Bitka pri Moháči (29. augusta 1526)

Zdrvujúca porážka v bitke proti Turkom označila koniec jednej éry maďarských dejín.

Súvisiace extra

Tenochtitlan (15. storočie)

Veľkolepé hlavné mesto vyspelej Aztéckej ríše udivilo aj španielskych dobyvateľov.

Sýrske vodné kolesá (Hamá, 13. storočie)

Pomocou stredovekých arabských vodných kolies mohli prepravovať vodu aj na veľmi dlhé...

Maďarská armáda v 15 storočí (kavaléria)

Jednú časť zo základných jednotiek "čiernej armády" Mateja I. tvorila kavaléria.

Hradné väzenie v stredoveku

Rozmanité mučidlá používali v stredovekých a ranno-novovekých väzeniach.

Opátstvo svätého Havla (11. storočie)

Mnoho storočí patrilo medzi popredné európske benediktínske opátstva.

Hagia Sofia

Bola najslávnejšou stavbou kresťanského a neskôr islamského náboženstva. Momentálne funguje ako...

Pavlínsky kláštor

Tento pavlínsky kláštor bol postavený biskupom v Pécsi v roku 1225 pre pustovníkov...

Poľné mesto (Uhorsko)

Poľné mestá sa vyvinuli zo slobodných kráľovských miest sa stali najčastejším typom miest...

Added to your cart.