El Niño

Prírodný úkaz vyskytujúci sa v tropických oblastiach Tichého oceána, opakujúci sa každých päť rokov.

Súvisiace extra

Podnebné pásma

Zem je rozdelená na geografické, podnebné a vegetačné pásma.

Blýskanie

Blesk je elektrický výboj vznikajúci v atmosfére, ktorý je sprevádzaný emisiou svetla a...

Vznik oblakov

Keď teplota ochladzujúceho sa vzduchu dosiahne rosný bod, nadbytočná vodná para sa kondenzuje.

Typy jazier

Na našej planéte sa vyskytujú rôzne formy stojatých vôd. Pozrime sa, do akých skupín ich môžeme...

The Formation of the Atacama

Az Atacama Földünk legszárazabb és legmagasabban fekvő sivatagai közé tartozik.

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva filtruje nebezpečné UV žiarenie preto je nevyhnutná pre život na Zemi.

Obeh fosforu

Fosfor je dôležitým prvkom pre živé organizmy, ktorý je na Zemi v neustálom obehu.

El Niño

Az El Niño jelensége szinte az egész Föld éghajlatára hatással van.

Added to your cart.