Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Chichén Itzá (12. storočie)

Chichén Itzá (12. storočie)

Legendárne hlavné mesto ríše Mayov a Toltékov sa nachádzalo na území dnešného Mexika.

Dejepis

Kľúčové slová

Chichen Itzá, Maya ľudia, Tolték, Mexiko, Polostrov Yucatán, Stredná Amerika, Svetovej Dedičstvo, architektúra, Nekropola, Španielski dobyvatelia, Ihlan, rodák, v stredoveku, dobytie, Amerika, dejepis, hlavné mesto, občianska vojna

Súvisiace extra

Otázky

 • Na území ktorej dnešnej krajiny sa nachádzalo Chichén Itzá?
 • Mestom ktorej kultúry bolo Chichén Itzá?
 • Čo vyjadruje výraz "cenote"?
 • Pravdepodobne kedy založili Mayovia Chichén Itzá?
 • Ktorá civilizácia založila Chichén Itzá?
 • Ktorý európsky národ dobyl Chichén Itzá v roku 1531?
 • Kedy dobyli Španieli Chichén Itzá?
 • Ako sa volal španielsky dobyvateľ, ktorý dobyl Chichén Itzá?
 • Aká stavba sa nenachádzala v Chichén Itzá?
 • Na koho počesť bol postavený najväčší pyramídový chrám v Chichén Itzá?
 • Na ktorom polostrove sa nachádzalo mesto Chichén Itzá?
 • Akú výšku mala Kukulkánova pyramída (bez svätyne, ktorá sa nachádzala na jej vrchu)?
 • Z koľkých schodov pozostávali schodiská na jednotlivých stranách Kukulkánovej pyramídy?
 • Cez čo museli dostať loptu počas maysko-toltéckej loptovej hry?
 • Aká dlhá bola centrálna aréna ihriska pre loptové hry v Chichén Itzá?
 • Akú mala podľa archeológov funkciu kupola "Slimáka"?
 • Pravdepodobne koho socha stála pri vchode Chrámu bojovníkov?
 • Aký priemer mala Svätá cenote?
 • Aká hornina tvorí polostrov Yucatán?
 • Aké obety prinášali bohovi dažďa pri Svätej cenote počas obdobia sucha?
 • Ako nazvali Španieli Kukulkánovu pyramídu?
 • Čo predstavovalo Tzompantli?
 • Podľa čoho bol pomenovaný "Slimák"?
 • Čo nebolo súčasťou Chichén Itzá?
 • Kde bol umiestnený Jaguárov trón?
 • Akú dĺžku mali bočné hrany Kukulkánovej pyramídy?
 • Aké zviera sa objavuje na reliéfoch, ktoré zdobia stavby Chichén Itzá?
 • Čím je zvláštna póza sôch Chacmool?
 • Z čoho bola vyrobená lopta stredoamerickej loptovej hry?
 • Pri výskume ktorej stavby našli archeológovia Jaguárov trón?
 • Zviera na Jaguárovom tróne sa pozerá...
 • Akú mal pôvodnú farbu Jaguárov trón?
 • Z čoho boli oči zvieraťa na Jaguárovom tróne?
 • Aké zviera stvárňuje trón, ktorý našli v Kukulkánovej pyramíde?

Scénky

Chichén Itzá

 • Svätá cenote - Svojrázny závrt. Počas obdobia sucha tu obetovali ľudí.
 • Tzompantli - Stojan na lebky. Tu boli vystavené lebky sakrálnych obetí.
 • Venušina platforma
 • „Kaštieľ” - Jeho názov pochádza od španielskych dobyvateľov (El Castillo), tento pyramídový chrám bol zasvätený operenému hadovi (Kukulkánovi).
 • Chrám bojovníkov - Stupňovitý pyramídový chrám, na vrchu ktorého stojí svätyňa rozdelená na dve cely.
 • trh
 • kolonáda
 • Xtoloc cenote
 • obydlia
 • polia
 • Veľké ihrisko - Miesto, kde sa konali rituálne stredoamerické loptové hry.
 • Platforma orlov a jaguárov
 • Chrám veľkňazov - Nazýval sa aj ako "Osario". Stupňovitý pyramídový chrám podobný Kukulkánovej pyramíde, ale bol menší. Svoj názov dostal od jedného z jeho objaviteľov, Edwarda H. Thompsona.
 • „Slimák” - El Caracol. Táto stavba dostala svoj názov podľa točitých kamenných schodov v jej vnútri. Je výnimočná tým, že nedodržiava mayský architektonický vzor, nakoľko jej pôdorys nemá tvar obdĺžnika. Mohla slúžiť ako hvezdáreň.
 • „Kláštor pre mníšky” - Svoj názov dostal od Španielov (Las Monjas). V skutočnosti to bola vládna budova a palác. Je jedným z najzachovalejších objektov v Chichén Itzá.

