Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Grécki bohovia

Grécki bohovia

Olympský bohovia boli podľa starovekej gréckej mytológie rovnako rozmanitý ako ľudia.

Prvý stupeň - Materinský jazyk

Kľúčové slová

starovek, Gréčtina, Olympia, Hades, Apollo, Posseidon, Hermes, Artemis, Hera, Zeus, Hestia, Ares, Pallas Aténa, Hephaestus, Aphrodite, dejepis, náboženstvo, hlavný boh

Súvisiace extra

Otázky

 • Ako sa podľa gréckej mytológie narodila Pallas Aténa?
 • Koľko bolo olympských bohov?
 • Kto bola v gréckej mytológii bohyňa vied a remesiel?
 • Kto bol v gréckej mytológii vládcom podsvetia?
 • Kto bol v gréckej mytológii najvyšším bohom?
 • Kto bol v gréckej mytológii vládcom morí?
 • Čo bolo pokrmom gréckych bohov?
 • Podľa gréckej mytológie kde žili najvyšší bohovia?
 • Ako sa podľa gréckej mytológie narodila Afrodita?
 • Kto bola v gréckej mytológii bohyňa lásky?
 • Kto nebol Diovým súrodencom?
 • Kto bola Diova manželka?
 • Na území ktorej dnešnej krajiny sa nachádza vrch Olymp?
 • Čo bolo nápojom gréckych bohov?
 • Kto bol v gréckej mytológii boh vojny?
 • Kto bol v gréckej mytológii boh ohňa a kováčsky majster bohov?
 • Kto bol v gréckej mytológii posol bohov?
 • Akú úlohu zohrával v gréckej mytológii Apolón?
 • Akú úlohu zohrávala v gréckej mytológii Artemis?
 • Vďaka čomu bola známa delfská svätyňa?
 • V čom sa líšili grécki bohovia od bežných ľudí?
 • Kto nebol/a Diovým dieťaťom?
 • Akú úlohu zohrávala v gréckej mytológii Hestia?
 • Podľa gréckej mytológie ktorej bohyni dal Paris zlaté jablko za to, že bola najkrajšia?
 • Akú úlohu zohrávala v gréckej mytológii Helena?

Scénky

Súvisiace extra

Akropola (Atény, 5. storočie pr. Kr.)

Najslávnejšia citadela na svete je Akropola v Aténach, ktorá bola postavená počas Periklovej mierovej éry.

Archimedove bojové vynálezy (3. storočie pr. Kr.)

Archimedes bol jedným zo skvelých gréckych učencov staroveku, ktorý sa zapísl do dejín aj s vojenskými vynálezmi.

Atreova pokladnica (Mykény, 14. storočie pred Kr.)

Mykénsky staroveký kruhový hrob podľa tradície je viazaný k menu mýtickému kráľovi.

Božstvá starovekého Egypta

Starovekí Egypťania uctievali množstvo bohov a bohýň.

Daidalos a Ikaros

Staroveký grécky mýtus o tragédií otca a syna, ktorí chceli utiecť z ostrova Kréta.

Divadlo Dionýzosa (Atény, 4. storočie pr. Kr.)

V Aténach na južnej strane Akropole sa nachádza divadlo s vynikajúcou akustikou a svojráznym tvarom stavby.

Knosský palác (2. tisícročie pr. Kr.)

Najväčší palácový komplex ostrova Kréta bol pravdepodobne stredisko minojskej civilizácie.

Medzníky sochárstva

Táto animácia ukazuje päť vynikajúcich diel z dejiín sochárstva.

Mykény (2. tisícročie pred Kr.)

Toto mesto s vyspelou kultúrou bolo prvým osídlením v histórii, ktoré malo citadelu.

Noemova archa

Podľa Biblie Noe postavil archu na príkaz Boha, aby tak zachránil svoju rodinu a zvieratá pred potopou.

Olympia (5. storočie pr. Kr.)

V roku 776 pred Kr. sa tu konali prvé olympijské hry - náboženské a športové súťaže konajúce sa každé 4 roky, vďaka čomu mesto sa stalo jedným z centier...

Panteón (Rím, 2. storočie)

"Chrám všetkých bohov" bol postavený za vlády rímskeho cisára Hadriána.

Staroveká grécka keramika

Majstrovské diela starovekých gréckych hrnčiarov sú dôležité archeologické pramene.

Typy gréckych stĺpov

Iónske, dórske a korintské stĺpy majú odlišné rozmery a ozdoby.

Trójsky kôň

V Homérovom epose trójsky kôň bol vojnová lesť Grékov v trójskej vojne. Vymyslel ju Odyseus.

Grécky hoplita (5. storočie pr. Kr.)

Bojovník pechoty zaraďovaný do skupiny ťažkoodencov v starovekom Grécku.

Staroveký aténsky občan a jeho manželka

Aténska demokracia fungovala vďaka spoločenstvu občanov s plnými právam.

Added to your cart.