Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Dýchacia sústava

Dýchacia sústava

Dýchacia sústava je zodpovedná za príjem kyslíka a uvoľňovanie oxidu uhličitého.

Biológia

Kľúčové slová

Dýchacia sústava, Dýchanie, Nádych, Výdych, pľúca, hruď, svaly dýchanie, dýchacie cesty, prieduška, bronchy, alveolárna vak, Výmena plynov, pľúcna obeh, červená krvinka, dodávka kyslíka, kyslík, oxid uhličitý, Model pľúc, priedušnica, hrtan, nosová dutina, diaphgram, medzirebrové svaly, vlásočnica, respiračné povrch, ľudský, biológia

Súvisiace extra

Otázky

 • Pravda alebo lož? \nPravá a ľavá strana pľúc má rovnaké rozmery.
 • V pokojovom stave sa dospelý človek za minútu nadýchne priemerne 12-krát a pri jednom nádychu vdýchne cca. 0,5 l vzduchu. Koľko litrov vzduchu vdýchne za jeden deň?
 • Vitálna kapacita je maximálne množstvo vzduchu, ktoré človek vie vydýchnuť po maximálnom nádychu. Je to pravda, že čím sme starší, tým je naša vitálna kapacita menšia?
 • Dýchanie umožňuje kontrakcia a uvoľnenie …
 • Dýchanie reguluje/ú ...
 • Prvotnou obrannou líniou, ktorá chráni pľúca proti patogénom, je/sú ...
 • Pravda alebo lož?\nPri nádychu sa v pľúcach zvyšuje tlak vzduchu.
 • Pravda alebo lož?\nPri výdychu vzduch opúšťa pľúca pôsobením zvýšeného tlaku v hrudníku.
 • Každý pľúcny mechúrik obklopujú ...

Scénky

Dýchacia sústava

 • pľúca - Párový orgán, ktorý slúži na výmenu plynov. Kyslík z vdýchnutého vzduchu sa dostáva do krvi a z krvi sa vylučuje oxid uhličitý. Ľavá strana má dva, pravá strana má tri laloky. Bránica a medzirebrové svaly menia objem hrudníkového koša, čo pľúca pasívne nasledujú.
 • priedušnica - Zabezpečuje prúdenie vzduchu medzi pľúcami a hrtanom. Vystužujú ju chrupky v tvare písmena C.
 • nosová dutina
 • hltanová dutina
 • hrtan - Je to zvukotvorný orgán. Príklopková chrupavka hrtanu zabezpečuje to, aby sa potrava nedostala do priedušnice pri prehĺtaní.
 • bránica - Pri nádychu sa stiahne, kvôli tomu sa sploští: objem hrudníkového koša sa zväčšuje, pľúca sa rozpínajú. Pri výdychu sa uvoľní a vystúpi do hrudného koša: vtedy sa objem pľúc zmenšuje.
 • rebro - Kosti, ktoré tvoria stenu hrudníkového koša. Pri nádychu sa rebrový oblúk pôsobením medzirebrových svalov dvíha a pri výdychu klesá.
 • hrudná kosť
 • medzirebrové svaly - Svaly, ktoré pohybujú rebrami. Pri nádychu sa rebrový oblúk pôsobením medzirebrových svalov dvíha a pri výdychu klesá.

Pľúcne mechúriky

 • priedušnička - Koncové vetvy dýchacích ciest, ktoré ústia do pľúcnych mechúrikov.
 • pľúcny mechúrik - Ich stena je tvorená jednovrstvovým dlaždicovým epitelom, cez ktorý sa uskutočňuje výmena plynov.
 • vlásočnica - Výmena plynov sa uskutočňuje cez steny vlásočníc malého krvného obehu (pľúcneho krvného obehu). Z krvi sa odovzdáva oxid uhličitý do pľúcnych mechúrikov a do krvi sa dostáva kyslík. Kyslík prepravujú červené krvinky pomocou bielkovinových molekúl - hemoglobínu.
 • arteriola - Tepny a tepničky malého krvného obehu (pľúcneho krvného obehu) prepravujú zo srdca krv bohatú na oxid uhličitý do pľúcnych mechúrikov. Tepničky sa rozvetvujú do vlásočníc.
 • venula - Cievy a žilky malého krvného obehu (pľúcneho krvného obehu) prepravujú z pľúcnych mechúrikov krv bohatú na kyslík k srdcu. Vlásočnice sa zbiehajú do žiliek a tie do žíl.

