Dopplerov jav

Je známym javom, že zvuk približujúceho sa zdroja zvuku je vyšší ako vzďaľujúceho sa.

Súvisiace extra

Vlastnosti látky: hmotnosť, objem, hustota

V určitých prípadoch keď tekutiny opatrne navrstvíme na seba, tak sa nezmiešajú. Môžeme to...

Fungovanie ponorky

Pri zmenách priemernej hmotnosti nádrží sa ponorka môže ponárať alebo vyplávať na povrch.

Pílka z povrazu

V tomto pokuse vám dokážeme, že aj zo špagáta možno vyrobiť ostrú pílku.

Karteziánsky potápač

Teleso s väčšou hustotou, ako je hustota vody, sa vo vode ponorí.

Hry so zvukmi

Táto lekcia vám predstaví niekoľko úvodných myšlienok týkajúcich sa zvuku.

Pôsobenie síl

Animácia nám predstaví ako pôsobia sily na rôzne typy vozidiel.

Zázračná reťaz

Pútavý pokus pomocou reťaze pozostávajúcej z uzavretých kruhov.

Vývoj nebeskej mechaniky

Animácia predstavuje diela astronómov a fyzikov, ktorí zmenili náš pohľad na vesmír.

Added to your cart.