Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Geografický súradnicový systém

Geografický súradnicový systém

Geografický súradnicový systém umožňuje každé miesto na Zemi presne špecifikovať.

Geografia

Kľúčové slová

Zemepisná sieť, rad šírky, zemepisná dĺžka, Severná hemisféra, Južná pologuľa, Zem, západnej pologule, východnej pologule, hlavné línie šírky, Dátumová hranica, Severný polárny kruh, Obratník Raka, Rovník, Obratník Kozorožca, Južný polárny kruh, súradnicová sústava, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Rovnobežky

Východisková rovnobežka: 0° = rovník
Pologule vzhľadom k východiskovej rovnobežke:
smerom na sever: severná pologuľa, smerom na juh: južná pologuľa
Smer: východo-západný
Obvod / dĺžka: smerom k pólom klesá
Ich vzájomná poloha: ich roviny sú vzájomne rovnobežné
Číslovanie: 0–90° smerom na sever aj na juh; celé kruhy

Poludníky

Východiskový poludník: 0° = základný poludník
Pologule vzhľadom k východiskovému poludníku:
smerom na východ: východná polguľa, smerom na západ: západná pologuľa
Smer: východo-južný
Obvod / dĺžka: sú rovnaké
Ich vzájomná poloha: pretínajú sa (zbiehajú sa) na póloch
Číslovanie: 0–180° smerom na východ aj na západ; polkruhy

Definície:

Systém zemepisných súradníc: Systém rovnobežiek a poludníkov na zemeguli alebo mape, pomocou ktorého vieme presne určiť polohu akéhokoľvek bodu na Zemi.

Rovnobežka: Je súčasťou systému zemepisných súradníc, je to pomyslená kružnica na zemskom povrchu, ktorá je rovnobežná s rovníkom. Ak tvar Zeme prirovnáme ku guli alebo rotačnému elipsoidu a tento povrch pretneme rovinou kolmou na os rotácie, priesečnica nám na zemskom povrchu vykreslí jednu rovnobežku.

Poludník: Je súčasťou systému zemepisných súradníc, je to pomyslená polkružnica na zemskom povrchu, ktorá prechádza cez póly a rovník pretína v pravom uhle.

Významné rovnobežky: severný polárny kruh, obratník Raka, rovník, obratník Kozorožca, južný polárny kruh.

 • severná pologuľa
 • južná pologuľa
 • nultý poludník (0º)
 • západná pologuľa
 • východná pologuľa
 • 23,5º
 • 66,5º
 • Severný pól
 • severný polárny kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozorožca
 • južný polárny kruh
 • Južný pól

 • severná pologuľa
 • južná pologuľa
 • nultý poludník (0º)
 • západná pologuľa
 • východná pologuľa
 • dátumová hranica (180°)

 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • Severný pól
 • severný polárny kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozorožca
 • južný polárny kruh
 • Južný pól

 • severná pologuľa
 • južná pologuľa
 • nultý poludník (0º)
 • západná pologuľa
 • východná pologuľa
 • dátumová hranica (180°)
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º

 • dátumová hranica (180°)
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º
 • 23,5º
 • 66,5º

 • severný polárny kruh (66,5º s.z.š.)
 • obratník Raka (23,5º s.z.š.)
 • obratník Kozorožca (23,5º j.z.š.)
 • južný polárny kruh (66,5º j.z.š.)
 • 23,5º
 • 66,5º

 • rovníkový priemer: 12 756,3 km
 • dĺžka rovníka: kb. 40 076 km
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º

Animácia

 • severná pologuľa
 • južná pologuľa
 • nultý poludník (0º)
 • západná pologuľa
 • východná pologuľa
 • severný polárny kruh (66,5º s.z.š.)
 • obratník Raka (23,5º s.z.š.)
 • obratník Kozorožca (23,5º j.z.š.)
 • južný polárny kruh (66,5º j.z.š.)
 • rovníkový priemer: 12 756,3 km
 • dĺžka rovníka: kb. 40 076 km
 • dátumová hranica (180°)
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º
 • 23,5º
 • 66,5º
 • Severný pól
 • severný polárny kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozorožca
 • južný polárny kruh
 • Južný pól

Rozprávanie

Polohu nejakého bodu na Zemi je najjednoduchšie určiť prostredníctvom zadania jeho súradníc.
Systém zemepisných súradníc tvoria rovnobežky a poludníky.

