Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

DNK

DNK

Je nosičom genetickej informácie v bunkách.

Chémia

Kľúčové slová

DNA, DNA-helix, DNA reťaz, genetický materiál, deoxyribonukleová kyselina, nukleová kyselina, adenín, tymín, cytozín, guanín, polynukleotidy, dusík obsahujúce základňu, deoxyribóza, kyselina fosforečná, nukleotidov, bázové páry, genetický kód, Watson, Crick, Franklin, Wilkins, pravotočivý, komplementárny, jadro, chémia, biochémie, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Narrácia

Deoxyribóza

 • 2-deoxy-beta-D-ribóza

Deoxyribonukleová kyselina (DNA)

Vlastnosti

DNA je polynukleotid so štruktúrou dvojitého helixu. Watson, Crick, Franklin a Wilkins ju objavili v roku 1953.
DNA možno opatrnou hydrolýzou rozložiť na nukleotidové molekulové zložky. Každý nukleotid tvorí jedna kyselina trihydrogenfosforečná, jedna deoxyribóza a jedna organická báza s obsahom dusíka. DNA tvoria nasledujúce bázy s obsahom dusíka: adenín, tymín, guanín a cytozín.
Pri spojení nukleotidov vzniká polynukleotidový reťazec. DNA tvoria dva polynukleotidové reťazce, ktoré držia pokope vodíkové väzby medzi bázovými pármi. Adenín sa vie spojiť iba s tymínom a guanín iba s cytozínom, a preto bázové poradie jedného reťazca určuje bázové poradie druhého komplementárneho reťazca.
Dvojitý helix je pravotočivý. Bázové páry umiestnené vnútri helixu sú obalené cukor-fosfátovými kostrami, ktoré sú zložené z deoxyribózy a kyseliny trihydrogenfosforečnej. DNA kóduje bielkoviny. Každý gén DNA molekuly definuje - prostredníctvom RNA molekúl - jednu bielkovinu počas biologickej bielkovinovej syntézy.

Výskyt

DNA je v bunkách nosičom genetickej informácie, v eukaryotoch sa koncentruje v bunkovom jadre.

Použitie

Deoxyribonukleová kyselina sa používa hlavne v rámci genetickej modifikácie, napríklad bunky niektorých baktérií možno modifikovať takým spôsobom, aby produkovali dôležité látky, ako je napríklad inzulín.

Kyselina trihydrogenfosforečná

 • kyselina trihydrogenfosforečná

Nukleové bázy

 • cytozín
 • tymín
 • adenín
 • guanín

Bázové páry

 • cytozín
 • tymín
 • adenín
 • guanín

Nukleotidy

 • adenozínmonofosfát
 • guanozínmonofosfát
 • tymidínmonofosfát
 • cytidínmonofosfát

Molekulárny model DNA

Schematický model DNA

Súvisiace extra

β (beta)-D-2-deoxyribóza (C₅H₁₀O4)

Je súčasťou DNK, obsahuje jednu hydroxylovú skupinu, menej ako β-D-ribóza.

Kyselina fosforová (H₃PO₄)

Je to potravinárska prísada, používa sa aj v domácnostiach na odstraňovanie vodného kameňa a hrdzy.

Purín (C₅H₄N₄)

Purín je heterocyklická zlúčenina na báze dusíka, jej deriváty sú guanín a adenín.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

Je to heterocyklická zlúčenina na báze dusíka, jej deriváty sú tymín, cytozín a uracil.

Usporiadanie genetického materiálu

Eukaryotické bunky s jadrami v priemere niekoľko mikrometrov môžu obsahovať takmer 2 metre DNA zvinutú viackrát.

RNK

RNK je polynukleotid, ktorý sa skladá z kyseliny fosforečnej a ribózy. RNK má štyri rozdielne bázy: adenín, guanín, cytozín a uracil.

Baktérie (pokročilý stupeň)

Baktérie sú jednobunkové organizmy bez jadra, ktoré dosahujú dĺžku iba niekoľkých mikrometrov.

Fosfátový ión (PO₄³⁻)

Vzniká, ked' molekula vody sa uvoľňuje protón.

Meňavka veľká

V sladkej vode žijúce heterotrofné jednobunkové organizmy, ktorých tvar sa neustále mení.

Mitóza

Mitóza je proces, pri ktorom sa eukaryotická bunka delí do dvoch buniek a počet chromozómov zostáva nezmenený.

Pomalky

Pomalky môžu prežiť v extrémnych podmienkach, môžu dokonca zostať nažive vo vesmíre.

Prenatálny vývoj

Táto animácia zobrazuje vývoj ľudského embrya a plodu.

Stavba prokaryotických a eukaryotických buniek

Existujú dva základné typy buniek: prokaryotické a eukaryotické bunky.

Úprava genómu

Úprava genómu je taký genetický zásah, ktorý spôsobí zmenu genómu v živom organizme. Táto animácia vám predstaví jeden z najznámejších postupov úpravy...

Fibroín

Je to vláknitý proteín vylučovany húsenicou Priadky morušovej.

Polymerizácia etylénu

Polymerizáciou etylénu vzniká polyetylén, typ plastu.

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA, ktoré preprogramujú infikované bunky k produkcii viac vírusov.

Added to your cart.