Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Borovica lesná

Borovica lesná

Jeden z najrozšírenejších druhov borovíc na svete, ktorý pochádza z Eurázie.

Biológia

Kľúčové slová

borovica lesná, Borovica, ihličnatý les, gymnosperms, ihla, evergreen, kužeľ, borovicotvaré, živice, les, piestik, trvalka, drevnatý, rodák, Eurasia, drevo, rastlina, list, biológia

Súvisiace extra

Sekvojovec mamutí

Sekvojovec mamutí je hmotnosťou najväčší živý organizmus.

Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Vegetačné stupne lesov

Stupne rôznych typov lesov sa môžu líšiť.

Život v období permu

Táto 3D scénka vám predstaví flóru a faunu z poslednej periódy paleozoika.

Životný cyklus rastlín

Vývoj machorastov, papraďorastov, nahosemenných a krytosemenných rastlín charakterizuje striedanie generácií.

Dub letný

Na príklade duba nám animácia predstaví ako sa stromy menia v priebehu ročných období.

Odlesňovanie

Ničenie lesov má mnoho negatívnych dopadov na životné prostredie.

Pôdne typy (pôdne profily)

Táto animácia prezentuje rôzne pôdne typy.

Pagaštan konský

Táto animácia zobrazuje ako sa strom gaštanu mení v priebehu ročných období.

Stavba listu

Animácia zobrazuje hlavné typy listov a rozdiel medzi listami jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín.

Huby

Plodnica klobúkovitých húb vzniká z hubových vlákien, ktoré sa vyvíjajú zo spóry.

Jabloň

Jablko je celosvetovo jedným z najobľúbenejších ovocí.

Added to your cart.