Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Divadlo Dionýzosa (Atény, 4. storočie pr. Kr.)

Divadlo Dionýzosa (Atény, 4. storočie pr. Kr.)

V Aténach na južnej strane Akropole sa nachádza divadlo s vynikajúcou akustikou a svojráznym tvarom stavby.

Dejepis

Kľúčové slová

Dionýzos, Divadlo, Atény, Acropolis, boh, herectvo, dráma, hľadisko, tanečný parket, spevácky zbor, maska, Budova, Vonkajšia stavba, amfiteáter, Gréčtina, Grécko, Starovekej gréckej, starovek, oltár, patrón, dejepis

Súvisiace extra

Scénky

Grécke divadlo

 • Akropola
 • Atény
 • mestská hradba
 • Divadlo Dionýzosa

Socha Dionýzosa

Scéna

 • zdobená budova
 • javisko (logeion)
 • amfiteáter
 • bočný vchod (parodos)
 • herci
 • stĺporadie
 • zbor (chór)
 • čestné miesta na sedenie (prohedria)
 • hľadisko (choilon)
 • miesto na tanec (orchestra)

Hra hercov

Masky

Herec

Cesta v čase

Animácia

 • zdobená budova
 • javisko (logeion)
 • amfiteáter
 • bočný vchod (parodos)
 • herci
 • stĺporadie
 • zbor (chór)
 • čestné miesta na sedenie (prohedria)
 • hľadisko (choilon)
 • miesto na tanec (orchestra)

Hľadisko

Rozprávanie

Jedného z olympských bohov, Dionýza poznáme ako boha hrozna, vína, opojenia a plodnosti. Starovekí Gréci ho však uctievali aj ako patróna divadelníctva.
Nie je to teda náhoda, že stavba postavená na úpätí aténskej Akropoly do dejín vstúpila ako Dionýzovo divadlo.
Podľa historických zdrojov prvé predstavenie sa tu konalo v roku 534 pred Kr., tento rok sa dodnes často považuje za začiatok divadelníctva.
Neskôr v tomto divadle predstavili aj veľkolepé diela legendárnych autorov klasiky.

Štruktúra starogréckych divadiel získala svoju konečnú podobu v helenistickom období.
Hľadisko v tvare podkovy obklopovalo tanečný priestor. Miesta na sedenie sa spočiatku zhotovovali z dreva, neskôr ich pokryli kamennými doskami alebo ich vytesávali priamo zo skaly. Stupňovité hľadisko bolo navrhnuté a postavené tak, že aj diváci v najvyššom rade všetko dokonale počuli.

Predchodcom tanečného priestoru bolo kruhové, ušliapané miesto, kde sa tancovalo a spievalo na Dionýzovu počesť. Neskôr ho pokryli kamennými doskami a už nemalo tvar dokonalého kruhu.
Chór bol na ňom umiestnený v stanovenom tvare.

Samotné javisko bolo vyvýšenou platformou na stĺpoch, ktorá sa nachádzala za tanečným priestorom. V pozadí bola zvyčajne niekoľkoposchodová kamenná stavba, ktorá mala scénický význam a zároveň uzatvárala aj celý divadelný priestor.

V starogréckych divadlách ženy nemohli vystupovať, a preto ženské postavy stvárňovali muži alebo chlapci.

Herci svoje emócie vyjadrovali pomocou masiek. Počas predstavenia mali obuté topánky s vysokou platformou.

Súvisiace extra

Akropola (Atény, 5. storočie pr. Kr.)

Najslávnejšia citadela na svete je Akropola v Aténach, ktorá bola postavená počas Periklovej mierovej éry.

Pompeiovo divadlo (Rím, 1. storočie pred Kr.)

Divadlo, ktoré dal postaviť Gnaeus Pompeius Magnus bolo jedným z prvých kamenných divadiel Večného mesta.

Divadlo Globe (Londýn, 17. storočie)

Jedným z riaditeľov tohoto nekrytého kruhového renesančného londýnského divadla bol William Shakespeare.

Medzníky sochárstva

Táto animácia ukazuje päť vynikajúcich diel z dejiín sochárstva.

Mykény (2. tisícročie pred Kr.)

Toto mesto s vyspelou kultúrou bolo prvým osídlením v histórii, ktoré malo citadelu.

Olympia (5. storočie pr. Kr.)

V roku 776 pred Kr. sa tu konali prvé olympijské hry - náboženské a športové súťaže konajúce sa každé 4 roky, vďaka čomu mesto sa stalo jedným z centier...

Staroveká grécka keramika

Majstrovské diela starovekých gréckych hrnčiarov sú dôležité archeologické pramene.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16. storočie)

Prvé zastrešené novoveké divadlo, ktoré sa pridržiavalo líniám antickej architektúry, bolo otvorené v roku 1585.

Typy gréckych stĺpov

Iónske, dórske a korintské stĺpy majú odlišné rozmery a ozdoby.

Archimedova skrutka (3. storočie pr. Kr.)

Archimedesove vretenové čerpadlo bolo používané na zavlažovanie.

Opera v Sydney (1973)

Vzhľadom k svojej konštrukcii a umiestnení, opera austrálskeho mesta je jedným z najpozoruhodnejších operných domov na svete.

Grécki bohovia

Olympský bohovia boli podľa starovekej gréckej mytológie rovnako rozmanitý ako ľudia.

Kino (USA, 30. roky 20. storočia)

Kiná boli postavené vo veľkom počte vo veľkých mestách USA 10-tych rokoch 20.storočia

Added to your cart.