Hrudník

 • pľúca - Párový orgán, ktorý slúži na výmenu plynov. Kyslík z vdýchnutého vzduchu sa dostáva do krvi a z krvi sa vylučuje oxid uhličitý. Ľavá strana má dva, pravá strana má tri laloky. Bránica a medzirebrové svaly menia objem hrudníkového koša, čo pľúca pasívne nasledujú.
 • priedušnica - Zabezpečuje prúdenie vzduchu medzi pľúcami a hrtanom. Vystužujú ju chrupky v tvare písmena C.
 • pravé rebrá - Horných 7 párov rebier, ktoré sa priamo pripájajú k hrudnej kosti rebrovými chrupkami.
 • nepravé rebrá - 8.-10. pár rebier sa pripája chrupkami ku chrupke 7. páru rebier.
 • voľné rebrá - 11.-12. pár rebier, ktoré sa nepripájajú k hrudnej kosti.
 • bránica - Pri nádychu sa stiahne, kvôli tomu sa sploští: objem hrudníkového koša sa zväčšuje, pľúca sa rozpínajú. Pri výdychu sa uvoľní a vystúpi do hrudného koša: vtedy sa objem pľúc zmenšuje.
 • medzirebrové svaly - Svaly, ktoré pohybujú rebrami. Pri nádychu sa rebrový oblúk pôsobením medzirebrových svalov dvíha a pri výdychu klesá.
 • hlavná prieduška - Dve hlavné priedušky, ktoré sa rozvetvujú z priedušnice, vstupujú do pľúc a rozvetvujú sa vo forme priedušiek.
 • hrudná kosť
 • prieduška - Tenké trubice, ktoré sa vetvia na stále tenšie trubice a dopravujú vdýchnutý vzduch k priedušničkám.

Výmena plynov

 • jednovrstvový plochý epitel - Najtenší typ epitelu, cez ktorý prebieha výmena plynov.
 • vlásočnica - Výmena plynov sa uskutočňuje cez steny vlásočníc malého krvného obehu (pľúcneho krvného obehu). Z krvi sa odovzdáva oxid uhličitý do pľúcnych mechúrikov a do krvi sa dostáva kyslík. Kyslík prepravujú červené krvinky pomocou bielkovinových molekúl - hemoglobínu.
 • kyslík - Počas rozkladania (oxidácie) organických látok energia uložená v ich kovalentných väzbách sa použije na výrobu ATP. Pri tomto procese sa spotrebováva kyslík.
 • oxid uhličitý - Počas biologickej oxidácie z organických látok za prítomnosti kyslíka vznikne oxid uhličitý, energia uložená v ich kovalentných väzbách sa použije na výrobu ATP.

Červené krvinky

 • kyslík - Počas rozkladania (oxidácie) organických látok energia uložená v ich kovalentných väzbách sa použije na výrobu ATP. Pri tomto procese sa spotrebováva kyslík.
 • oxid uhličitý - Počas biologickej oxidácie z organických látok za prítomnosti kyslíka vznikne oxid uhličitý, energia uložená v ich kovalentných väzbách sa použije na výrobu ATP.

Animácia

Umiestnenie dýchacej sústavy

 • pľúca - Párový orgán, ktorý slúži na výmenu plynov. Kyslík z vdýchnutého vzduchu sa dostáva do krvi a z krvi sa vylučuje oxid uhličitý. Ľavá strana má dva, pravá strana má tri laloky. Bránica a medzirebrové svaly menia objem hrudníkového koša, čo pľúca pasívne nasledujú.
 • priedušnica - Zabezpečuje prúdenie vzduchu medzi pľúcami a hrtanom. Vystužujú ju chrupky v tvare písmena C.
 • nosová dutina
 • hrtan - Je to zvukotvorný orgán. Príklopková chrupavka hrtanu zabezpečuje to, aby sa potrava nedostala do priedušnice pri prehĺtaní.

