Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Enzýmy

Enzýmy sú molekuly proteínu katalyzujúce biochemické reakcie. Ich aktivita môže byť regulovaná.

Biológia

Kľúčové slová

enzým, bielkovinová zložka enzýmu, aktívne miesto, substrát, produkt, Inhibícia, Aktivácia, alosterické inhibičné miesto, alosterické aktivačné miesto, koenzým, NADH, NADPH, FADH₂, Acetyl koenzým A, ATP, katalyzátor, biochémie, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Reakcia

  • bielkovinová zložka enzýmu
  • aktívne miesto
  • substrát
  • produkt

Inhibícia

  • inhibítor

Aktivácia

  • alosterické aktivačné miesto
  • aktiváror

Enzýmy

  • bielkovinová zložka enzýmu
  • aktívne miesto
  • substrát

Súvisiace extra

Transportné procesy

Táto animácia zobrazuje aktívne a pasívne transportné procesy prebiehajúce cez bunkové...

Úprava genómu

Úprava genómu je taký genetický zásah, ktorý spôsobí zmenu genómu v živom organizme. Táto...

NAD, NADP, NADPH

NAD je koenzým, ktorý hrá dôležitú úlohu najmä pri katabolických procesoch pričom NADP je...

Baktérie (pokročilý stupeň)

Baktérie sú jednobunkové organizmy bez jadra, ktoré dosahujú dĺžku iba niekoľkých...

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA, ktoré preprogramujú infikované bunky k...

Stavba prokaryotických a eukaryotických buniek

Existujú dva základné typy buniek: prokaryotické a eukaryotické bunky.

Mitóza

Mitóza je proces, pri ktorom sa eukaryotická bunka delí do dvoch buniek a počet...

Added to your cart.