Aranyosová bašta
 • vnútorný hrad
 • hradný kostol
 • vonkajší hrad
 • Veresová bašta
 • východná brána
 • hradná priekopa
 • Királyfia bašta

Bastión trojuholníkového tvaru

Vnútorný hrad

Animácia

Rozprávanie

Hrad Veľkého Varadína nájdeme na území dnešného Rumunska. Je to jediná pevnosť s piatimi baštami v Európe, ktorá pochádza z neskorého stredoveku.
Názov mesta bol odvodený z maďarského slova "vár", ktoré znamená "hrad".

V 11.-13. storočí miestny hrad bol iba pevnosťou so zákopmi, kolovými hradbami, niekoľkými kamennými múrmi a drevenými baštami. Táto pevnosť bola však počas nájazdov Tatárov spolu s mestom takmer úplne zničená.
V 14. storočí na jej mieste postavili stredoveký hrad v tvare nepravidelného šesťuholníka. Tento hrad už mal aj veže, hradby a silné brány.

Vojenské a politické zmeny, ktoré nastali v Európe v 16. storočí, si vyžadovali vybudovanie pevnosti, ktorá by lepšie zodpovedala dobovým vojenským požiadavkám.
Vojvodovia Sedmohradska preto touto úlohou poverili talianskych vojenských inžinierov, ktorí boli najskúsenejší v oblasti vojenskej architektúry. Oni navrhli neskoro renesančný stavebný komplex s päťuholníkovým pôdorysom a novými talianskými baštami, ktorý bol obklopený zákopmi.
Trojuhoníkový tvar moderných talianskych bášt zefektívnil obranu hradu.

Hrad stavali v dvoch fázach: najprv bolo postavené vonkajšie obranné pásmo a potom vnútorný päťuholníkový zámok.
Keď sa blížilo turecké nebezpečenstvo, Ján Žigmund Zápoľský, prvý vojvoda Sedmohradska začal s prestavbou pevnosti podľa najpokrokovejších poznatkov z oblasti pevnostnej architektúry. Už počas jeho panovania bola dokončená jedna z bášt vonkajšieho hviezdicového hradu, bašta Királyfia.
Vo výstavbe následne pokračoval Štefan Báthory. Vojvoda, ktorý získal aj poľský kráľovský trón, pozval do mesta významného talianskeho vojenského architekta, Ottavia Baldigara. Baldigara dokončil výstavbu niekoľkých bášt, vrátane zeminovej bašty s dreveným oplotením.
Gabriel Betlen ju dal následne opevniť v roku 1618. Na jeho pozvanie prišiel Giacomo Resti, vplyvný severotaliansky architekt, ktorý v roku 1621 zahájil výstavbu renesančného paláca, nachádzajúceho sa vo vnútornom hrade.

Hlavnou prednosťou koncentrického obranného systému bola priekopa, na ktorú napojili aj miestny potok, aby poskytovala ochranu zvonku.
Keď Turci prišli do Sedmohradska, aby potrestali Juraja II. Rákociho za jeho vpád do Poľska, hrad dobyli vďaka zrade v roku 1660, ale až po 46 dní trvajúcom obliehaní a odvedení vody z priekopy.
Vnútorný hrad pevnosti bol v 17. a 18. storočí, počas vlády Habsburgovcov doplnený o ďalšie stavby.
Neskôr však stratil svoju obrannú funkciu a dnes už je na zozname najviac ohrozených pamiatok na svete.

Súvisiace extra

Belehrad (15. storočie)

Hrad Belehradu bol jedným z najdôležitejších hradov v systéme protitureckých pohraničných pevností.

Hrad Gyula (16. storočie)

Tehlový hrad v juhovýchodnom Maďarsku, jeho najstaršie časti boli pravdepodobne postavené na konci 14. storočia.

Hrad Szigliget (17. storočie)

Pevnosť bola členom reťazca opevnenia vybudovaná, aby ochraňovala pred osmanskými útočníkmi. Jej stavba začala v 13. storočí.

Jágerský hrad (16. storočie)

Jágerský hrad získal svoju konečnú podobu v 16. storočí a stal sa jedným z reťaze stredovekých pohraničných hradov.

Kuruci

Kuruci boli protihabsburskí povstalci (z viacerých spoločenských vrstiev) v 17. a 18. storočí.

Mirský zámok (17. storočie)

Mirský zámok, ktorý sa nachádza v bieloruskom meste Mir, bol postavený v goticko-renesančnom slohu.

Varaždinský hrad (16. storočie)

Tento dobre zachovaný hrad, ktorý sa nachádza na území Chorvátska, je dôstojným strážcom pamiatok slávnych storočí.

Erbová sieň

Jednou z najdôležitejších miestností stredovekého hradu bola rytierská sieň so svojráznou ozdobou a zariadená charakteristickým nábytkom.

Hrad Diósgyőr

Stredoveký hrad v Maďarsku postavil kráľ Ľudovít I.

Obytná veža v stredoveku

Donžony boli svojrázne budovy v stredoveku a boli postavené nielen ako súčasťou hradu.

Stredoveké veže a bašty

Konštrukcia hradov mala paralelný vývoj s vojenskou technikou.

Vyvýšenina v Szabolcsi

Trojuholníkové opevnenie bolo používané vodcom zo starých maďarských kmeňov v čase maďarského dobývania.

Added to your cart.