Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Hrad Gyula (16. storočie)

Hrad Gyula (16. storočie)

Tehlový hrad v juhovýchodnom Maďarsku, jeho najstaršie časti boli pravdepodobne postavené na konci 14. storočia.

Dejepis

Kľúčové slová

Hrad, Hrad Gyula, Gyula, tehlový hrad, systém pohraničných pevností, Veža, palisáda, gotika, v stredoveku, Maďarsko, Anjou, statok, Budova, Fehér-Körös, Obrana, Žigmund Luxemburský, János Maróti, hradné divadlo, štruktúra, záplavové územie

Súvisiace extra

Otázky

 • Čo nebolo súčasťou vnútorného hradu?
 • V akom štýle bol postavený vnútorný hrad?
 • V ktorej budove boli ubytovaní vojaci husárskeho hradu?
 • Čo nebolo súčasťou vnútorného hradu?
 • Kto boli husári?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nHrad Gyula bol dôležitou súčasťou systému maďarského pohraničného opevnenia.
 • Kde sa nachádza hrad Gyula?
 • Po kom bolo pomenované mesto Gyula?
 • V záplavovej oblasti ktorej rieky bol postavený hrad Gyula?
 • Čo charakterizovalo okolité prostredie stredovekého hradu Gyula?
 • V koho vlastníctve bolo panstvo v období, keď sa začala stavba hradu?
 • Ktorý kráľ daroval panstvo Jánosovi Marótimu?
 • Kedy sa dostal hrad do rúk Ferdinanda I. Habsburského?
 • Čo nie je dôležitým konštrukčným prvkom hradu Gyula?
 • Z čoho bola vyrobená dosková stena?
 • Ako sa nazýval jeden z prvkov vonkajšieho hradu?
 • Z akého materiálu bol postavený vnútorný hrad?
 • Čo znamená slovo rondel?
 • V ktorom roku obsadili Turci hrad?
 • V ktorom roku kresťanské vojská získali hrad späť od Turkov?
 • Prečo je hrad Gyula výnimočný?

Scénky

Hrad a jeho ostrov

Pohľad z vtáčej perspektívy

 • poľnohospodárska oblasť
 • osídlenie - Názov mesta pravdepodobne uchováva spomienku na aristokrata Gyulu, ktorý v období Arpádovcov na tomto mieste založil kláštor Gyulamonostor.
 • povodňová oblasť - Stredoveký hrad sa nachádzal v močaristej záplavovej oblasti rieky Kriš. Prírodné danosti okolitého prostredia uľahčili obranu hradu.
 • hrad - Spomedzi stredovekých, stredoeurópskych tehlových hradov je najzachovalejším. Bol postavený v gotickom štýle.

Hrad Gyula

 • husársky hrad - Vonkajší hrad pevností z tureckého obdobia. Bol pomenovaný podľa príslušníkov ľahkého jazdectva, ktorí sa v ňom zdržiavali. V prípade hradu Gyula je súčasťou vonkajšieho hradu.
 • vonkajší hrad - Je prvou obrannou líniou, dosková stena obklopujúca vnútorný hrad.
 • vnútorný hrad - Časť hradu s najlepšou ochranou, ktorú zabezpečuje aj vonkajší hrad. Postavený bol z tehál, nakoľko v danej oblasti nebolo dostupné dostatočné množstvo stavebného kameňa.

Husársky hrad

 • vodná priekopa
 • dosková stena - Husárske hrady boli väčšinou obklopené silnou doskovou stenou a priekopou. Dosková stena bola zhotovená z dreva a zeme. Najsilnejšia bola tzv. vyplnená dosková stena.
 • bašta - Obranná časť vystupujúca z doskovej steny, kde boli umiestnené delostrelecké zbrane.
 • vstupná veža
 • most
 • kasárňa - Stavba, ktorá slúžila na ubytovanie vojakov so stanovišťom na husárskom hrade.
 • stajňa
 • delostrelecká veža - Samostatná, kruhová stavba, ktorá vyčnievala z roviny husárskeho hradu. Bola postavená z dreva a zeme.
 • obranné stavby - Dosková stena bola posilnená pomocou oplotenia, priekopy a kolov zapichnutých do zeme, ktoré boli umiestnené paralelne pozdĺž tejto doskovej steny.

Vnútorný hrad

 • vstupná a obytná veža - Dôležitá časť vnútorného hradu.
 • brána s padacím mostom
 • výplňový múr
 • bašta - Obranná časť vystupujúca zo steny hradu, kde boli umiestnené delostrelecké zbrane.
 • palác - Najreprezentatívnejšia časť hradu. Nachádzali sa tu súkromné a verejné miestnosti. Nájdeme tu aj rytiersku sieň a kaplnku.
 • nádvorie s fontánou
 • rondel - Bašta s kruhovým pôdorysom. Bola postavená v období Jána Korvína.

