Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Grécka a makedónska falanga

Grécka a makedónska falanga

Falanga bola staroveká vojenská formácia gréckej pechoty.

Dejepis

Kľúčové slová

falanga, ťažký zbraň, bojovanie, Hoplita, Macedónska ríša, Gréčtina, Macedónsky, zbraň, Filip, vojak, kopija, doru, vojna, súboj, taktika, pechota, bitka objednávka, meč, štít, brnenie, Vojsko, Hellas, pancier, rivalita, prilba, starovek

Súvisiace extra

Scénky

Hoplita

Grécka falanga

Grécka falanga zboku

Macedónsky vojak

Macedónska falanga

Macedónska falanga zboku

Animácia

Rozprávanie

Falanga je slovo gréckeho pôvodu a jeho význam je: skupina, spoločenstvo. Ako vojenský výraz sa vzťahuje na vojenskú formáciu pozostávajúcu z ťažkej pechoty, ktorá vytvárala šík s hĺbkou niekoľkých radov.
Hoci niektorí vedci falangu považujú za grécky vynález, podľa istých historických zdrojov túto špecifickú vojenskú formáciu uplatňovali aj iné národy už pred klasickým gréckym obdobím.
Isté je však, že Gréci pozdvihli boj vo falange na majstrovskú úroveň.

Najhlavnejšou zbraňou ťažkej pechoty, hoplitov bola 2-3 metre dlhá kopija doru, ktorú držali v pravej ruke. Okrem toho používali aj krátky meč. Pomocou štítu, ktorý držali v ľavej ruke, ochraňovali ľavú stranu svojho tela a spolubojovníka po ich ľavej strane. Nosili aj helmu a na istých častiach tela mali brnenie.

Dĺžka a hĺbka falangy závisela okrem počtu vojakov aj od podmienok terénu. Typická bola formácia s hĺbkou ôsmich radov. Gréci zvíťazili vďaka falange v mnohých legendárnych bitkách.

Do macedónskeho vojska falangu zaviedol kráľ Filip II. Zostavená bola z predošlej ťažkej pechoty. Macedónsku falangu tvorili menšie jednotky, syntagmy. Tie pozostávali zo 16 radov, pričom v každom rade bolo 16 vojakov.

256 vojakov bolo vyzbrojených kopijou sarissa, ktorá bola oveľa dlhšia, ako kopija používaná gréckymi hoplitmi: bola 4-6 m dlhá.

Vojaci v prvých radoch kopije držali vodorovne, respektíve šikmo vpred, od 6. radu kopije držali zvisle.

Súvisiace extra

Grécky hoplita (5. storočie pr. Kr.)

Bojovník pechoty zaraďovaný do skupiny ťažkoodencov v starovekom Grécku.

Macedónsky vojak (4. storočie pr. Kr.)

Vojaci starovekého Macedónskeho kráľovstva boli široko-ďaleko obávanými vojakmi.

Bitka pri Isse (333 pr. Kr.)

Bitka skončila drvivým víťazstvom makedónskeho vojska nad obrovskou perzskou armádou vedenou Dareiom III.

Bitka pri Maratóne (490 pr. Kr.)

Maratónsky beh zachoval spomienku víťazstva athénskych hoplitov nad perzskou armádou.

Archimedove bojové vynálezy (3. storočie pr. Kr.)

Archimedes bol jedným zo skvelých gréckych učencov staroveku, ktorý sa zapísl do dejín aj s vojenskými vynálezmi.

Biréma (staroveká vojnová loď)

Biréma je druh starovekej vojnovej lode s charakteristickou špicatou prednou časťou a dvoma palubami s veslami, ktorú používalo viacero národov.

Bitka pri Gaugaméle (331 pred Kr.)

V bitke, ktorá sa považuje za majstrovské dielo taktiky, Alexander Veľký zožal rozhodujúce víťazstvo nad Peržanmi.

Bitka pri Salamíne (480 pr.Kr.)

Taktika gréckeho loďstva a rýchlosť týchto lodí zabezpečili víťazstvo Grékom.

Bitka pri Termopylách (480 pr. Kr.)

Počas grécko-perzských vojen bitka pri Termopylách sa stala symbolom hrdinstva a obetavosti kráľa Leónida a sparťanských vojakov.

Bojové taktiky starovekej rímskej pechoty

Pripravení legionári Rímskej ríše boli majstrami vojnovej taktiky.

Indický bojový slon

Bojové slony boli používané v bitkách ako "staroveké tanky" v Indii.

Macedónia (Macedónska ríša)

Legendárny panovník a vojvodca, Alexander Veľký vytvoril obrovskú ríšu.

Makedónska obliehacia veža (4. storočie pr. Kr.)

Pomocou tohto nástroja vojsko Alexandra Veľkého úspešne obliehalo aj opevnené miesta.

Perzský bojovník (5. storočie pr. Kr.)

Vynikajúci lukostrelci boli obávanými bojovníkmi perzského vojska.

Perzský panovník (5. storočie pr. Kr.)

Panovníci staroperzskej ríše boli slávni vďaka veľkosti ríše a bohatstvu.

Perzský pontónový most (5. storočie pr. Kr.)

Postavili aj pre I. Dareiosa rovnako ako perzského veľkokráľa Xerxesa pontónový most cez Bospor.

Rímsky vojak (1. storočie pr. Kr.)

Rímské vojsko tvorili vysoko kvalifikovaní a dobre vybavení žoldnieri.

Trójsky kôň

V Homérovom epose trójsky kôň bol vojnová lesť Grékov v trójskej vojne. Vymyslel ju Odyseus.

Added to your cart.