Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Benediktínske opátstvo (Tihany, Maďarsko)

Benediktínske opátstvo (Tihany, Maďarsko)

Benediktínske opátstvo založil uhorský kráľ Ondrej I. v roku 1055.

Dejepis

Kľúčové slová

Benediktínskej, Katolíci, opátstva, Tihany, kostol, hlavná loď, svätyne, kláštor, mních, Balaton

Súvisiace extra

Benediktínské opátstvo v obci Ják ( Maďarsko)

Románsky kostol benediktínskeho opátstva postavili v 13. storočí v centre obce.

Opátstvo Melk (Rakúsko)

Benediktínske opátstvo s 900 ročnou históriou sa nachádza na brehu Dunaja.

Historická topografia (významné osobnosti - maďarská história)

Nájdite miesta na mape, ktoré súvisia s významnými osobnosťami a udalosťami v histórií Maďarska.

Katolícka pohrebná kaplnka (Feldebrő, Maďarsko)

Jedna z najvýznamnejších historických stavieb v Maďarsku, farský kostol bol postavený v 11. storočí.

Opátstvo svätého Havla (11. storočie)

Mnoho storočí patrilo medzi popredné európske benediktínske opátstva.

Pavlínsky kláštor

Tento pavlínsky kláštor bol postavený biskupom v Pécsi v roku 1225 pre pustovníkov žijúcich v pohorí Mecsek.

Uhorské korunovačné klenoty

Spomedzi všetkých korunovačných klenotov najznámejšia je uhorská koruna.

Zvony

Idiofonický hudobný nástroj má viacero prevedení.

Added to your cart.