Rovnobežky sú kruhy rovnobežné s rovníkom, ktorých roviny sú kolmé na os rotácie. Ich hodnotu dostaneme tak, že jeden bod rovnobežky spojíme so stredom Zeme a zmeriame, aký uhol uzatvára táto priamka s rovinou rovníka. Napríklad v prípade obratníka Raka tento uhol má 23,5°.

Rovník je nultou rovnobežkou, Zem rozdeľuje na severnú a južnú hemisféru. Hodnota rovnobežiek sa smerom od rovníka ku pólom zvyšuje až po 90°. Pri zadávaní súradnice zemepisnej šírky je potrebné uviesť, či sa daný uhol vzťahuje na severnú alebo južnú zemepisnú šírku.

Významnými rovnobežkamiseverný a južný polárny kruh, ktoré sú definované zemepisnou šírkou 66,5°. Obratník raka zodpovedá 23,5° severnej zemepisnej šírky a obratník Kozorožca 23,5° južnej zemepisnej šírky. Tieto významné rovnobežky tvoria hranice podnebných pásiem.

Poludníky sú krivky, ktoré spájajú severný a južný pól najkratšou cestou. Rovina, ktorú vytvárajú, sa prekrýva s osou rotácie Zeme. Základný poludník sa nazýva aj nultým poludníkom. Hodnota poludníkov sa smerom na východ a západ od nultého poludníka zvyšuje až po 180°. Základný poludník prechádza cez Greenwich, ktorý sa nachádza na periférii Londýna.

Hodnotu poludníkov získame tak, že si na rovníku vezmeme bod vyznačený základným poludníkom. Potom sa pozrieme, kde pretína poludník, ktorý patrí k nášmu ľubovoľne zvolenému bodu, rovník. Tieto 2 body, ktoré vznikli na rovníku, spojíme so stredom Zeme a zmeriame uhol, ktorý uzatvárajú tieto 2 úsečky.

Oproti základnému poludníku, na protiľahlej strane Zeme sa nachádza dátumová hranica, ktorá zodpovedá 180° zemepisnej dĺžky. Pri zadávaní súradnice zemepisnej dĺžky je potrebné uviesť, či sa daný uhol vzťahuje na východnú alebo západnú zemepisnú dĺžku.

Súvisiace extra

Časové pásma

Zem je rozdelená do 24 časových pásiem. Časové pásmo je tá časť Zeme, ktorá používa rovnaký štandardný čas.

Zem

Zem je skalnatá planéta s pevnou kôrou a kyslíkom v atmosfére.

Štátne zriadenia a úradné jazyky

Spôsoby uplatňovania štátnej moci a najčastejšie úradné jazyky v jednotlivých štátoch sveta.

Podnebné pásma

Zem je rozdelená na geografické, podnebné a vegetačné pásma.

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich príslušné symboly.

Putovanie Slnka po významných rovnobežkách Zeme

Zdanlivý pohyb Slnka je výsledkom rotácie Zeme okolo vlastnej osi.

Satelitná navigácia(GPS)

Globálny Polohový Systém sa skladá z 24 družíc, ale iba 4 musia byť viditeľné pre polohovanie.

Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Zmena ročných období (pokročilý)

Zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, preto sa počas roka na danom mieste Zeme stále mení uhol sklonu a intenzita slnečných lúčov.

Zmena ročných období (základný)

Zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, preto sa počas roka na danom mieste Zeme stále mení uhol sklonu a intenzita slnečných lúčov.

Štruktúra Zeme (pokročilá)

Zem sa skladá z niekoľkých atmosferických vrstiev.

Štruktúra Zeme (základná)

Zem sa skladá z niekoľkých atmosferických vrstiev.

Zemepisné objavy (15-17. storočie)

Legendárne zemepisné objavy na začiatku nového veku prekleslili mapy, ich účinky sú veľmi rozmanité.

Geografický súradnicový systém

Geografický súradnicový systém umožňuje každé miesto na Zemi presne špecifikovať.

Added to your cart.