Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Dopravné siete

Dopravné siete

Animácia predstavuje suchozemné, vodné a vzdušné dopravné uzly.

Geografia

Kľúčové slová

doprava, medzinárodná sieť, Pozemná doprava, Vodná doprava, letectvo, cestná doprava, železničné, potrubie, Trasy, uzol, cestná sieť, prepravujúce tovar, verejnej služby, globalizácie, mapa, Zemeguľa, Zem, krajiny, hospodárstvo, sieť, spoločnosť, technika, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Cestná doprava (Európa)

 • Londýn
 • Paríž
 • Rím
 • Berlín
 • Mníchov
 • Praha
 • Viedeň
 • Štokholm
 • Moskva

Momentálne má najhustejšiu cestnú sieť spomedzi všetkých kontinentov Európa. V súčasnosti je cestná doprava najrozšírenejšou formou dopravy vďaka jej flexibilite, a to v prípade prepravy osôb aj tovaru.
Výhody: rýchlosť, flexibilná trasa, preprava z domu do domu, pokrýva aj tie oblasti, ktoré železnica nevie obslúžiť.
Nevýhody: znečisťovanie životného prostredia, energetická náročnosť a náročnosť z hľadiska pracovnej sily, hmotnosť a rozmery prepravovaného tovaru sú obmedzené, stav a zápchy na cestách.
Dopravné uzly: Londýn, Paríž, Mníchov, Moskva.

Železničná doprava (Európa)

 • Paríž
 • Rím
 • Miláno
 • Hamburg
 • Frankfurt
 • Mníchov
 • Berlín
 • Lipsko
 • Zurich
 • Londýn
 • Štokholm
 • Helsinki
 • Kyjev
 • Moskva

Európa je kontinentom, kde bola vybudovaná súvislá, hustá železničná sieť. Železnica predstavuje zvyčajne kostru dopravnej siete danej krajiny, ale v prípade niektorých krajín železničná doprava už nemá najväčší podiel v rámci celého dopravného systému.

Výhody: preprava tovaru väčšej hmotnosti a rozmerov, preprava väčšieho počtu cestujúcich, šetrnosť voči životnému prostrediu, spoľahlivosť (doprava podľa cestovného poriadku), bezpečnosť (uzatvorený systém).
Nevýhody: neexistuje preprava z domu do domu (viazaná trasa), nie je hospodárna v prípade krátkych vzdialeností, nie je všade vybudovaná, jej výstavba je spojená s vysokými nákladmi.
Dopravné uzly: Paríž, Hamburg, Zürich, Rím.

Vysokorýchlostné vlaky: vlaky premávajúce rýchlosťou nad 200 km/h. Na japonskej železnici Šinkansen premávajú vysokorýchlostné vlaky od roku 1964.
V Európe sa výstavba vysokorýchlostných železníc začala v rokoch 1980. V prípade vzdialenosti do 1000 km môže konkurovať lietadlu, nakoľko pri cestovaní lietadlom do cestovného času treba započítať aj čas potrebný na dostavenie sa na letisko, letiskovú administratívu a vybavenie batožiny, čo pri takejto vzdialenosti môže presiahnuť aj čas letu.

Vodná doprava (svet)

 • Ningbo
 • Šanghaj
 • Singapur
 • Rotterdam, Antwerpen
 • Kantón
 • Tiencin
 • Port Hedland
 • Houston
 • New Orleans
 • Busan
 • Nagoya
 • Port Kelang
 • Mys Dobrej nádeje
 • Melacký prieliv
 • Panamský prieplav
 • Mys Horn
 • Suezský prieplav
 • Gibraltársky prieliv

Vodná doprava je jednou z najstarších typov dopráv, ktorá vznikla v staroveku plavením sa pozdĺž brehu. V súčasnosti vo vodnej doprave prevláda preprava hromadného tovaru na veľké vzdialenosti.
Výhody: dokáže prepraviť aj najťažší tovar, ceny za prepravu sú priaznivé, relatívne nízka spotreba energie.
Nevýhody: je pomalá (možno prepravovať iba taký hromadný tovar, ktorý nestráca svoju kvalitu ani po uplynutí dlhšej doby), závisí od počasia.
Dopravné uzly (podľa množstva prepravovaného materiálu): Ning-po, Šanghaj, Singapur, Rotterdam, Amsterdam.

