Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní púští.

Súvisiace extra

Faktory otepľovania

Mieru otepľovania ovplyvňuje slnečné žiarenie, uhol sklonu slnečných lúčov a albedo zemského...

Fjord

Fjord je dlhý a úzky morský záliv, ktorý vzniká v hornatých oblastiach v blízkostí morí...

El Niño

Prírodný úkaz vyskytujúci sa v tropických oblastiach Tichého oceána, opakujúci sa...

Afrika - The geological anatomy of a continent

Az afrikai kontinens földtani formálódása és földrajzi felosztása.

Joviálne planéty

Štyri najkrajnejšie planéty (Jupiter, Saturn, Urán a Neptún) nemajú pevný povrch, a preto ich...

Where all water disappears The Desert

Földünk felszínének egyhetedét elfoglaló sivatagok kialakulása, éghajlata, felszínformálása.

Krasová oblasť (základný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

The East African Rift

A Kelet-Afrikai Nagy Hasadékvölgy a kőzetlemezek mozgásának következményeként jött létre.

Added to your cart.