Fyzici, ktorí zmenili svet

Činnosť týchto výnimočných vedcov mala obrovský vplyv na vývoj fyziky.

Súvisiace extra

Stav beztiaže

Kozmická loď počas svojej dráhy je v stálom stave voľného pádu.

Prekročenie rýchlosti zvuku

Čo je rýchlosť zvuku? Aké javy môžeme pozorovať pri prekročení rýchlosti zvuku?

Pôsobenie síl

Animácia nám predstaví ako pôsobia sily na rôzne typy vozidiel.

Newtonove pohybové zákony

Táto animácia rozoberá tri pohybové zákony, ktoré publikoval Sir Isaac Newton. Tieto zákony...

Jednoduché harmonické kmitaniea rovnomerný kruhový pohyb

Jednoduché harmonické kmitanie môže byť považované za jednorozmernú projekciu jednotného...

Problém súvisiaci s brachistochronou

Pri tomto pokuse zistíme, či sa sklenená guľôčka dostane skôr do cieľa po rovnom alebo...

Sir Isaac Newton

Newton, ktorý bol jedným z najväčších fyzikov, v priebehu niekoľkých rokov položil základy...

Vrenie pri izbovej teplote

Voda vrie v prípade normálneho tlaku vzduchu pri 100 °C. Je možné, aby voda zovrela pri izbovej...

Added to your cart.