Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Cunami

Cunami

Vlny cunami sú veľmi vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Geografia

Kľúčové slová

Cunami, zemetrasenie, seaquake, more, vlna, stena vlny, poplach pred cunami, tektonická doska, epicentrum, dosková tektonika, katastrofa, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Zemetrasenie

 • Africká platňa
 • Eurázijská platňa
 • Arabská platňa
 • Indická platňa
 • Severoamerická platňa
 • Juhoamerická platňa
 • Pacifická platňa
 • Karibská platňa
 • Kokosová platňa
 • Platňa Nazca
 • Antarktická platňa
 • Austrálska platňa
 • Filipínska platňa

Cunami je vlna s veľkou vlnovou dĺžkou a dobou kmitu. Vzniká vtedy, keď sa hladina mora zmení pôsobením náhlej sily. Značnú časť cunami v moriach a oceánoch spôsobujú zemetrasenia vznikajúce pri ponáraní tektonických platní.

Podmorské zemetrasenie je sprevádzané značným vertikálnym posunom tektonickej platne, ktorá je schopná zodvihnúť aj niekoľko kilometrov hrubú vodnú hladinu, a tak nad vertikálne posunutou platňou vzniká vlna. Táto vlna môže energiu uvoľnenú počas zemetrasenia preniesť na niekoľko tisícok kilometrov cez celý oceán až na breh.

Na rozdiel od povrchových vĺn spôsobených vetrom, v prípade ktorých sa voda pohybuje iba do hĺbky niekoľkých metrov, cunami zahŕňa jednu časť celej vodnej masy oceána, t.j. celý, niekoľko kilometrov hrubý vodný stĺp nachádzajúci sa v danej časti oceána urobí vertikálny pohyb.

Kým vlnová dĺžka vĺn spôsobených vetrom je 100-200 m, vlnová dĺžka cunami môže dosiahnuť na 5-6 km hlbokej, otvorenej vode až 500 km. V tom prípade, ak hĺbka mora je oveľa menšia ako vlnová dĺžka, rýchlosť šírenia vlny určuje hĺbka vody.
Na základe týchto skutočností sa cunami rúti na otvorenej vode rýchlosťou 800 km/h, čo zodpovedá rýchlosti dopravného lietadla. Avšak výška vlny nepresahuje jeden meter, preto si ju lode ani nevšimnú.
Útlm vĺn je nepriamo úmerný vlnovej dĺžke, preto cunami môže prejsť vzdialenosť niekoľkých tisícok kilometrov iba s malo stratou energie.

Rýchlosť závislá od hĺbky značne klesá v plytkých vodách v blízkosti brehu: v prípade 50 m hĺbky vody rýchlosť dosahuje 80 km/h. Nakoľko vlna má stálu energiu, dosahuje čoraz väčšiu výšku. Keď cunami dosiahne breh, môže byť vysoká aj niekoľko desiatok metrov a disponuje obrovskou ničivou silou. Za sebou môže nasledovať viacero vĺn, zvyčajne v 10-20 minútových časových intervaloch.

V prípade cunami na breh dorazí najskôr dolina a nie chrbát vlny. Vtedy sa more stiahne v nevídanej miere. Toto je istou predzvesťou cunami, ale nakoľko sa objaví iba pár minút pred príchodom chrbta vlny, väčšinou nie je dostatok času na únik.

Ak po zaznamenaní zemetrasenia sa okamžite nariadi poplach pred cunami, aj na najbližších brehoch majú pred príchodom ničivej vlny 0,5-1 hodinu na útek. V takomto prípade sa treba z brehu okamžite ponáhľať do vyššie položených oblastí.

Cunami

 • oceánska platňa
 • kontinentálna platňa
 • dĺžka vlny - Vzdialenosť od jednej doliny k druhej doline.
 • chrbát vlny - Vystupujúca časť vlny.
 • dolina vlny - Prepadnutá časť vlny.
 • amplitúda - Výška vlny.

Pohľad na cunami z pobrežia

Pohľad zhora

Animácia

Súvisiace extra

Horúca škvrna

Horúce švrny sú oblasti zemskej kôre, kde magma často stúpa na povrch a spôsobuje sopečnú činnosť.

Tektonické platne

Tektonické platne sa môžu pohybovať vzájomne voči sebe.

Vznik a činnosť stratovulkánu

Stratovulkán sa skladá z vrstiev sopečného popola, úlomkov a lávy.

Charakteristické parametre zvukových vĺn

Táto animácia vysvetľuje najdôležitejšie parametre vĺn, a to pomocou zvukových vĺn.

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Mapa morského dna

Na morskom dne je možné vidieť hranice tektonických dosiek.

Moria a zálivy

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie moria a zátoky Zeme.

Prílivová elektráreň

Prílivové elektrárne využívajú denné kolísanie hladiny vody na výrobu elektrickej energie.

Ropná plošina

Dlhá rúrka v strede veže preniká do oceánu, kým nedosiahne vrstvu, ktorá obsahuje ropu.

Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Tornádo

Tornáda majú krátku životnosť, ale o to väčšiu silu, ktorá dokáže spôsobiť obrovské škody.

Typy vĺn

Vlny zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v mnohých oblastiach nášho života.

Vrásnenie (pokročilý)

Bočné tlakové sily spôsobujú vlnovité prehrnutie horninových vrstiev. Týmto spôsobom vznikajú vrásové pohoria.

Zemetrasenie

Zemetrasenie je jedným z najničivejších prírodných javov Zeme.

Systém ochrany pred povodňami

Ochranná hrádza, alebo, v prípade menších povodní, letná hrádza zaisťuje ochranu proti povodňových škodám.

Morské prúdy

Morské prúdy tvoria dopravníkový pás, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje Zemskú klímu.

Morské slapy

Jav morského prílivu a odlivu vzniká kvôli gravitačnej sile Mesiaca.

Added to your cart.