Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Chlór (Cl₂)

Chlór (Cl₂)

Je to je jedným z halogénov, je Žlto-zelený jedovatý plyn so silným zápachom.

Chémia

Kľúčové slová

Chlór, homonukleární molekula, halogén, oxidant, chlórová voda, chloridy, kyselina chlorovodíková, stolný soľ, dezinfekcia, jedovatý, Ignác Semmelweis, pľúcny edém, apolárnou, chloridových iónov, anorganická chémia, chémia

Súvisiace extra

Chlorovodík (HCl)

Je to bezfarebný plyn má štipľavý zápach. Vodný roztok chlorovodíka sa označuje ako kyselina chlorovodíková.

Porovnanie halogénov

Halogény je súhrnný názov pre prvky VII. skupiny periodickej tabuľky prvkov. Patria sem fluór, chlór, bróm, jód a astát

Bróm (Br₂)

Je to je jedným z halogénov, spôsobuje vážne podráždenie kože.

Chlorácia metánu pomocou substitučnej reakcie

V priebehu substitučnej reakcie vodíkové atómy metánu sú substituované atómami chlóru ako vedľajší produkt vzniká chlorovodík.

Chlorid sodný (NaCl)

Kuchynská soľ je jedným z najdôležitejších sodných zlúčenín, je nevyhnutné pre živé organizmy.

Chlorid uhličitý (CCl₄)

Bezfarebná, toxická kvapalina so sladkou vôňou. Je vynikajúcim rozpúšťadlom na oleje a tuky.

Chlórnanový ión (OCl⁻)

Vtedy vznikajú, keď je voda dezinfikovaná chlórom.

Fluór (F₂)

Je to toxický, svetlozelenožltý plyn, prvý člen rady halogénov. Je najreaktívnejší plyn. jeho najznámejšou zlúčeninou je teflón.

Jód (I₂)

Pevná, sivá látka, ktorá sublimuje pri zahrievaní. Jódová tinktúra je roztok jódu v liehu.

Jódny krištáľ

Pevná, sivá látka, ktorá sublimuje pri zahrievaní. Jódová tinktúra je roztok jódu v liehu.

Kyslík (O₂) (stredný stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Reakcia vodíka s kyslíkom

Zmesou vodíka a kyslíka vzniká peroxid vodíka. Pri zapálení exploduje.

Rozpúšťanie chlorovodíka (HCl) vo vode

Roztok chlorovodíka vo vode sa nazýva kyselina chlorovodíková.

Trichlórmetán (Chloroform) (CHCl₃)

Chemické známy ako chloroform tiež stal sa uznaný ako účinný prostriedok na vykreslenie bezvedomia pacienta.

Vznik molekuly vodíka

Vodíkové atómy vnútri molekúl vodíka sú držané pohromade kovalentnou väzbou.

Beryllium dichlorid (BeCl₂)

Je katalyzátorom a používa sa pri výrobe beryllia.

Bróm-, fluór-, chlórmetán (CHClBrF)

Molekula má dva enantioméry: stereoizoméry, ktoré sú si navzájom zrkadlovým obrazom ale zrkadlový obraz nie je totožný s pôvodným objektom.

Fosfor trichlorid (PCl₃)

Je to bezfarebná, na vlhkom vzduchu dymiaca kvapalina.

Added to your cart.