Dieselový motor

Nemecký inžinier Rudolf Diesel patentoval dieselový motor v roku 1893.

Súvisiace extra

Teplomery

Na meranie teploty používame rôzne teplomery.

pVT-diagram ideálnych plynov

Vzťah medzi tlakom, objemom a teplotou ideálnych plynov je popísaný zákonom plynov.

Bohrov model atómu

Jeden z najvýznamnejších výskumov na začiatku 20. storočia bol zameraný na stavbu atómov.

Výbuch balóna naplneného vodíkom

V tomto pokuse budeme skúmať vlastnosti vodíkového plynu.

Odkiaľ pochádza zlato?

Zlato je zriedkavý kov. Často ho možno vyťažiť iba ťažkou prácou, pri ktorej hrozí...

Wankel motor

Wankelov motor je spaľovací motor s vnútorným spaľovaním s rotujúcim piestom.

Archimedov zákon v prípade plynov

Existuje rozdiel medzi hmotnosťou umelohmotnej fľaše, ktorá je plná vzduchu a ktorá je zlisovaná?

Dvojtaktný motor

Dvojtaktný motor je piestový spaľovací motor pracujúci s dvojdobým pracovným obehom.

Added to your cart.