Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Enzýmy

Enzýmy

Enzýmy sú molekuly proteínu katalyzujúce biochemické reakcie. Ich aktivita môže byť regulovaná.

Biológia

Kľúčové slová

enzým, bielkovinová zložka enzýmu, aktívne miesto, substrát, produkt, Inhibícia, Aktivácia, alosterické inhibičné miesto, alosterické aktivačné miesto, koenzým, NADH, NADPH, FADH₂, Acetyl koenzým A, ATP, katalyzátor, biochémie, biológia

Súvisiace extra

Štruktúra bielkovín

Určuje ju geometrické usporiadanie polypetidového reťazca.

Anatómia tenkého čreva

Najdlhšia časť tráviacej sústavy, kde prebieha najväčšia časť trávenie a vstrebávanie živín.

Sekundárna štruktúra bielkovín

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne štruktúry: α – helix a α-závitnica.

Žlazy pripojené k dvanástniku

Pankreas vylučuje do dvanástnika pankreatickú šťavu, najväčšou žľazou nášho organizmu je pečeň.

ADP, ATP

ATP je hlavným zdrojom energie pre bunky.

Fotosyntéza

Rastliny sú schopné premeniť anorganické látky (oxid uhličitý a voda) do organického cukru.

Hemoglobín

Hemoglobín je krvné farbivo v červených krvinkách. Jeho funkciou je roznášať kyslík.

Koenzým A

Koenzým je pri jednotlivých reakciách enzýmov, koenzym zabezbečujúci acetylové skupiny.

NAD, NADP, NADPH

NAD je koenzým, ktorý hrá dôležitú úlohu najmä pri katabolických procesoch pričom NADP je dôležitý v anabolických procesoch ako nosič vodíku.

Transportné procesy

Táto animácia zobrazuje aktívne a pasívne transportné procesy prebiehajúce cez bunkové membrány.

Added to your cart.