Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Chrám svätého Alexandra Nevského (Sofia, 20. storočie)

Chrám svätého Alexandra Nevského (Sofia, 20. storočie)

Tento pravoslávny chrám postavený v novobyzantskom štýle je jeden zo symbolov bulharského hlavného mesta.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

Alexander Nevský, Alexander Pomerancev, novobyzantský, katedrála, Pravoslávni, kostol, Byzantský, Anton Mitov, architektúra, Budova, Sofia, Bulharsko, náboženstvo, symbol, kupola, svätý, patrón, zvonica, Ikona, Balkán, balkánsky polostrov, bulharčina, 20. storočia

Súvisiace extra

Chrám Vasilija Blaženého v Moskve (16. storočie)

Chrám Vasilija Blaženého v Moskve bol postavený za vlády ruského cára Ivana Hrozného.

Hagia Sofia (Istanbul)

Chrám Svätej Múdrosti bol najprv náboženským centrom Byzantskej ríše a neskôr Osmanskej ríše. Dnes funguje ako múzeum.

Opátstvo Melk (Rakúsko)

Benediktínske opátstvo s 900 ročnou históriou sa nachádza na brehu Dunaja.

Chrám svätého Jána (Ochrid, 13. storočie)

Tento pravoslávny chrám, ktorý sa nachádza v malebnom prostredí, bol pomenovaný po apoštolovi Jánovi.

Gotická katedrála (Clermont-Ferrand 15. storočie)

Kostol nanebovzatia Panny Márie je jedným z klenotov francúzskej gotickej architektúry.

Kaplnka Notre Dame du Haut (Ronchamp, Francúzsko, 1950)

Túto pútnickú kaplnku navrhol francúzsky architekt Le Corbusier, jeden z najväčších architektov 20. storočia.

Madarský jazdec

Skalný reliéf, ktorý sa nachádza v Bulharsku, bol zhotovený asi na prelome 7. a 8. storočia.

Námestie Dóm (Segedín, Maďarsko)

Námestie Dóm obsahuje takmer všetky významné pamiatky medzi ktorými svojou jedinečnosťou vyniká votivny kostol a pod arkádami nájdeme Národnú galériu portrétov.

Opátstvo svätého Havla (11. storočie)

Mnoho storočí patrilo medzi popredné európske benediktínske opátstva.

Slovania

Väčšina slovanských národov, ktoré sa delia na tri veľké skupiny, v súčasnosti žije v 14 európskych krajinách.

Ukrajinský kozák (17. storočie)

Kozáci, ktorí boli členmi nezávislej polovojenskej komunity, zohrávali v dejinách Ukrajiny veľmi dôležitú úlohu.

Byzantský cisár (6. storočie)

Cisár bol vládcom Byzantskej ríše, ktorá bola "dedičom Rímskej ríše".

Vikingský drevený kostol (Borgund, 13. storočie)

Drevený kostol sa v Nórsku zachoval v pôvodnej stredovekej forme.

Added to your cart.