Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

DNK

DNK

Je nosičom genetickej informácie v bunkách.

Chémia

Kľúčové slová

DNA, DNA-helix, DNA reťaz, genetický materiál, deoxyribonukleová kyselina, nukleová kyselina, adenín, tymín, cytozín, guanín, polynukleotidy, dusík obsahujúce základňu, deoxyribóza, kyselina fosforečná, nukleotidov, bázové páry, genetický kód, Watson, Crick, Franklin, Wilkins, pravotočivý, komplementárny, jadro, chémia, biochémie, biológia

Súvisiace extra

β (beta)-D-2-deoxyribóza (C₅H₁₀O4)

Je súčasťou DNK, obsahuje jednu hydroxylovú skupinu, menej ako β-D-ribóza.

Kyselina fosforová (H₃PO₄)

Je to potravinárska prísada, používa sa aj v domácnostiach na odstraňovanie vodného kameňa a hrdzy.

Purín (C₅H₄N₄)

Purín je heterocyklická zlúčenina na báze dusíka, jej deriváty sú guanín a adenín.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

Je to heterocyklická zlúčenina na báze dusíka, jej deriváty sú tymín, cytozín a uracil.

Usporiadanie genetického materiálu

Eukaryotické bunky s jadrami v priemere niekoľko mikrometrov môžu obsahovať takmer 2 metre DNA zvinutú viackrát.

RNK

RNK je polynukleotid, ktorý sa skladá z kyseliny fosforečnej a ribózy. RNK má štyri rozdielne bázy: adenín, guanín, cytozín a uracil.

Baktérie (pokročilý stupeň)

Baktérie sú jednobunkové organizmy bez jadra, ktoré dosahujú dĺžku iba niekoľkých mikrometrov.

Fosfátový ión (PO₄³⁻)

Vzniká, ked' molekula vody sa uvoľňuje protón.

Meňavka veľká

V sladkej vode žijúce heterotrofné jednobunkové organizmy, ktorých tvar sa neustále mení.

Mitóza

Mitóza je proces, pri ktorom sa eukaryotická bunka delí do dvoch buniek a počet chromozómov zostáva nezmenený.

Pomalky

Pomalky môžu prežiť v extrémnych podmienkach, môžu dokonca zostať nažive vo vesmíre.

Prenatálny vývoj

Táto animácia zobrazuje vývoj ľudského embrya a plodu.

Stavba prokaryotických a eukaryotických buniek

Existujú dva základné typy buniek: prokaryotické a eukaryotické bunky.

Úprava genómu

Úprava genómu je taký genetický zásah, ktorý spôsobí zmenu genómu v živom organizme. Táto animácia vám predstaví jeden z najznámejších postupov úpravy...

Fibroín

Je to vláknitý proteín vylučovany húsenicou Priadky morušovej.

Polymerizácia etylénu

Polymerizáciou etylénu vzniká polyetylén, typ plastu.

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA; infikované bunky preprogramujú na tvorbu vírusov.

Added to your cart.