Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní púští.

Geografia

Kľúčové slová

dychový, landform, púšť, piesočná duna, piesok, erózia, hríbovitý skalný útvar, plató, Povrch, vonkajšie sily, Oáza, fyzickej geografie, geomorfológie, zemepis

Súvisiace extra

Oáza

Oázy sú oblasti, v púšťach, kde je k dispozícii voda.

Podnebné pásma

Zem je rozdelená na geografické, podnebné a vegetačné pásma.

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a ukladajú sediment.

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v atmosfére, ktorá je ovplyvnená množstvom faktorov, vrátane rotácie Zeme.

Ľadovec (stredný)

Ľadovec je veľká kopa ľadu, ktorá vznikla zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Eolická reliéfotvorná činnosť na pobrežiach a v stepiach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní pobreží a stepí.

Vývoj jazier

Stojaté vody v priehlbinách zemského povrchu môžu vznikať pôsobením endogénnych a exogénnych síl, respektíve ľudskou činnosťou.

Veterný mlyn

Veterný mlyn dokáže premienať energiu vetra na kynetickú energiu a je vhodný na vykonávanie rôznych druhov prác.

Veterná elektráreň

Veterné elektrárne premieňajú kinetickú energiu vetra na elektrickú energiu.

Škorpión Androctonus australis

Škorpión Androctonus australis je jeden z najnebezpečnejších škorpiónov.

Dromedár

Dromedár alebo iným menom ťava jednohrbá je zviera, ktoré si obyvatelia púští veľmi cenia a je pre nich nenahraditeľná.

Beduínsky tábor

Životný štýl polonomádnych kmeňov žijúcich v púšti sa dokonale prispôsobil klimatickým podmienkam a životnému prostrediu púšte.

Added to your cart.