Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Fotosyntéza (základy)

Fotosyntéza (základy)

Rastliny sú schopné vytvoriť z anorganických látok (oxidu uhličitého a vody) organický cukor.

Biológia

Kľúčové slová

Fotosyntéza, chloroplast, slnečná energia, produkcia kyslíka, katabolický proces, viazanie oxidu uhličitého, autotróf, fotosyntetické pigmenty, list, svetlo, Kroky, slnečné svetlo, atmosferické plyny, oxid uhličitý, voda, kyslík, glukóza, stoma, rastlina, biológia, biochémie

Súvisiace extra

Scénky

Princíp fotosyntézy

 • CO₂ - Oxid uhličitý. Anorganická molekula, z ktorej rastlina vyrobí organickú molekulu: cukor. Rastliny sú autotrofné organizmy: sú schopné anorganické látky premieňať na organické. Heterotrofné organizmy (zvieratá, huby) túto schopnosť nemajú.
 • O₂ - Vzniká ako vedľajší produkt fotosyntézy. Na našej Zemi je kyslík potrebný pre heterotrofné organizmy produkovaný prostredníctvom fotosyntézy.
 • svetlo - Jeho častice sú fotóny. Rastlina pomocou energie fotónov vyrába z anorganického CO₂ organický cukor.
 • C₆H₁₂O₆ - Hroznový cukor (glukóza). Rastliny ho vyrábajú z CO₂, pričom využívajú svetelnú energiu.
 • H₂O - Rastliny absorbujú vodu z pôdy. Počas fotosyntézy sa rozloží na kyslík, protóny (H⁺) a elektróny (e⁻).

Štruktúra listu

 • cievne zväzky: drevná časť - Prepravuje vodu a minerálne soli. Rastlina rozkladá vodu počas fotosyntézy na kyslík, protóny (H⁺) a elektróny (e⁻).
 • cievne zväzky: lyková časť - Prepravuje organické látky rozpustené vo vode. Cukry vyrobené počas fotosyntézy sú prepravované do ostatných častí rastliny cez lykovú časť.
 • prieduch - CO₂ potrebný k fotosyntéze prebiehajúcej v asimilačnom pletive sa dostáva do listu cez prieduch. Vyrobený kyslík sa takisto vylučuje cez prieduch. Cez prieduch prebieha aj vyparovanie, preto ho rastlina vie uzatvoriť, aby predišla vyschnutiu.
 • mezofyl - Jeho bunky obsahujú veľké množstvo chloroplastov, v ktorých prebieha fotosyntéza. Jeho vrchná časť má stĺpovitú a dolná časť špongiovú štruktúru.
 • pokožka - Pozostáva z jednej vrstvy buniek. Jej bunky neobsahujú chloroplasty, výnimkou sú iba zatváravé bunky prieduchov. Chráni rastlinu a prostredníctvom prieduchov zabezpečuje kontakt s prostredím.

Fotosyntéza

 • cievne zväzky: drevná časť - Prepravuje vodu a minerálne soli. Rastlina rozkladá vodu počas fotosyntézy na kyslík, protóny (H⁺) a elektróny (e⁻).
 • cievne zväzky: lyková časť - Prepravuje organické látky rozpustené vo vode. Cukry vyrobené počas fotosyntézy sú prepravované do ostatných častí rastliny cez lykovú časť.
 • prieduch - CO₂ potrebný k fotosyntéze prebiehajúcej v asimilačnom pletive sa dostáva do listu cez prieduch. Vyrobený kyslík sa takisto vylučuje cez prieduch. Cez prieduch prebieha aj vyparovanie, preto ho rastlina vie uzatvoriť, aby predišla vyschnutiu.
 • mezofylová bunka - Obsahuje veľké množstvo chloroplastov, v ktorých prebieha fotosyntéza.
 • CO₂ - Oxid uhličitý. Anorganická molekula, z ktorej rastlina vyrobí organickú molekulu: cukor. Rastliny sú autotrofné organizmy: sú schopné anorganické látky premieňať na organické. Heterotrofné organizmy (zvieratá, huby) túto schopnosť nemajú.
 • O₂ - Vzniká ako vedľajší produkt fotosyntézy. Na našej Zemi je kyslík potrebný pre heterotrofné organizmy produkovaný prostredníctvom fotosyntézy.
 • svetlo - Jeho častice sú fotóny. Rastlina pomocou energie fotónov vyrába z anorganického CO₂ organický cukor.
 • C₆H₁₂O₆ - Hroznový cukor (glukóza). Rastliny ho vyrábajú z CO₂, pričom využívajú svetelnú energiu.
 • H₂O - Rastliny absorbujú vodu z pôdy. Počas fotosyntézy sa rozloží na kyslík, protóny (H⁺) a elektróny (e⁻).

