Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Horúca škvrna

Horúca škvrna

Horúce švrny sú oblasti zemskej kôre, kde magma často stúpa na povrch a spôsobuje sopečnú činnosť.

Geografia

Kľúčové slová

hotspot, sopka, tektonická doska, dosková tektonika, oceánska kôra, magma, Havajské ostrovy, litosféra, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Vznik a činnosť stratovulkánu

Stratovulkán sa skladá z vrstiev sopečného popola, úlomkov a lávy.

Cunami

Vlny cunami sú veľmi vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Gejzír

Gejzír je prameň, ktorý periodicky vystrekuje teplú vodu a paru.

Hlbokomorské hydrotermálne prieduchy

Pri stredooceánskych chrbtoch, z prasklín na dne mora vyviera geotermicky zohriata voda.

Mapa morského dna

Na morskom dne je možné vidieť hranice tektonických dosiek.

Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Tektonické platne

Tektonické platne sa môžu pohybovať vzájomne voči sebe.

Topografia Zeme

V tejto animácii sa dozviete, ktoré sú najväčšie pohoria, nížiny, rieky, jazerá a púšte našej Zeme.

Zemetrasenie

Zemetrasenie je jedným z najničivejších prírodných javov Zeme.

Moai (Veľkonočný ostrov, 16. storočie)

Tento malý ostrov nachádzajúci sa v Tichom oceáne sa stal známym vďaka jeho výnimočným kamenným sochám.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Added to your cart.