Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Bitka na Katalaunských poliach (451)

Bitka na Katalaunských poliach (451)

Rímske vojsko pod vedením Aetia zastavilo invazívne vojsko hunského kráľa Attilu.

Dejepis

Kľúčové slová

Katalaunské polia, súboj, Rimania, Huni, Attila, Flavius Aetius, Római Birodalom, Západorímska ríša, Hunská ríša, 5. storočie, Barbari, sťahovanie, starovek, Vizigóti, Alani, Ostrogóti, dejepis, Vojenská história

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Provincie a mestá Rímskej ríše

Táto animácia vám predstaví dejiny Rímskej ríše trvajúce niekoľko storočí.

Rímsky vojak (1. storočie pr. Kr.)

Rímské vojsko tvorili vysoko kvalifikovaní a dobre vybavení žoldnieri.

Germánsky bojovník (4. storočie pr. Kr.)

Obávaní germánski bojovníci dobyli Európu zo severu smerom na juh, ohrozili aj Rímsku ríšu.

Barbarské oblečenie (5. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Bojové taktiky starovekej rímskej pechoty

Pripravení legionári Rímskej ríše boli majstrami vojnovej taktiky.

Staroveký rímsky vojenský tábor

Neustále rozširujúca sa Rímska ríša vybudovala na obsadených územiach stálé vojenské tábory.

Bitka pri Alesii (52 pr.Kr.)

V roku 52 pr. Kr. Julius Caesar obliehal galské mesto, ktoré bránil Vercingetorix.

Bitka pri Zame (202 pr.Kr.)

Počas druhej púnskej vojny rímska armáda vedená Sciponom porazila v Afrike kartaginské vojsko pod velením Hannibala.

Dejiny ľudskej migrácie

Táto animácia ukazuje najväčšie migrácie v dejinách ľudstva od praveku až po súčasnosť.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Added to your cart.