Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Chrám svätého Jána (Ochrid, 13. storočie)

Chrám svätého Jána (Ochrid, 13. storočie)

Tento pravoslávny chrám, ktorý sa nachádza v malebnom prostredí, bol pomenovaný po apoštolovi Jánovi.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

kostol, Chrám svätého Jána, Pravoslávni, gréckokatolícky, Byzantský, náboženstvo, Ochridské jazero, Macedónia, balkánsky polostrov, Balkán, Budova, architektúra, v stredoveku, stredoveký, náboženské centrum, 13. storočie, priečna loď, apsida, kríž, grécky kríž, kresťanstvo, náboženská budova, Svätý Ján, apoštol, dejiny umenia, arménčina, dejepis

Súvisiace extra

Chrám svätého Alexandra Nevského (Sofia, 20. storočie)

Tento pravoslávny chrám postavený v novobyzantskom štýle je jeden zo symbolov bulharského hlavného mesta.

Chrám Vasilija Blaženého v Moskve (16. storočie)

Chrám Vasilija Blaženého v Moskve bol postavený za vlády ruského cára Ivana Hrozného.

Hagia Sofia (Istanbul)

Chrám Svätej Múdrosti bol najprv náboženským centrom Byzantskej ríše a neskôr Osmanskej ríše. Dnes funguje ako múzeum.

Katolícka pohrebná kaplnka (Feldebrő, Maďarsko)

Jedna z najvýznamnejších historických stavieb v Maďarsku, farský kostol bol postavený v 11. storočí.

Benediktínské opátstvo v obci Ják ( Maďarsko)

Románsky kostol benediktínskeho opátstva postavili v 13. storočí v centre obce.

Cella Septihcora (Pécs, Maďarsko, 4. storočie)

Budovy ranokresťanského cintorína archeologicky sú zaujímavé ložiská.

Cella trichora (Pécs, Maďarsko)

Rano kresťanský cintorín v meste Pécs (Mad'arsko) je významnou archeologickou lokalitou.

Gotická katedrála (Clermont-Ferrand 15. storočie)

Kostol nanebovzatia Panny Márie je jedným z klenotov francúzskej gotickej architektúry.

Opátstvo svätého Havla (11. storočie)

Mnoho storočí patrilo medzi popredné európske benediktínske opátstva.

Hierarchia stredovekej kresťanskej cirkvi (11. storočie)

Táto animácia nám predstaví hierarchickú štruktúru stredovekej západnej kresťanskej cirkvi.

Námestie Dóm (Segedín, Maďarsko)

Námestie Dóm obsahuje takmer všetky významné pamiatky medzi ktorými svojou jedinečnosťou vyniká votivny kostol a pod arkádami nájdeme Národnú galériu portrétov.

Opátstvo Melk (Rakúsko)

Benediktínske opátstvo s 900 ročnou históriou sa nachádza na brehu Dunaja.

Panteón (Paríž, 18. storočie)

Najväčšia a najdôležitejšia klasicistická budova bola dokončená v roku 1790, kde sú pochované mnohé významné osobnosti Francúzska.

Panteón (Rím, 2. storočie)

"Chrám všetkých bohov" bol postavený za vlády rímskeho cisára Hadriána.

Vikingský drevený kostol (Borgund, 13. storočie)

Drevený kostol sa v Nórsku zachoval v pôvodnej stredovekej forme.

Slovania

Väčšina slovanských národov, ktoré sa delia na tri veľké skupiny, v súčasnosti žije v 14 európskych krajinách.

Added to your cart.