Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny sú veľké plochy cirkulujúceho vzduchu s mrakmi a zrážkami, ktoré sa vytvárajú v jeho strede.

Súvisiace extra

Tundra: ľadová pustatina lemovaná zeleňou

Skutočne je tundra taká chladná a spustnutá, ako si to predstavuje mnoho ľudí?

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a...

The Wallace line

Ázsia és Ausztrália állatvilága a Wallace-vonal mentén különül egy egymástól.

Znečisťovanie prírodných vôd

Voda je jedným z najdôležitejších prírodných zdrojov, ktorý musíme ochraňovať vo zvýšenej miere.

Kolobeh dusíka

Atmosférický dusík je viazaný baktériami a živé organizmy sú schopné ho prijať vo forme...

THE PERMAFROST

A tartósan fagyott altalaj határa – a globális felmelegedés hatására – egyre jobban húzodik vissza.

Ľadovec (základný)

Ľadovec je veľká skupina ľadu tvorená zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Horské podnebné pásmo

Určujúcim faktorom horského podnebného pásma je nadmorská výška.

Added to your cart.