Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Dynamo (pokročilé)

Dynamo (pokročilé)

Dynamo transformuje mechanickú energiu na jednosmerný prúd.

Fyzika

Kľúčové slová

dynamo, samobuzení, Ányos Jedlik, Siemens, generátor, magnet, indukčné, mozgási indukció, magnetická indukcia, Energia, kotva, cievka, magnetizované železné jadro, prepínač, zdroj energie, elektrický, jednosmerný prúd, magnetizmus, bicykel, elektrina, osvetlenie, pravidlom pravej ruky, electro, elektrón, fyzika

Súvisiace extra

Otázky

 • Akej národnosti bol Anián Jedlík?
 • Koho mohol Anián Jedlík poznať osobne?
 • Komu nebola udelená Nobelova cena?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nAnián Jedlík bol benediktínskym mníchom.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nAnián Jedlík pracoval aj ako profesor na gymnáziu.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nAnián Jedlík pracoval aj ako univerzitný profesor.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nAnián Jedlík bol počas boja za slobodu v rokoch 1848-49 príslušníkom národnej gardy.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPrvá sódovkáreň bola postavená podľa návrhov Aniána Jedlíka.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nAnián Jedlík bol františkánskym mníchom.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nAnián Jedlík bojoval počas boja za slobodu v rokoch 1848-49 na strane cisára.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nAnián Jedlík vynašiel hologram.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nAnián Jedlík vypracoval teóriu hier.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nAnián Jedlík sa z politických dôvodov nemohol stať riadnym členom Akadémie.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nAnián Jedlík bol proti zavedeniu maďarských prírodovedeckých termínov.
 • Ktorý odborný výraz nebol\nzavedený na návrh Aniána Jedlíka?
 • Ktorý odborný výraz nebol\nzavedený na návrh Aniána Jedlíka?
 • Ktorý odborný výraz nebol\nzavedený na návrh Aniána Jedlíka?
 • Ktorý odborný výraz nebol\nzavedený na návrh Aniána Jedlíka?
 • Ako možno ešte nazvať vynález, ktorý skonštruoval Anián Jedlík?
 • Ktorý vynález sa spája s menom Aniána Jedlíka?
 • Na čo slúži dynamo?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nDynamo môže byť súčasťou osvetlenia bicyklov.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nDynamo sa môže použiť v generátoroch na výrobu prúdu.
 • Zohráva elektromagnetická indukcia nejakú úlohu v rámci fungovania dynama?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPrúd cievky, ktorá sa nachádza v dyname, magnetizuje železné jadro.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPrúd železného jadra, ktoré sa nachádza v dyname, magnetizuje cievku.

Scénky

Dynamo

Model

 • cievka - Prúd, ktorý ňou preteká, vytvára magnetické pole, kvôli čomu sa železné jadro magnetizuje.
 • magnetizované železné jadro - Aj pred zapnutím dynama je slabo magnetické. Vplyvom prúdu prechádzajúceho cievkou sa jeho magnetizmus zosilňuje.
 • kotva - Otáča sa v magnetickom poli, kvôli čomu sa v nej indukuje prúd.
 • komutátor - V rotujúcej kotve vzniká striedavý prúd, komutátor ho mení na jednosmerný prúd.
 • kefa
 • S
 • J

Kotva

 • kotva - Otáča sa v magnetickom poli, kvôli čomu sa v nej indukuje prúd.
 • komutátor - V rotujúcej kotve vzniká striedavý prúd, komutátor ho mení na jednosmerný prúd.
 • kefa
 • S
 • J

Cievka

Animácia

Dynamo mení mechanickú energiu na jednosmerný prúd.
Princíp fungovania dynama objavil Anián Jedlík, ktorý bol maďarský vynálezca, fyzik a učiteľ. V roku 1861 skonštruoval svoje dynamo. Toto komplikované zariadenie vyrábalo jednosmerný prúd otáčaním jeho osi pomocou páky.
Nezávisle od Jedlíka dynamo vynašiel aj Ernst Werner von Siemens a v roku 1867 si ho dal patentovať.
Dynamo sa dodnes používa ako súčasť osvetlenia na bicykloch.
S menom Aniána Jedlíka sa spája aj vynájdenie elektromotora a sódy. Jedlík zohrával dôležitú úlohu pri vypracovaní maďarského vedeckého jazyka, napríklad navrhol zavedenie nasledujúcich odborných výrazov: brázda vlny, vlnová dĺžka, balón, tlak vzduchu, kolmica, umelá hmota a uhlová rýchlosť.
Uznania sa dočkal v roku 1873, kedy ho zvolili za čestného člena Maďarskej akadémie vied.

Dynamo mení mechanickú energiu na elektrickú energiu. Animácia predstavuje tento proces na zjednodušenom modeli dynama.
Kotva sa točí v magnetickom poli, a tak sa v nej indukuje elektrický prúd. Prúd sa využije na výkon práce a potom sa odvedie späť na cievku so železným jadrom.
Prúd prechádzajúci cievkou indukuje magnetické pole, kvôli čomu sa magnetizmus železného jadra zvyšuje. Silnejší magnet vytvára silnejší prúd, ktorý potom indukuje silnejšie magnetické pole a tak sa to opakuje.
Magnetické pole a elektrický prúd sa teda navzájom indukujú, až kým sa dosiahne maximálna hodnota.
Toto je princíp samoindukcie.
V kotve sa počas otáčania indukuje striedavý prúd, ktorý sa mení na jednosmerný prúd pomocou komutátora. Jednosmerný prúd sa potom odvádza pomocou kefiek.

