Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Bridlicový plyn

Bridlicový plyn

Táto animácia vysvetľuje technológiu ťažby bridlicového plynu.

Geografia

Kľúčové slová

bridlicového plynu, Tvorba bridlicového plynu, uhľovodík, energetický zdroj, bridlice hornina, ropná plošina, Energia, hydraulické štiepenie, perforácia, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Ťažba ropy v mori (Nórsko)

Vrtná plošina Troll je najväčšou morskou platformou na svete. Váži 656 000 ton, jej výška je 472 metrov a približne 170 metrov siaha nad úroveň vody.

Dopravné siete

Animácia predstavuje suchozemné, vodné a vzdušné dopravné uzly.

Prevádzka ropných vrtov

Strojové zariadenie, ktoré čerpá ropu na povrch.

Hlbinná baňa

Na rozdiel od povrchových baní, v hlbinných baniach vrstvy pokrývajúce uhlie nie sú odstránené, uhlie sa ťaží z banských šácht.

Povrchová baňa

Je opakom hlbinnej bane kde sú vrstvy pokrývajúce uhlie odstránené a ťaží sa na povrchu.

Ropná plošina

Dlhá rúrka v strede veže preniká do oceánu, kým nedosiahne vrstvu, ktorá obsahuje ropu.

Ropná rafinéria

Medzi produkty spracované rafinériami patrí nafta, benzín, mazivá.

Tepelná elektráreň (uhľovodíkové palivo)

Jedná sa o technologický celok, ktorý vyrába elektrickú energiu premenou z chemickej energie viazanej v palive prostredníctvom tepelnej energie.

Added to your cart.