Mesto Chichén Itzá, ktoré sa nachádza v Strednej Amerike, na území dnešného Mexika, založili Mayovia v 5. storočí.
Toto osídlenie na vápencovom polostrove Yucatán v 10. storočí obsadili Toltékovia. Tieto dve civilizácie vytvorili vojenský pakt a Chichén Itzá sa stalo hlavným mestom maysko-toltéckej ríše.

V 13. storočí vypukla občianska vojna, počas ktorej mnohé budovy tohto mesta zničil požiar. Chichén Itzá stratilo svoju ústrednú funkciu a začalo upadať.
V roku 1531 dorazili španielski dobyvatelia pod vedením Francisca de Montejo. Obsadili mesto a pôvodní mayskí obyvatelia sa stiahli do vnútrozemia. Toto mesto znovu objavili európski cestovatelia v 19. storočí. Čoskoro bol zahájený archeologický výskum.
Aj dnes ešte existujú neodkryté časti v Chichén Itzá.

Toto neobyčajné mesto stojace v ruinách sa v roku 1988 dostalo na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
V roku 2007 - na základe výsledkov medzinárodného hlasovania - vyhlásili "sedem nových divov sveta". Na tomto zozname sa objavilo aj Chichén Itzá.
Chichén Itzá je jednou z najobľúbenejších pamätihodností dnešného Mexika a ročne ho navštívi približne 1,2 miliónov turistov.

Svätá cenote

 • cca. 60 m
 • cca. 27 m
 • vpusť - Prepadnuté jaskyne, ktoré vznikli z krasových hornín. Majú tvar takmer pravidelného kruhu. Sú dôležitým zdrojom sladkej vody.
 • obete - Týmto spôsobom sa snažili udobriť si boha dažďa počas obdobia sucha.

Vápencový polostrov Yucatán nemá rieky. Má však mnoho prírodných, kruhových závrtov, ktoré sa tvoria prepadnutím povrchovej vrstvy. Z týchto "studní", ktoré sa nazývali "cenote", získavali obyvatelia polostrova pitnú vodu.

Svätá cenote bola asi najdôležitejšou studňou v Chichén Itzá. Počas obdobia sucha tu obyvatelia pravdepodobne prinášali obete pre boha dažďa. Kostry, ktoré archeológovia našli na dne cenote, svedčia o tom, že počas týchto rituálov obetovali aj ľudí.

Veľké ihrisko

 • Jaguárov chrám
 • stena
 • lavica
 • kamenný kruh - Boli umiestnené vertikálne na stenách pozdĺž stredovej čiary, zvyčajne vo výške 6 m.
 • zápasište - Vďaka svojmu tvaru a stavebnému materiálu má výnimočnú akustiku. V Chichén Itzá sa nachádza najväčšia stavba tohto charakteru v Strednej Amerike.
 • 30 m
 • cca. 95 m
 • 8 m

Chichén Itzá má najväčšie ihrisko pre loptové hry v Strednej Amerike. Ihrisko je 168 m dlhé a 70 m široké, ohraničujú ho dva 90 m vysoké múry.
Na každej stene boli umiestnené pozdĺž stredovej čiary kamenné krúžky, zvyčajne vo výške 6 m. Hráči museli dostať loptu vyrobenú z plnej gumy cez tieto krúžky, a to bez použitia končatín.

Táto loptová hra obsahovala aj rituálne prvky. Ihrisko sa považovalo za prechod medzi svetom ľudí a druhým svetom.
Podľa nástenných reliéfov členov porazeného tímu obetovali. Poprava kapitána porazeného tímu bola pravdepodobne úlohou kapitána víťazného tímu.

Tzompantli

 • platforma
 • reliéfy - Zdobili steny stojana na lebky. Nájdeme na nich lebky, orly pochutnávajúce si na srdciach obetí a kostrových bojovníkov.

Tzompantli je konštrukciou typickou pre aztécku, mayskú a toltécku civilizáciu.
Bol to vlastne stojan na lebky.
Na lebkách nepriateľov porazených vo vojne, respektíve rituálne obetovaných osôb sa vyrazili diery a následne sa natiahli na zvislé (alebo vodorovné) tyče. Tieto tyče sa umiestnili na stojan a lebky boli vystavené na verejnosti.

