Bitka pri Termopylách (480 pr. Kr.)

Počas grécko-perzských vojen bitka pri Termopylách sa stala symbolom hrdinstva a obetavosti kráľa Leónida a sparťanských vojakov.

Súvisiace extra

Staroveké poľnohospodárstvo v údolí Nílu

Podľa starodávnej povery staroveký Egypt je darom Nílu, pretože rieka hrala dôležitú...

Staroveké olympijské hry

Dozviete sa o vzniku starovekých olympijských hier a ich novovekom znovuzrodení.

Titov víťazný oblúk (Rím, 1. storočie)

Víťazný oblúk bol postavený pri vchode do komplexu Forum Romanum na oslavu víťazstva v...

Božstvá starovekého Egypta

Starovekí Egypťania uctievali množstvo bohov a bohýň.

Perzský bojovník (5. storočie pr. Kr.)

Vynikajúci lukostrelci boli obávanými bojovníkmi perzského vojska.

Germánsky bojovník (4. storočie pr. Kr.)

Obávaní germánski bojovníci dobyli Európu zo severu smerom na juh, ohrozili aj Rímsku ríšu.

Bitka pri Salamíne (480 pr.Kr.)

Taktika gréckeho loďstva a rýchlosť týchto lodí zabezpečili víťazstvo Grékom.

Added to your cart.