Flóra a fauna v karbóne

Táto animácia predstavuje živočíchy a rastliny, ktoré sa vyskytovali v období medzi devónom a permom (pred 358-299 miliónmi rokov).

Súvisiace extra

Pomalky

Pomalky môžu prežiť v extrémnych podmienkach, môžu dokonca zostať nažive vo vesmíre.

Tyranosaurus rex „tyranský jašter“

Je vyhynutý praveký dravý jašter, jeden z najznámejších dinosaurov.

Škorpión Androctonus australis

Škorpión Androctonus australis je jeden z najnebezpečnejších škorpiónov.

Ichthyostega

Praobojživelník, ktorý vyhynul pred 360 mil.rokov. Patrí medzi prvé známe suchozemské...

Ichtyosaurus

Je vyhynutý rod spodnojurského morského plaza, podobný delfínom. Je príkladom...

Výr skalný

Výr skalný je celé storočia symbolom múdrosti a vedomostí.

Lev

Lev je kráľom zvierat a je na vrchole potravinového reťazca savany.

Podenka veľká

Larvy tohto druhu podenky strávia prvé tri roky svojho života vo vode, ich dospelý...

Added to your cart.