Hradné nádvorie

Animácia

Rozprávanie

Názov hradu a súčasného mesta pravdepodobne uchováva spomienku na aristokrata Gyulu, ktorý v období Arpádovcov na tomto mieste založil kláštor Gyulamonostor.

Panstvo ležiace na močaristom území, ohraničenom ramenami rieky Kriš, Žigmund Luxemburský v roku 1403 daroval bánovi Mačvy, Jánosovi Marótimu.
Výstavba hradu sa začala v Marótiho období. V roku 1552 hrad sa dostal do rúk Ferdinanda I. Habsburského a stal sa dôležitou súčasťou systému pohraničného opevnenia. (V animácii môžete vidieť, ako vyzeral hrad v tomto období.)

Danosti okolité prostredia zabezpečili hradu aj prírodnú ochranu. Hrad je obklopený doskovou stenou, ktorá bola postavená z dreva a zeme. Slúži ako vonkajší hrad. Osobitnú časť tvorí tzv. husársky hrad, ktorý bol domovom pre príslušníkov ľahkého jazdectva.

Gotický vnútorný hrad a jeho výplňový múr boli postavené z tehál, nakoľko v danej oblasti nemali k dispozícii dostatok kameňa.
Na jednom rohu výplňového múru sa nachádza výnimočný rondel, ktorý bol postavený v období Jána Korvína.

Po niekoľkých neúspešných pokusoch Turci obsadili hrad v roku 1566, ktorý bol rokom úmrtia Süleymana I.
Hrad, ktorý sa stal centrom vilajetu, sa kresťanským vojskám podarilo získať späťv roku 1695.

Aj neskôr mal tento hrad búrlivý osud. V druhej polovici 20. storočia ho skúmali a zrekonštruovali.
V súčasnosti je populárnou turistickou atrakciou a kultúrnym centrom, zároveň je najzachovalejším tehlovým hradom na nížine v strednej Európe.

Súvisiace extra

Belehrad (15. storočie)

Hrad Belehradu bol jedným z najdôležitejších hradov v systéme protitureckých pohraničných pevností.

Erbová sieň

Jednou z najdôležitejších miestností stredovekého hradu bola rytierská sieň so svojráznou ozdobou a zariadená charakteristickým nábytkom.

Jágerský hrad (16. storočie)

Jágerský hrad získal svoju konečnú podobu v 16. storočí a stal sa jedným z reťaze stredovekých pohraničných hradov.

Hrad Diósgyőr

Stredoveký hrad v Maďarsku postavil kráľ Ľudovít I.

Hrad Szigliget (17. storočie)

Pevnosť bola členom reťazca opevnenia vybudovaná, aby ochraňovala pred osmanskými útočníkmi. Jej stavba začala v 13. storočí.

Hrad Veľkého Varadína (Oradea, 1775)

Pevnosť "Brány Sedmohradska" Veľkého Varadína (Oradea), je ukážkovým príkladom pevnostnej stredovekej architektúry.

Husitská vozová hradba

Husiti v 15. storočí pozdvihli používanie bojových vozov na majstrovskú úroveň.

Koleso ohňa

Diabolský vynález sa ukázal byť veľmi účinný proti obliehaniu Turkov.

Kuruci

Kuruci boli protihabsburskí povstalci (z viacerých spoločenských vrstiev) v 17. a 18. storočí.

Mirský zámok (17. storočie)

Mirský zámok, ktorý sa nachádza v bieloruskom meste Mir, bol postavený v goticko-renesančnom slohu.

Obytná veža v stredoveku

Donžony boli svojrázne budovy v stredoveku a boli postavené nielen ako súčasťou hradu.

Prevádzka kanóna (18. storočie)

Kanóny sa stali jednou z najvýznamnejších zbraní nového veku.

Stredoveké veže a bašty

Konštrukcia hradov mala paralelný vývoj s vojenskou technikou.

Turecký sultán

Vodcovia Osmanskej ríše boli sultáni, páni života a smrti.

Tureckí vojaci (16. storočie)

V osmanskej armáde boli janičiari (platení bojovníci) ako aj spahiovia.

Varaždinský hrad (16. storočie)

Tento dobre zachovaný hrad, ktorý sa nachádza na území Chorvátska, je dôstojným strážcom pamiatok slávnych storočí.

Bastila (Paríž, 18. storočie)

Parížske väzenie sa stalo legendárnym kvôli udalostiam francúzskej revolúcie v roku 1789.

Vyvýšenina v Szabolcsi

Trojuholníkové opevnenie bolo používané vodcom zo starých maďarských kmeňov v čase maďarského dobývania.

Added to your cart.