Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Bitka pri Actiu (31 pred Kr.)

Bitka pri Actiu (31 pred Kr.)

V bitke pri brehoch Hellasu Octavius zožal rozhodujúce víťazstvo nad Antoniom.

Dejepis

Kľúčové slová

bitka pri Actiu, Kleopatra VII., Marcus Antonius, Octavius, Actium, Augustus, Quinquereme, 31 pred Kr., Római Birodalom, Druhý triumvirát, námorná bitka, republika, Hellas, Egypt, Rím, námorná vojna, Vojnová loď, flotila, súboj, Vojenská história, dejepis, starovek

Súvisiace extra

Quinquereme (3. storočie pr. Kr.)

Je typickou vojnovou loďou helenistického obdobia s niekoľkými radmi vesiel.

Rímsky vojak (1. storočie pr. Kr.)

Rímské vojsko tvorili vysoko kvalifikovaní a dobre vybavení žoldnieri.

Staroveký rímsky vojenský tábor

Neustále rozširujúca sa Rímska ríša vybudovala na obsadených územiach stálé vojenské tábory.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Oltár mieru (Rím, 1. storočie pr. Kr.)

Tento obrovský oltár bol postavený prvým cisárom a je jedným z najvýznamnejších diel starovekého rímskeho umenia.

Provincie a mestá Rímskej ríše

Táto animácia vám predstaví dejiny Rímskej ríše trvajúce niekoľko storočí.

Staroveká Egyptská plachetnica

Riečné a námorne lode starovekých Egypťanov boli jednosťažňové plachetnice vybavené veslami.

Bitka pri Jutsku (1916)

Táto bitka medzi Nemeckom a Spojeným kráľovstvom bola najväčšia námorná bitka prvej svetovej vojny.

Bitka pri Lepante (1571)

Flotila Svätej ligy v chýrnej morskej bitke porazila osmansku flotilu.

Bitka pri Midway (1942)

Jedna z najväčších bitiek druhej svetovej vojny sa ukázala byť bodom obratu tichooceánskeho dejiska vojny.

Bitka pri Salamíne (480 pr.Kr.)

Taktika gréckeho loďstva a rýchlosť týchto lodí zabezpečili víťazstvo Grékom.

Bitka pri Trafalgare (1805)

Počas napoleonských vojen anglické vojnové loďstvo vedené admirálom Nelsonom porazilo španielsko-francúzsku vojnovú flotilu.

Historická topografia (bitky, univerzitná história)

Umiestnite miesta významných bitiek v histórii na slepej mape.

Added to your cart.