Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Diglycín (C₄H₈N₂O₃)

Diglycín (C₄H₈N₂O₃)

Je to jednoduchý peptid, vzniká z dvoch molekúl glycínu peptidovou väzbou.

Chémia

Kľúčové slová

glycylglycinu, aminokyselina, dipeptid, peptidové väzby, amidové väzby, karboxylová skupina, amínovou skupinu, Organická chémia, chémia

Súvisiace extra

Aminokyseliny

Aminokyseliny sú monoméry proteínov.

Dimetylamín (NH(CH₃)₂)

Je to bezfarebný plyn s prenikavým zápachom, v priemysle široko používaný.

Metylamín (NH₂CH₃)

Je to najjednoduchší, primárny amín.

Trimetylamín N(CH₃)₃

Je to je najjednoduchší terciárny amín, spôsobuje nepríjemný zápach potravín.

Molekula úloha VII.(Organické zlúčeniny dusíka)

Úloha na precvičenie o skupinách a štruktúrach organických dusíkatých zlúčenín.

Added to your cart.