Magnetické pole indukuje v rotujúcej kotve prúd, ktorého intenzitu a smer značí žltá šípka.
Čierna šípka je vektor magnetickej indukcie (B); ukazuje od severného pólu smerom k južnému pólu magnetu.
Zelená šípka označuje rýchlosť (v) kotvy.
V rámci usporiadania, ktoré môžete vidieť v animácii, intenzita prúdu je najväčšia vtedy, keď kotva je vodorovná: vtedy sú B a v kolmé na seba. Ak palec, ukazovák a prostredník pravej ruky napneme kolmo, a ak ukazovák ukazuje smer v, prostredník smer vektora B, palec nám ukáže smer prúdu.
Smer prúdu sa v rotujúcej kotve mení, a preto na vytvorenie jednosmerného prúdu potrebujeme komutátor.

Prúd prechádzajúci cievkou indukuje magnetické pole. Ak pravou rukou uchopíme cievku tak, že štyri prsty budú ukazovať smer prúdu, palec nám ukáže smer severného magnetického pólu.

Rozprávanie

Dynamo mení mechanickú energiu na jednosmerný prúd.
Princíp fungovania dynama objavil Anián Jedlík, ktorý bol maďarský vynálezca, fyzik a učiteľ. V roku 1861 skonštruoval svoje dynamo. Toto komplikované zariadenie vyrábalo jednosmerný prúd otáčaním jeho osi pomocou páky.
Nezávisle od Jedlíka dynamo vynašiel aj Ernst Werner von Siemens a v roku 1867 si ho dal patentovať.
Dynamo sa dodnes používa ako súčasť osvetlenia na bicykloch.
S menom Aniána Jedlíka sa spája aj vynájdenie elektromotora a sódy. Jedlík zohrával dôležitú úlohu pri vypracovaní maďarského vedeckého jazyka, napríklad navrhol zavedenie nasledujúcich odborných výrazov: brázda vlny, vlnová dĺžka, balón, tlak vzduchu, kolmica, umelá hmota a uhlová rýchlosť.
Uznania sa dočkal v roku 1873, kedy ho zvolili za čestného člena Maďarskej akadémie vied.

Dynamo mení mechanickú energiu na elektrickú energiu. Animácia predstavuje tento proces na zjednodušenom modeli dynama.
Kotva sa točí v magnetickom poli, a tak sa v nej indukuje elektrický prúd. Prúd sa využije na výkon práce a potom sa odvedie späť na cievku so železným jadrom.
Prúd prechádzajúci cievkou indukuje magnetické pole, kvôli čomu sa magnetizmus železného jadra zvyšuje. Silnejší magnet vytvára silnejší prúd, ktorý potom indukuje silnejšie magnetické pole a tak sa to opakuje.
Magnetické pole a elektrický prúd sa teda navzájom indukujú, až kým sa dosiahne maximálna hodnota.
Toto je princíp samoindukcie.
V kotve sa počas otáčania indukuje striedavý prúd, ktorý sa mení na jednosmerný prúd pomocou komutátora. Jednosmerný prúd sa potom odvádza pomocou kefiek.

Magnetické pole indukuje v rotujúcej kotve prúd, ktorého intenzitu a smer značí žltá šípka.
Čierna šípka je vektor magnetickej indukcie (B); ukazuje od severného pólu smerom k južnému pólu magnetu.
Zelená šípka označuje rýchlosť (v) kotvy.
V rámci usporiadania, ktoré môžete vidieť v animácii, intenzita prúdu je najväčšia vtedy, keď kotva je vodorovná: vtedy sú B a v kolmé na seba. Ak palec, ukazovák a prostredník pravej ruky napneme kolmo, a ak ukazovák ukazuje smer v, prostredník smer vektora B, palec nám ukáže smer prúdu.
Smer prúdu sa v rotujúcej kotve mení, a preto na vytvorenie jednosmerného prúdu potrebujeme komutátor.

Prúd prechádzajúci cievkou indukuje magnetické pole. Ak pravou rukou uchopíme cievku tak, že štyri prsty budú ukazovať smer prúdu, palec nám ukáže smer severného magnetického pólu.

Súvisiace extra

Magnetrón

Magnetrón, ktorý vyrába mikrovlny, je dôležitou súčasťou mikrovlnnej rúry.

Generovanie striedavého prúdu

Elektrický prúd môže byť generovaný otáčaním slučky vodiča v magnetickom poli.

Soľná hudba

V nasledujúcom pokuse môžete zistiť, či voda z vodovodu a kuchynská soľ vedie elektrický prúd.

Nikola Tesla

Legendárny vynálezca, šialený vedec alebo najväčší génius? Zoznámte sa s Teslom, najvýznamnejším...

Transformátor

Transformátor je zariadenie na premenu napätia elektrického prúdu.

Elektromotor

Je vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí vytváraných elektrickými vodičmi,...

Alkalické batérie

V alkalických batériách je elektrický prúd generovaný pomocou elektrochemických reakcií.

Edisonova žiarovka

Americký elektrotechnik Edison vynašiel žiarovku v roku 1879, ktorá zmenila náš...

Added to your cart.