Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny sú veľké plochy cirkulujúceho vzduchu s mrakmi a zrážkami, ktoré sa vytvárajú v jeho strede.

Súvisiace extra

Vápenec

Vápenec je usadenou horninou s vysokým obsahom uhličitanu vápenatého.

Vznik a typy oblakov

Z odparujúcej vody sa tvoria oblaky, ktoré majú rôzny tvar a ktorých voda dopadá naspäť...

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní...

The River System of the Amazon

A Föld legbővizűbb folyama, az Amazonas és vízgyűjtő területének a bemutatása.

Africká savana

Najväčšia súvislá savana na svete sa nachádza v Afrike. Pokrýva približne tretinu kontinentu.

Podnebie tajgy

Jedno z najextrémnejších podnebí na Zemi, ktoré sa sformovalo iba na severnej pologuli. Krajina...

Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Vývoj jazier

Stojaté vody v priehlbinách zemského povrchu môžu vznikať pôsobením endogénnych a...

Added to your cart.