Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny sú veľké plochy cirkulujúceho vzduchu s mrakmi a zrážkami, ktoré sa vytvárajú v jeho strede.

Súvisiace extra

El Niño

Az El Niño jelensége szinte az egész Föld éghajlatára hatással van.

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Zaľadnenie

Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 13 tisíc rokmi.

Atmosféra

Na našej planéte sme všade obklopení atmosférou. Jej prítomnosť považujeme za tak prirodzenú, že...

Vznik oblakov

Keď teplota ochladzujúceho sa vzduchu dosiahne rosný bod, nadbytočná vodná para sa kondenzuje.

Oáza

V smrteľnom objatí púšte život môže rozkvitať iba v blízkosti veľkých prameňov. Rastlinám sa tu...

Pohyb kontinentov

V minulosti sa mnoho geológov snažilo vysvetliť, prečo pobrežné čiary jednotlivých kontinentov...

Zlom (stredný)

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho napätia prepojovaním malých puklín a...

Added to your cart.