Dýchacia sústava

Dýchacia sústava je zodpovedná za príjem kyslíka a uvoľňovanie oxidu uhličitého.

Súvisiace extra

Anatómia srdca (stredne pokročilý)

V tomto učive sa dozviete, kde je umiestnené srdce, o jeho anatómii, prúdení krvi a...

Svaly ramena

Rameno sa pohybuje pomocou flexorových a extensorových svalov.

Limbický systém

Limbický systém zohráva dôležitú úlohu pri učení a vytváraní emócií.

Nos a mechanizmus čuchu

Pri stimulovaní pachu čuchové receptory vyrábajú elektrické signály.

Patelárny reflex

Patelárny reflex je reflex vyvolaný natiahnutím svalu.

Ako bije naše srdce?

Toto učivo vám predstaví stavbu a fungovanie srdca, ako aj dôležitosť jeho ochrany.

Aké rýchle sú vaše reflexy?

Táto lekcia vám predstaví vrodené a naučené reflexy.

Pohlavná bunka

Zygota je bunka ktorá vznikne po splynutí dvoch pohlavných buniek gamét.

Added to your cart.