Dopplerov jav

Je známym javom, že zvuk približujúceho sa zdroja zvuku je vyšší ako vzďaľujúceho sa.

Súvisiace extra

Prekročenie rýchlosti zvuku

Čo je rýchlosť zvuku? Aké javy môžeme pozorovať pri prekročení rýchlosti zvuku?

Automat na malinovku 1. časť

Je možné z čistej vody vykúzliť za niekoľko sekúnd skutočnú malinovku?

Vývoj nebeskej mechaniky

Animácia predstavuje diela astronómov a fyzikov, ktorí zmenili náš pohľad na vesmír.

Pílka z povrazu

V tomto pokuse vám dokážeme, že aj zo špagáta možno vyrobiť ostrú pílku.

Sound waves all around us • Part 1

This lesson is about the sound waves surrounding us.

Let’s get to know the sources of sound!

Let's use musical instruments and our vocal cords as sources of sound.

Sekundové kyvadlo

Ako vie toto kyvadlo merať čas so sekundovou presnosťou?

Stav beztiaže

Kozmická loď počas svojej dráhy je v stálom stave voľného pádu.

Added to your cart.