Flóra a fauna v karbóne

Táto animácia predstavuje živočíchy a rastliny, ktoré sa vyskytovali v období medzi devónom a permom (pred 358-299 miliónmi rokov).

Súvisiace extra

Porovnanie typov premeny

Vývoj, čiastočná zmena a celková premena je typ premeny, ktorá sa najčastejšie vyskytuje...

Lev

Lev je kráľom zvierat a je na vrchole potravinového reťazca savany.

Dravý spôsob života

Dravým spôsobom života žijú predátory, ktoré sú na vrchole potravinového reťazca.

Klaun očkatý

Tento druh je vynikajúcim príkladom symbiózy. Vďaka spolunažívaniu so sasankou sa k nim...

Žraloky

Žraloky sú najznámejšími predstaviteľmi triedy chrupkovitých rýb. Svoje ostré zuby používajú iba...

Pelikán ružový

Pelikán je prísne chráneným vtákom. Možno ho rozpoznať podľa hrdelného vaku.

Rozmanitosť orgánov detekujúcich svetlo

V priebehu evolúcie sa nezávisle od seba vyvinulo viacero typov zrakových orgánov.

Sokol rároh

Sokol rároh je veľký dravý vták rozšírený v Európe a Ázii.

Added to your cart.