Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Dediny s jednou ulicou

Dediny s jednou ulicou

Dediny so sídlami v údoliach sa obvykle skladajú z domov postavených na dlhých a úzkych pozemkoch.

Geografia

Kľúčové slová

dediny, strip parcely, Štruktúra sídliska, osada, obydlia, údolie, kopca, spoločnosť, Prostredie, životný štýl, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Dedinka v kopcoch

 • pruhový pozemok
 • kostol
 • trhovisko
 • dom
 • orná pôda

Niektoré dedinky v kopcoch a horách boli vybudované v údoliach riek. Hospodári stavali svoje domy blízko seba, po oboch stranách rieky alebo cesty, nakoľko terénne podmienky im neposkytovali veľa priestoru. Domy a maštale boli často pod jednou strechou. Za nimi boli úzke dlhé pozemky zasahujúce do svahu. Pozemky boli tesne popri sebe, často nebolo medzi nimi ani miesto pre plot.
Stodola, kde uskladňovali slamu a seno, stála na konci domu, rovnobežne s ulicou. Stodola oddeľovala zadný dvor, ktorý bol používaný ako zeleninová záhrada od hospodárskeho dvora.
Rodiny mali väčšinou aj ďalšie pozemky na okraji dediny, hospodárili na viacerých menších pozemkoch.

Dom v kopcoch

 • hrozno
 • ovocná záhrada
 • zadná záhrada
 • hospodársky dvor
 • stoh
 • zeleninová záhrada
 • studňa
 • maštaľ, chliev
 • pec
 • letná kuchyňa

Súvisiace extra

Typy fariem a dedín

Štruktúra a hustota fariem a dedín závisí od geografickej polohy regiónu.

Dedina

Dedina bola prvým trvalým osídlením, ktoré vytvoril človek.

Gazdovstvo (19. storočie)

Gazdovstvá sú malé farmy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hraníc vidieckych miest a sú obývané sedliakmi.

Izolované obydlie (horáreň)

Horári prispôsobujú svoj životný štýl prostrediu v lese.

Oáza

Oázy sú oblasti, v púšťach, kde je k dispozícii voda.

Poľné mesto (Uhorsko)

Poľné mestá sa vyvinuli zo slobodných kráľovských miest sa stali najčastejším typom miest v Uhorsku.

Jamestown (17. storočie)

Jamestown, prvé stále sídlo Angličanov na východnom pobreží Severnej Ameriky, bol založený v roku 1607.

Vikingské osídlenie (10. storočie)

Svojrázne osady Vikingov boli založené nielen v Škandinávii, ale aj vo vzdialených oblastiach.

Neolitické sídlisko

Vďaka neolitickej revolúcii vznikali trvale obývané osady.

Osídlenie z obdobia Arpádovcov

V dedinách boli dominantnými stavbami zemnice v období Arpádovcov.

Vývoj roľníctva

Roľníctvo v stredoveku a (aj) novoveku sa rozvíjalo spolu s ľudskou civilizáciou.

Added to your cart.