Vzdušná doprava (svet)

 • Atlanta
 • Los Angeles
 • Chicago
 • Dallas
 • Denver
 • New York
 • Londýn
 • Paríž
 • Frankfurt
 • Amsterdam
 • Istanbul
 • Dubaj
 • Peking
 • Hongkong
 • Kantón
 • Šanghaj
 • Tokio
 • Jakarta
 • Singapur
 • Kuala Lumpur

Vývoj leteckej dopravy sa začal prvým motorovým letom bratov Wrightovcov v roku 1903. Od druhej svetovej vojny jej význam rástol.
Najdôležitejšiu úlohu zohráva v rámci prepravy osôb, hoci pomer nákladných prepráv sa priebežne zvyšuje, hlavne v prípade prepravy tovaru s vysokou hodnotou.

Výhody: rýchlosť, pohodlie a bezpečnosť.

Nevýhody: vysoké ceny lístkov, znečisťovanie životného prostredia, investičná náročnosť, vysoké náklady na údržbu a prevádzkovanie.

Dopravné uzly: Atlanta, Peking, Londýn, Tokio, Los Angeles.

Potrubné siete (svet)

 • Rusko
 • Saudská Arábia
 • Spojené štáty americké
 • Čína
 • Kanada
 • Irán
 • Irak
 • Spojené arabské emiráty
 • Mexiko
 • Kuvajt

Pomocou potrubia sa prepravuje kvapalný a plynný materiál.
Najdôležitejším potrubím je ropovod a plynovod. Prvé potrubie bolo postavené v druhej polovici 19. storočia v Pensylvánii.
Význam potrubnej prepravy sa zvyšoval od rokov 1960, keď sa rozšírilo používanie ropy a zemného plynu.

Výhody: nízke prevádzkové náklady, umožňuje prepravu veľkého množstva, najhospodárnejší spôsob suchozemskej prepravy ropy a zemného plynu.

Nevýhody: vysoké investičné náklady, podmorská výstavba nie je ekonomická.

Najväčší producenti ropy: Rusko, Saudská Arábia a Spojené štáty.

Najväčší producenti zemného plynu: Spojené štáty, Rusko a Kanada.

Animácia

Rozprávanie

Doprava je dôležitou súčasťou života dnešnej spoločnosti: sústavne sa presúvame, väčšina našich produktov je privezená z iných častí sveta. Doprava je teda charakterizovaná presunom osôb a tovaru, ktorý sa môže uskutočniť prostredníctvom cestnej, železničnej, vodnej alebo leteckej prepravy, respektíve cez potrubie.

Prvé cesty boli vybudované v staroveku so vznikom roľníctva a chovom zvierat, nakoľko to znamenalo aj začiatok obchodovania. Doprava, akú poznáme dnes, vznikla výstavbou spevnených ciest a vynájdením motorových vozidiel.
Momentálne má najhustejšiu cestnú sieť spomedzi všetkých kontinentov Európa. V súčasnosti je cestná doprava najrozšírenejšou formou dopravy vďaka jej flexibilite.

Európa je kontinentom, kde bola vybudovaná súvislá, hustá železničná sieť. Prvá železničná trať na svet bola odovzdaná v roku 1825 v severovýchodnej oblasti Anglicka medzi Stocktonom a Darlingtonom. Železnica predstavuje zvyčajne kostru dopravnej siete danej krajiny, ale v prípade niektorých krajín železničná doprava už nemá najväčší podiel v rámci celého dopravného systému.

Výstavba vysokorýchlostných liniek a kombinovaná preprava tovaru robí železničnú prepravu konkurencieschopnou. Najfrekventovanejšie železničné dopravné uzly v Európe: Paríž, Hamburg a Zürich.

Vodná doprava je jednou z najstarších typov dopráv, ktorá vznikla v staroveku plavením sa pozdĺž brehu. Rozvoj námornej dopravy významne ovplyvnilo vybudovanie Suezského a Panamského prieplavu na prelome 19. a 20. storočia. V súčasnosti vo vodnej doprave prevláda preprava hromadného tovaru na veľké vzdialenosti. Najvýznamnejšie prístavy sa nachádzajú v juhovýchodnej Ázii a krajinách Beneluxu.

Vývoj leteckej dopravy sa začal prvým motorovým letom bratov Wrightovcov v roku 1903. Od druhej svetovej vojny jej význam rástol. Najdôležitejšiu úlohu zohráva v rámci prepravy osôb, hoci pomer nákladných prepráv sa priebežne zvyšuje, hlavne v prípade prepravy tovaru s vysokou hodnotou. Tri najfrekventovanejšie letiská sveta sa nachádzajú v Atlante, Pekingu a Londýne.

