Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Evaporation and boiling

What happens in a liquid during evaporation and boiling? What does its boiling point depend on?

Súvisiace extra

Vychýlenie prúdu vody (pozorovanie)

Budeme svedkami prekvapujúceho javu, ak pri vode tečúcej z vodovodného kohútika podržíme...

Olovený akumulátor

Elektrochemické procesy v olovenom akumulátore vyrábajú elektrický prúd.

Vplyv zmeny tlaku na chemickú rovnováhu

Skúmanie rozpusteného oxidu uhličitého vo fľaši so sýtenou vodou.

Vplyv zmeny tlaku na chemickú rovnováhu (pozorovanie)

Skúmanie oxidu uhličitého rozpusteného vo vode vo fľaši so sýtenou vodou.

Z čoho pozostáva zmes?

V tejto lekcii sa môžete zoznámiť s typmi zmesí a možnosťami separácie ich zložiek.

Vplyv zmeny tlaku na chemickú rovnováhu

Skúmanie rozpusteného oxidu uhličitého vo fľaši so sýtenou vodou.

Molekula úloha I. (Väzby)

Úlohy na precvičovanie rôznych typov väzieb.

Chlorácia metánu pomocou substitučnej reakcie

V priebehu substitučnej reakcie vodíkové atómy metánu sú substituované atómami chlóru ako...

Added to your cart.