Bunka

 • Golgiho aparát - Zohráva dôležitú úlohu v rámci dozrievanie bielkovín.
 • endoplazmatické retikulum - Vnútrobunkový, zložitý membránový systém. Zohráva dôležitú úlohu v rámci syntézy bielkovín, dozrievania bielkovín, syntézy lipidov a rozkladu niektorých látok.
 • vezikula - V bunke sú jednotlivé látky prepravované v membránovom vačku - vezikule. Jedným typom vezikúl je lyzozóm, v ktorom prebieha trávenie látok a rozklad odpadu.
 • cytoplazma
 • vakuola - Dutina vyplnená bunkovou šťavou. Reguluje vnútorný tlak bunky, vylučuje a uskladňuje niektoré látky.
 • chloroplast - Prebieha v ňom fotosyntéza: rastlina vyrába z oxidu uhličitého cukor, pričom využíva energiu slnečného svetla.
 • bunková stena - Tvorí ju celulóza. Chráni bunku, udržiava jej tvar a spevňuje rastlinné pletivá.
 • bunkové jadro - Tvorí ho chromatín, ktorý je kombináciou DNA a bielkovín. Bunky živočíchov, rastlín a húb sú ekaryotické, t.j. majú bunkové jadro. Prokaryotické bunky (baktérie) nemajú bunkové jadro, ich DNA sa nachádza v cytoplazme.
 • bunková membrána - Lipidová membrána pokrývajúca bunku.
 • kostra bunky - Zodpovedá za polohu a pohyb organel, respektíve - v živočíšnych bunkách, ktoré nemajú bunkovú stenu - za udržiavanie tvaru bunky.
 • mitochondria - "Elektrárne" bunky: prostredníctvom rozkladu organických molekúl produkujú ATP. ATP je molekulou pre energetické zásobovanie bunky.

Animácia

 • CO₂ - Oxid uhličitý. Anorganická molekula, z ktorej rastlina vyrobí organickú molekulu: cukor. Rastliny sú autotrofné organizmy: sú schopné anorganické látky premieňať na organické. Heterotrofné organizmy (zvieratá, huby) túto schopnosť nemajú.
 • O₂ - Vzniká ako vedľajší produkt fotosyntézy. Na našej Zemi je kyslík potrebný pre heterotrofné organizmy produkovaný prostredníctvom fotosyntézy.
 • svetlo - Jeho častice sú fotóny. Rastlina pomocou energie fotónov vyrába z anorganického CO₂ organický cukor.
 • C₆H₁₂O₆ - Hroznový cukor (glukóza). Rastliny ho vyrábajú z CO₂, pričom využívajú svetelnú energiu.
 • H₂O - Rastliny absorbujú vodu z pôdy. Počas fotosyntézy sa rozloží na kyslík, protóny (H⁺) a elektróny (e⁻).
 • cievne zväzky: drevná časť - Prepravuje vodu a minerálne soli. Rastlina rozkladá vodu počas fotosyntézy na kyslík, protóny (H⁺) a elektróny (e⁻).
 • cievne zväzky: lyková časť - Prepravuje organické látky rozpustené vo vode. Cukry vyrobené počas fotosyntézy sú prepravované do ostatných častí rastliny cez lykovú časť.
 • prieduch - CO₂ potrebný k fotosyntéze prebiehajúcej v asimilačnom pletive sa dostáva do listu cez prieduch. Vyrobený kyslík sa takisto vylučuje cez prieduch. Cez prieduch prebieha aj vyparovanie, preto ho rastlina vie uzatvoriť, aby predišla vyschnutiu.
 • mezofyl - Jeho bunky obsahujú veľké množstvo chloroplastov, v ktorých prebieha fotosyntéza. Jeho vrchná časť má stĺpovitú a dolná časť špongiovú štruktúru.
 • pokožka - Pozostáva z jednej vrstvy buniek. Jej bunky neobsahujú chloroplasty, výnimkou sú iba zatváravé bunky prieduchov. Chráni rastlinu a prostredníctvom prieduchov zabezpečuje kontakt s prostredím.
 • cievne zväzky: drevná časť - Prepravuje vodu a minerálne soli. Rastlina rozkladá vodu počas fotosyntézy na kyslík, protóny (H⁺) a elektróny (e⁻).
 • cievne zväzky: lyková časť - Prepravuje organické látky rozpustené vo vode. Cukry vyrobené počas fotosyntézy sú prepravované do ostatných častí rastliny cez lykovú časť.
 • prieduch - CO₂ potrebný k fotosyntéze prebiehajúcej v asimilačnom pletive sa dostáva do listu cez prieduch. Vyrobený kyslík sa takisto vylučuje cez prieduch. Cez prieduch prebieha aj vyparovanie, preto ho rastlina vie uzatvoriť, aby predišla vyschnutiu.
 • mezofylová bunka - Obsahuje veľké množstvo chloroplastov, v ktorých prebieha fotosyntéza.
 • CO₂ - Oxid uhličitý. Anorganická molekula, z ktorej rastlina vyrobí organickú molekulu: cukor. Rastliny sú autotrofné organizmy: sú schopné anorganické látky premieňať na organické. Heterotrofné organizmy (zvieratá, huby) túto schopnosť nemajú.
 • O₂ - Vzniká ako vedľajší produkt fotosyntézy. Na našej Zemi je kyslík potrebný pre heterotrofné organizmy produkovaný prostredníctvom fotosyntézy.
 • svetlo - Jeho častice sú fotóny. Rastlina pomocou energie fotónov vyrába z anorganického CO₂ organický cukor.
 • C₆H₁₂O₆ - Hroznový cukor (glukóza). Rastliny ho vyrábajú z CO₂, pričom využívajú svetelnú energiu.
 • H₂O - Rastliny absorbujú vodu z pôdy. Počas fotosyntézy sa rozloží na kyslík, protóny (H⁺) a elektróny (e⁻).

