Flóra a fauna v karbóne

Táto animácia predstavuje živočíchy a rastliny, ktoré sa vyskytovali v období medzi devónom a permom (pred 358-299 miliónmi rokov).

Súvisiace extra

Korytnačka močiarna

S korytnačkou močiarnou sa môžeme stretnúť v močaristých oblastiach, na brehoch plytkých jazier.

Zebra

Zebra s čierno-bielymi pruhmi je typickým obyvateľom saván. Po nej je pomenovaný priechod pre...

Ploskuľa uškatá

Je jednou z najznámejších ploskavíc.

Pavián pláštikovitý

Druh opice s komplexnou sociálnou štruktúrou, kde možno jasne pozorovať hierarchický systém.

Medvedík čistotný

Toto zviera často hnevá obyvateľov miest, lebo prevracia kontajnery na odpad a potom roznáša...

Archaeopteryx

Archeopteryx je vyhynutý pravták, ktorý predstavuje spojivo medzi vtákmi a plazmi.

Amonity, podtrieda štvoržiabrých hlavonožcov

Patrili do skupiny hlavonožcov s vonkajšou vápenatou schránkou. Ich fosílie sú...

Dážďovka obyčajná

Dážďovka obyčajná je živočích žijúci v zemi, na príklade ktorého vás zoznámime s...

Added to your cart.