Bitka pri Termopylách (480 pr. Kr.)

Počas grécko-perzských vojen bitka pri Termopylách sa stala symbolom hrdinstva a obetavosti kráľa Leónida a sparťanských vojakov.

Súvisiace extra

Nero, krvavý básnik

Nero skutočne podpálil Rím zámerne? Je toto tvrdenie pravdivé?

Mýtus o labyrinte

Théseov boj s Minótaurom, netvorom s ľudským telom a býčou hlavou v záhadnom labyrinte.

Mesto Babylon (6. storočie pr. Kr.)

Staroveké mesto Babylon sa rozprestieralo v Mezopotámii na dvoch brehoch rieky Eufrat.

Quinquereme (3. storočie pr. Kr.)

Je typickou vojnovou loďou helenistického obdobia s niekoľkými radmi vesiel.

Helenistické obdobie: Alexandria

Alexander Veľký založil mnoho miest, ktoré boli administratívnymi strediskami, kde sa grécka...

Staroveká Egyptská plachetnica

Riečné a námorne lode starovekých Egypťanov boli jednosťažňové plachetnice vybavené veslami.

Bojové taktiky starovekej rímskej pechoty

Pripravení legionári Rímskej ríše boli majstrami vojnovej taktiky.

Cella Septihcora (Pécs, Maďarsko, 4. storočie)

Budovy ranokresťanského cintorína archeologicky sú zaujímavé ložiská.

Added to your cart.