„Kaštieľ”

 • svätyňa - Na vrchu pyramídy sa nachádza 6 m vysoký chrám, pri ktorom prinášali ľudské obete.
 • 91 schodov - Nájdeme ich na každej strane pyramídy, majú 45 stupňový uhol stúpania.
 • 9 terás - Majú štvorcový tvar, každá z nich je približne 2,5 m vysoká.
 • 6 m
 • 30 m
 • 55 m

Najvýznamnejšou stavbou Chichén Itzá bol stupňovitý pyramídový chrám, ktorý španielski dobyvatelia nazvali "Kaštieľom" (El Castillo). Chrám bol zasvätený mayskému operenému hadovi, bohovi Kukulkánovi.
Podľa výskumov táto pyramída bola postavená na jednej staršej, menšej pyramíde. 55 metrové hrany podstavy tejto stavby sú orientované k jednotlivým svetovým stranám. Táto 30 m vysoká pyramída má 9 stupňov. Na jej vrch vedú 4 schodiská, z ktorých každé má 45 stupňový uhol stúpania a pozostáva z 91 schodov. Na najvrchnejšej terase stojí jedna 6 m vysoká svätyňa.

Počas archeologických výskumov v jednej vnútornej komore staršej stavby, ktorá slúžila ako základ pre Kukulkánovu pyramídu, archeológovia objavili jednu sochu Chacmool a jednu sochu Jaguára. Prvá slúžila ako obetný oltár, kým druhá mala pravdepodobne funkciu trónu.

Chrám bojovníkov

 • schodovitá pyramída
 • svätyňa
 • Chacmool - Typická predkolumbovská stredoamerická socha. Zvyčajne ju stotožňujú s bohom dažďa. Bola na nej vytvorená rovná plocha, na ktorú sa umiestňovali obetné dary.
 • kolonáda

Centrálny prvok stavebného komplexu bol pomenovaný po tých stĺpoch, na ktorých sa nachádzajú reliéfy zobrazujúce bojovníkov. Zaujímavosťou je, že na stĺpoch spoločenskej siene každý bojovník predstavuje inú osobu.
Na vrchu stupňovitej pyramídy, oproti schodisku stála socha Chacmool. Za ňou bol vchod do svätyne.

Chrám veľkňazov

 • svätyňa
 • schodovitá pyramída
 • schodisko

Stupňovitý pyramídový chrám, ktorý sa nazýval aj Osariom, je zmenšeninou "Kaštieľa". Na jeho vrchu sa nachádza svätyňa, v ktorej je schodisko vedúce do hĺbky 12 metrov, kde je umiestnená komora.
Archeológovia v komore objavili pohrebné artefakty a ľudské kosti. Z tohto dôvodu archeológ Edward H. Thompson, ktorý tu uskutočnil svoj výskum koncom 19. storočia, pôvodne pomenoval chrám ako "Hrob veľkňazov".
Súčasní archeológovia nesúhlasia s jeho názorom, podľa nich táto stavba neslúžila ako hrobová komora.

„Slimák”

 • observatórium (?) - Podľa jednej obľúbenej teórie jeho dvere a okná boli usporiadané tak, aby umožňovali sledovanie rôznych astronomických javov.
 • štvorcová platforma

Táto stavba s kupolou, ktorá spočíva na veľkej, štvorcovej platforme, dostala svoj názov (El Caracol) podľa točitých schodov v jej vnútri.
Je výnimočná tým, že nedodržiava mayský architektonický vzor, nakoľko jej pôdorys nemá tvar obdĺžnika, ale kruhu.
Podľa niektorých domnienok slúžila ako hvezdáreň, nakoľko jej dvere a okná boli usporiadané podľa istých astronomických javov (napr. prechod Venuše).

„Kláštor pre mníšky”

Stavba, ktorú španielski dobyvatelia nazvali "Kláštorom pre mníšky", je dnes jedným z najzachovalejších objektov v Chichén Itzá.
Považuje sa za perlu toltéckej architektúry. Na rozdiel od svojho názvu táto stavba bola pravdepodobne vládnou budovou a palácom.

Chacmool

Sochy Chacmool sú charakteristickými dielami predkolumbovskej Strednej Ameriky. Stvárňujú postavu ležiacu na chrbte, ktorá sa podopiera o svoje lakte. Hlavu má vytočenú o 90 stupňov a pozerá sa na bok.
Tento názov nemá indiánsky pôvod, ale pochádza od jedného bádateľa Chichén Itzá, Augusta Le Plongeon.

Tieto sochy pravdepodobne súvisia s rituálom ľudských obetí. Táto teória je podložená aj tým, že sochy majú v oblasti žalúdka vytvorený plochý disk alebo misku, do ktorých sa umiestňovali obetné dary. Chacmool boli sprostredkovateľmi medzi svetom ľudí a bohov.

Sochu Chacmool, ktorú môžete vidieť v animácii, objavili v komore staršej pyramídy nachádzajúcej sa vo vnútri Kukulkánovej pyramídy, blízko Jaguárovho trónu.

