Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Fotosyntéza

Fotosyntéza

Rastliny sú schopné premeniť anorganické látky (oxid uhličitý a voda) do organického cukru.

Biológia

Kľúčové slová

Fotosyntéza, Svetelná fáza, Tmavá fáza, chloroplast, katabolický proces, autotróf, list, svetlo, slnečné svetlo, kyslík, organický materiál, oxid uhličitý, glukóza, slnečná energia, voda, produkcia kyslíka, viazanie oxidu uhličitého, vnútorná membrána, granum, tylakoid, matrix, Fotosystém II, Fotosystém I, fotosyntetické pigmenty, ATP, ATPáza, elektrónový transportný reťazec, glycerová kyselina-3-fosfát, glyceraldehyd 3-fosfát, ribulosa-1,5-difosfát, premena energie, Kroky, fotón, atmosferické plyny, uhľohydrát, Slnko, metabolizmus, rastlina, biochémie, biológia, _javasolt

Súvisiace extra

Chlorofyl

Chlorofyl je zelené farbivo nájdené v rastlinách, ktoré hrá dôležitú úlohu pri fotosyntéze.

Kolobeh kyslíka

Kyslík je nevyhnutným životným prvkom pre väčšinu organizmov. Na Zemi je v neustálom kolobehu.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Enzýmy

Enzýmy sú molekuly proteínu katalyzujúce biochemické reakcie. Ich aktivita môže byť regulovaná.

Transportné procesy

Táto animácia zobrazuje aktívne a pasívne transportné procesy prebiehajúce cez bunkové membrány.

Znečisťovanie ovzdušia

Táto animácia vám predstaví hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia: priemysel, poľnohospodárstvo a mestá.

ADP, ATP

ATP je hlavným zdrojom energie pre bunky.

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní do atmosféry.

Kvet

Animácia prezentuje štruktúru typického kvetu.

Kyslík (O₂) (stredný stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Meňavka veľká

V sladkej vode žijúce heterotrofné jednobunkové organizmy, ktorých tvar sa neustále mení.

Nika

Termín v ekológií, ktorý popisuje spôsob života druhu.

Odlesňovanie

Ničenie lesov má mnoho negatívnych dopadov na životné prostredie.

Povrchové napätie

Povrchové napätie je charakteristickou vlastnosťou kvapalín, ktorá im umožňuje nadobudnúť tvar s najmenším možným povrchom.

Semená a klíčenie

Dvojklíčnolistové rastliny majú zárodok s dvoma klíčnymi listami, jednoklíčnolistové s jedným.

Slnko

Priemer Slnka je asi 109 násobok priemeru Zeme. Väčšina z jeho hmotnosti sa skladá z vodíka.

Stavba listu

Animácia zobrazuje hlavné typy listov a rozdiel medzi listami jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín.

Vegetatívne orgány rastlín

Orgány, ktoré rastlina potrebuje k svojmu prežitiu a vývoju.

Eugléna zelená (Euglena viridis)

Jednobunkovce schopné autotrófnej a heterotrófnej fotosyntézy žijúce v sladkých vodách.

Porovnanie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín

Krytosemenné rastliny rozdeľujeme do dvoch skupín: na jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové rastliny.

Added to your cart.