Rozprávanie

Počas fotosyntézy rastlina vyrába pomocou slnečnej energie z anorganického oxidu uhličitého organickú látku - glukózu. Tento proces si vyžaduje vodu a jeho vedľajším produktom je kyslík. Zelené rastliny spotrebovávajú oxid uhličitý a vyrábajú kyslík, zabezpečujú tým vhodné zloženie atmosféry.

Fotosyntéza prebieha v zelených častiach rastliny: v listoch a často aj v mäkkej stonke. Zelenú farbu spôsobuje asimilačné pletivo, ktorého bunky obsahujú veľké množstvo fotosyntetizujúcich chloroplastov.

Oxid uhličitý, ktorý je nevyhnutný pre fotosyntézu, sa do listu dostáva cez prieduchy; vodu dopravuje drevná časť cievnych zväzkov. Vyprodukovaný cukor sa dostáva do ostatných častí rastliny prostredníctvom lykovej časti cievnych zväzkov, kyslík sa vylučuje do atmosféry cez prieduchy. Časť kyslíka zostáva v liste a použije sa v rámci rozkladných procesov; oxid uhličitý sa nedostáva do listu iba z okolitého prostredia, vzniká aj počas rozkladných procesov.

Rastliny sú autotrofné organizmy, čiže dokážu z anorganickej látky (oxid uhličitý) vyrobiť organickú látku (cukor). Cukor potom premieňajú na iné organické látky. Bylinožravce získavajú organické látky z rastlín a mäsožravce požieraním iných zvierat. Rastliny sú preto producentmi potravových reťazcov.

Súvisiace extra

Chlorofyl

Chlorofyl je zelené farbivo nájdené v rastlinách, ktoré hrá dôležitú úlohu pri fotosyntéze.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Voda (H₂O)

Voda je veľmi stabilná zlúčenina zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách.

α (alfa)- D-glukóza (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukóza je jednou zo stereoizomérov glukózy, konkrétne D-glukózy.

ADP, ATP

ATP je hlavným zdrojom energie pre bunky.

Jarné cibuľové rastliny

Zoznámime sa s tulipánom, narcisom, snežienkou a stavbou ich kvetu.

Kolobeh kyslíka

Kyslík je nevyhnutným životným prvkom pre väčšinu organizmov. Na Zemi je v neustálom kolobehu.

Kvet

Animácia prezentuje štruktúru typického kvetu.

Kyslík (O₂) (stredný stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Oxid uhličitý (CO₂) (stredný stupeň)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu. Hustota plynu je väčšia než hustota vzduchu. Nevyhnutné pre fotosyntézu rastlín.

Pagaštan konský

Táto animácia zobrazuje ako sa strom gaštanu mení v priebehu ročných období.

Transportné procesy

Táto animácia zobrazuje aktívne a pasívne transportné procesy prebiehajúce cez bunkové membrány.

Added to your cart.