Jaguárov trón

Mexickí archeológovia, ktorí robili výskum v Chichén Itzá v rokoch 1920 a 1930, objavili v Kukulkánovej pyramíde skrytú komoru.
V strede objavenej miestnosti našli sochu Chacmool a v menšej priľahlej komore trón zobrazujúci jaguára.
Jaguár, ktorý má hlavu vytočenú naľavo o 90 stupňov, mal pôvodne červenú farbu. Oči mal vytvorené z jadeitov a aj jeho telo bolo zdobené týmito polodrahokamami.

Animácia

Rozprávanie

Mesto Chichén Itzá sa nachádzalo na polostrove Yucatán, na území dnešného Mexika. Založili ho Mayovia. Tí neskôr uzatvorili spojenectvo s Toltékmi, ktorí dobyli toto mesto.
Tieto dve civilizácie povýšili Chichén Itzá na hlavné mesto ríše a vytvorili v ňom výnimočnú zmes kultúry a umenia.

V centrálnej časti boli postavené najdôležitejšie chrámy, spomedzi ktorých vyniká stupňovitý pyramídový chrám zasvätený Kukulkánovi.

Neďaleko od stavby nazvanej "Kaštieľom" sa nachádzalo najväčšie ihrisko pre loptové hry v Strednej Amerike. Rituálna športová udalosť zvyčajne končila obetovaním ľudí, ktoré bolo charakteristickou súčasťou tejto kultúry.

Na druhej strane otvoreného priestoru s platformami stál "Chrám bojovníkov", ktorý bol známy svojimi stĺpovými rezbami.

Trochu ďalej od spoločenských priestorov tvorených kolonádami sa nachádzal "Chrám veľkňazov", ktorý bol zmenšeninou Kukulkánovej pyramídy.

Neďaleko neho stál "Slimák", ktorý pravdepodobne slúžil aj ako observatórium.

Mesto obklopovali polia. Pitná voda potrebná na ich zavlažovanie a takisto pre ľudí a zvieratá sa získavala z výnimočných prírodných útvarov, tzv. cenote.
Väčšina obytných domov sa nachádzala na okraji mesta.

Po príchode španielskych dobyvateľov obyvatelia opustili mesto a to začalo strácať svoju dôležitosť.
Cestovatelia a bádatelia ho však znovu objavili v 19. a 20. storočí.
Dnes je na zozname Svetového dedičstva UNESCO a takisto je zahrnuté do siedmich nových divov sveta.

Súvisiace extra

Aztécki bojovníci (15. storočie)

Aztécke primitívne zbrane boli nedostatočné v boji proti španielskym dobyvateľom.

Aztécky panovník (15. storočie)

Panovník stál na čele despotickej Aztéckej ríše.

Tenochtitlan (15. storočie)

Veľkolepé hlavné mesto vyspelej Aztéckej ríše udivilo aj španielskych dobyvateľov.

Štáty Ameriky

Prostredníctvom tejto prezentácie môžete spoznať štáty Ameriky, ich hlavné mestá a vlajky.

Štátne zriadenia a úradné jazyky

Spôsoby uplatňovania štátnej moci a najčastejšie úradné jazyky v jednotlivých štátoch sveta.

Inkský bojovník (15. storočie)

Inkské primitívne zbrane boli nedostatočné v boji proti španielskym dobyvateľom.

Machu Picchu (15. storočie)

Starobylé mesto Inkov, ktoré sa nachádza v dnešnom Peru, je na zozname Svetového kultúrneho dedičstva.

Národné symboly a pamiatky

Pomocou animácie spoznáme národné symboly a pamiatky po celom svete.

Novoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Santa Maria (15. storočie)

Santa Maria bola malá karaka. Slúžila ako veliaca a zásobovacia loď pre Kolumbovu expedíciu.

Teotihuacán (4. storočie)

Pred Kolumbovým príchodom to bolo najväčšie a najľudnatejšie mesto v Amerike, ktoré je majestátne aj v podobe ruín.

Zakázané mesto (Peking, 17. storočie)

Zakázané mesto je jednou z najimpozantnejších a najzáhadnejších pamiatok z cisárskeho obdobia Číny.

Conquistadori (16. storočie)

Španielski dobyvatelia svoje drvivé úspechy mohli ďakovať svojím pancierovým brneniam a zbraniam.

Džoserova pyramída (Sakkára, 27. storočie pr. Kr.)

Táto stupňovitá pyramída, ktorá postavená v 27. storočí pr. Kr., bola prvá pyramída v starovekom Egypte.

Zemepisné objavy (15-17. storočie)

Legendárne zemepisné objavy na začiatku nového veku prekleslili mapy, ich účinky sú veľmi rozmanité.

Zikkurat (Ur, 3. tisícročie pr. Kr.)

Zikkurat je názov chrámovej veže stavanej v celej starovekej Mezopotámii.

Krasová oblasť (základný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Added to your cart.