Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Divadlo Dionýzosa (Atény, 4. storočie pr. Kr.)

Divadlo Dionýzosa (Atény, 4. storočie pr. Kr.)

V Aténach na južnej strane Akropole sa nachádza divadlo s vynikajúcou akustikou a svojráznym tvarom stavby.

Dejepis

Kľúčové slová

Dionýzos, Divadlo, Atény, Acropolis, boh, herectvo, dráma, hľadisko, tanečný parket, spevácky zbor, maska, Budova, Vonkajšia stavba, amfiteáter, Gréčtina, Grécko, Starovekej gréckej, starovek, oltár, patrón, dejepis

Súvisiace extra

Scénky

Grécke divadlo

 • Akropola
 • Atény
 • mestská hradba
 • Divadlo Dionýzosa

Socha Dionýzosa

Scéna

 • zdobená budova
 • javisko (logeion)
 • amfiteáter
 • bočný vchod (parodos)
 • herci
 • stĺporadie
 • zbor (chór)
 • čestné miesta na sedenie (prohedria)
 • hľadisko (choilon)
 • miesto na tanec (orchestra)

Hra hercov

Masky

Herec

Cesta v čase

Animácia

Jedného z olympských bohov, Dionýza poznáme ako boha hrozna, vína, opojenia a plodnosti. Starovekí Gréci ho však uctievali aj ako patróna divadelníctva.
Nie je to teda náhoda, že stavba postavená na úpätí aténskej Akropoly do dejín vstúpila ako Dionýzovo divadlo.
Podľa historických zdrojov prvé predstavenie sa tu konalo v roku 534 pred Kr., tento rok sa dodnes často považuje za začiatok divadelníctva.
Neskôr v tomto divadle predstavili aj veľkolepé diela legendárnych autorov klasiky.

Štruktúra starogréckych divadiel získala svoju konečnú podobu v helenistickom období.
Hľadisko v tvare podkovy obklopovalo tanečný priestor. Miesta na sedenie sa spočiatku zhotovovali z dreva, neskôr ich pokryli kamennými doskami alebo ich vytesávali priamo zo skaly. Stupňovité hľadisko bolo navrhnuté a postavené tak, že aj diváci v najvyššom rade všetko dokonale počuli.

Predchodcom tanečného priestoru bolo kruhové, ušliapané miesto, kde sa tancovalo a spievalo na Dionýzovu počesť. Neskôr ho pokryli kamennými doskami a už nemalo tvar dokonalého kruhu.
Chór bol na ňom umiestnený v stanovenom tvare.

Samotné javisko bolo vyvýšenou platformou na stĺpoch, ktorá sa nachádzala za tanečným priestorom. V pozadí bola zvyčajne niekoľkoposchodová kamenná stavba, ktorá mala scénický význam a zároveň uzatvárala aj celý divadelný priestor.

V starogréckych divadlách ženy nemohli vystupovať, a preto ženské postavy stvárňovali muži alebo chlapci.

Herci svoje emócie vyjadrovali pomocou masiek. Počas predstavenia mali obuté topánky s vysokou platformou.

Hľadisko

Rozprávanie

Jedného z olympských bohov, Dionýza poznáme ako boha hrozna, vína, opojenia a plodnosti. Starovekí Gréci ho však uctievali aj ako patróna divadelníctva.
Nie je to teda náhoda, že stavba postavená na úpätí aténskej Akropoly do dejín vstúpila ako Dionýzovo divadlo.
Podľa historických zdrojov prvé predstavenie sa tu konalo v roku 534 pred Kr., tento rok sa dodnes často považuje za začiatok divadelníctva.
Neskôr v tomto divadle predstavili aj veľkolepé diela legendárnych autorov klasiky.

Štruktúra starogréckych divadiel získala svoju konečnú podobu v helenistickom období.
Hľadisko v tvare podkovy obklopovalo tanečný priestor. Miesta na sedenie sa spočiatku zhotovovali z dreva, neskôr ich pokryli kamennými doskami alebo ich vytesávali priamo zo skaly. Stupňovité hľadisko bolo navrhnuté a postavené tak, že aj diváci v najvyššom rade všetko dokonale počuli.

Predchodcom tanečného priestoru bolo kruhové, ušliapané miesto, kde sa tancovalo a spievalo na Dionýzovu počesť. Neskôr ho pokryli kamennými doskami a už nemalo tvar dokonalého kruhu.
Chór bol na ňom umiestnený v stanovenom tvare.

Samotné javisko bolo vyvýšenou platformou na stĺpoch, ktorá sa nachádzala za tanečným priestorom. V pozadí bola zvyčajne niekoľkoposchodová kamenná stavba, ktorá mala scénický význam a zároveň uzatvárala aj celý divadelný priestor.

V starogréckych divadlách ženy nemohli vystupovať, a preto ženské postavy stvárňovali muži alebo chlapci.

Herci svoje emócie vyjadrovali pomocou masiek. Počas predstavenia mali obuté topánky s vysokou platformou.

Súvisiace extra

Faraónova kliatba

Odkrytie Tutanchamónovej hrobky si vyžiadalo vysokú cenu.

Meranie času

Prvé kalendáre a nástroje na meranie času už boli používané aj v civilizáciách...

Staroveká Egyptská plachetnica

Riečné a námorne lode starovekých Egypťanov boli jednosťažňové plachetnice vybavené veslami.

Archimedova skrutka (3. storočie pr. Kr.)

Archimedesove vretenové čerpadlo bolo používané na zavlažovanie.

Indický bojový slon

Bojové slony boli používané v bitkách ako "staroveké tanky" v Indii.

Staroveký rímsky vojenský tábor

Neustále rozširujúca sa Rímska ríša vybudovala na obsadených územiach stálé vojenské tábory.

Hrobka faraóna Tutanchamóna (14. storočie pred Kr.)

Odkrytie hrobky egyptského faraóna je jeden z najväčších archeologických objavov 20....

Added to your cart.