Pomocou potrubia sa prepravuje kvapalný a plynný materiál.
Najdôležitejším potrubím je ropovod a plynovod. Prvé potrubie bolo postavené v druhej polovici 19. storočia v Pensylvánii.
Význam potrubnej prepravy sa zvyšoval od rokov 1960, keď sa rozšírilo používanie ropy a zemného plynu. Najväčší producenti ropy: Rusko, Saudská Arábia a Spojené štáty.

Najväčší producenti zemného plynu: Spojené štáty, Rusko a Kanada. Potrubie spája miesto vyťaženia s odberateľmi, respektíve s ďalším dopravným systémom, ako sú napríklad prístavy.

Súvisiace extra

Letisko

Letiská poskytujú potrebnú infraštruktúru a služby nevyhnutné pre letectvo.

Prístav

V prístave musí byť zabezpečená potrebná infraštruktúra a služby pre námornú dopravu.

Cestná preprava, nákladné automobily

Ťažké nákladné automobily hrajú dôležitú úlohu v cestnej preprave.

Kontajnerová loď

Komerčné námorné cesty kontajnerových lodí, ktoré sa objavili a rozšírili po druhej svetovej vojne, tvoria globálnu sieť.

Airbus A380 (2005)

Dvojposchodové širokotrupé lietadlo, ktoré môže prepraviť viac ako 500 pasažierov.

Autobus

Autobusy hrajú dôležitú úlohu vo verejnej doprave.

Bridlicový plyn

Táto animácia vysvetľuje technológiu ťažby bridlicového plynu.

De Havilland DH-106 Comet 1 (1949)

Toto britské lietadlo bolo prvým sériovo vyrábaným dopravným lietadlom, ktoré bolo vybavené prúdovým motorom.

Dejiny letectva

Táto animácia zhŕňa dejiny letectva od samého počiatku až po súčasnosť.

Dizajn a konštrukcia diaľnic

Na diaľnici sa môžete premávať na dvojprúdovej vozovke.

Konštrukcia osobného automobilu

Táto animácia vám ukáže vonkajšiu a vnútornú konštrukciu osobného automobilu.

Metro

Najrýchlejší koľajový prostriedok mestskej hromadnej dopravy.

Migranti a utečenci

Táto animácia vám predstaví súčasnú utečeneckú krízu z rôznych uhlov pohľadu.

Národné symboly a pamiatky

Pomocou animácie spoznáme národné symboly a pamiatky po celom svete.

Panamský prieplav

Panamský prieplav je umelá plavebná cesta, ktorá bola vytvorená na skrátenie lodných ciest medzi Tichým a Atlantickým oceánom.

Patent-Motorwagen (Karl Benz, 1886)

Vozidlo nemeckého inžiniera považujeme za prvé auto poháňané spaľovacím motorom.

Povrchová elektrická doprava

Trolejbusy a električky sú prostriedky verejnej dopravy šetrné k životnému prostrediu.

Ropný tanker

Ropné tankery, ktoré sa objavili na konci 19. storočia, patria k lodiam najväčších rozmerov.

Sieť poštových vozov (Veľká Británia, 18. storočie)

Pred tým, ako sa objavili motorové vozidlá, listy a iné zásielky boli doručované na kočoch, ktoré ťahali kone.

Suezský prieplav

Suezský prieplav je umelou vodnou cestou medzi Červeným a Stredozemným morom.

Vrstvy oceánov

Hĺbka vody ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Zaujímavé fakty z geografie - Spoločnosť

Táto animácia vás oboznámi so zaujímavými faktami o našej spoločnosti.

Ťažba ropy v mori (Nórsko)

Vrtná plošina Troll je najväčšou morskou platformou na svete. Váži 656 000 ton, jej výška je 472 metrov a približne 170 metrov siaha nad úroveň vody.

Eurotunel

Tunel pod Lamanšským prielivom je 50,5 km dlhý železničný tunel, ktorý spája Spojené kráľovstvo s Francúzskom.

Ropná rafinéria

Medzi produkty spracované rafinériami patrí nafta, benzín, mazivá.

TGV POS vysokorýchlostný vlak

Vysokorýchlostný vlak premáva medzi Parížom a južným Nemeckom, jeho rýchlosť je 320km/h.

Systém elektrickej siete

Účelom elektrickej siete je poskytovať elektrinu pre spotrebiteľov.

Vývoj nákladnej dopravy

Táto animácia nám predstaví vývoj nákladnej dopravy, počnúc konskými záprahmi až po moderné nákladné automobily.

Added to your cart.