Pľúca

 • priedušnica - Zabezpečuje prúdenie vzduchu medzi pľúcami a hrtanom. Vystužujú ju chrupky v tvare písmena C.
 • hlavná prieduška - Dve hlavné priedušky, ktoré sa rozvetvujú z priedušnice, vstupujú do pľúc a rozvetvujú sa vo forme priedušiek.
 • prieduška - Tenké trubice, ktoré sa vetvia na stále tenšie trubice a dopravujú vdýchnutý vzduch k priedušničkám.

Rozprávanie

Pri nádychu bránica a medzirebrové svaly zväčšujú objem hrudníkového koša, čo pľúca pasívne nasledujú. Kvôli zväčšenému objemu do pľúc prúdi vzduch. Pri výdychu vplyvom zmenšeného objemu vzduch prúdi von.

Vdýchnutý vzduch sa dostáva cez nosové dutiny, respektíve ústnu dutinu do hltanu a potom prúdi cez priedušnicu do hlavných priedušiek. Tie odvedú vzduch do pľúc, ktoré sa vetvia na priedušky a tie na priedušničky. Vetvy v tvare Y vrátane hlavných priedušiek vytvárajú 20-23 generácií. Od 17. generácie sa začína výmena plynov cez stenu priedušničiek. Koncové vetvy ústia do pľúcnych mechúrikov.

Cez jednovrstvový dlaždicový epitel pľúcnych mechúrikov prebieha výmena plynov: kyslík sa dostáva do krvi a z krvi sa odovzdáva oxid uhličitý. Krv v malom krvnom obehu, respektíve pľúcnom krvnom obehu sa tak stáva okysličenou. Naše bunky použijú tento kyslík pri metabolických procesoch, v rámci ktorých ako vedľajší produkt vzniká oxid uhličitý.

Súvisiace extra

Škodlivý vplyv fajčenia na pľúca

Fajčenie vážne poškodzuje dýchaciu sústavu. Okrem iných spôsobuje CHOPN a rakovinu pľúc.

Fonácia

Pri vytváraní zvuku sa vzduch prúdiaci z pľúc rozkmitá pomocou hlasiviek.

Ľudská krv

Ľudská krv sa skladá z krvných buniek (červené, biele krvinky a krvné doštičky) a krvnej plazmy.

Ako dýchajú ryby

Cievy v žiabrách rýb absorbujú kyslík a uvoľňujú oxid uhličitý.

Kosti hrudníka

Kostru hrudníka tvoria rebrá, hrudná kosť a chrbtica.

Kyslík (O₂) (prvý stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Močová sústava

Močová sústava zabezpečuje vylučovanie škodlivých a nepotrebných látok z organizmu.

Obehová sústava

Veľký krvný obeh vedie okysličenú krv po celom tele, kde sa odkysličuje a malý, pľúcny obeh vedie odkysličenú krv do pľúc na okysličenie.

Oxid uhličitý (CO₂) (prvý stupeň)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu. Hustota plynu je väčšia než hustota vzduchu. Nevyhnutné pre fotosyntézu rastlín.

Predné črevo

Pri prehĺtaní putuje potrava z ústnej dutiny do žalúdka, ktorý je poslednou časťou predného čreva.

Srdce

Srdce je centrálne čerpadlo kardiovaskulárneho systému. Za jeden život vydá 2,5 miliardy rytmických sťahov.

Trombóza hlbokých žíl a pľúcna embólia

Krvné zrazeniny, ktoré vznikajú v hlbokých žilách dolných končatín, sa môžu dostať do pľúc a spôsobiť pľúcnu embóliu končiacu sa smrťou.

Kyslík (O₂) (stredný stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Oxid uhličitý (CO₂) (stredný stupeň)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu. Hustota plynu je väčšia než hustota vzduchu. Nevyhnutné pre fotosyntézu rastlín.

Added to your cart.