Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Benátky v stredoveku

Benátky v stredoveku

Benátky boli námorná veľmoc a dôležité centrum morského obchodu.

Dejepis

Kľúčové slová

Benátky, stredoveký, Taliansko, obchodník, obchod, lagúna, prístav, Kráľovná Jadranu, mesto vody, Benátska republika, mestský štát, dóža, v stredoveku, bohatstvo, dejepis, centrum

Súvisiace extra

Otázky

 • Ako sa nazývajú Benátky?
 • Ktorá stavba sa nenachádza v Benátkach?
 • Ku ktorej krajine patria dnes Benátky?
 • Čo by sme nenašli v stredovekých Benátkach?
 • Ktoré mesto bolo najväčším nepriateľom Benátok v stredoveku?
 • Vďaka čomu sa stali Benátky mocným stredovekým mestom?
 • Čo vystihuje najviac stredoveké Benátky?
 • Aká bola štátna forma Benátok v stredoveku?
 • Ktoré udalosti priniesli stredovekým Benátkam skutočný rozkvet?
 • Čo bolo hlavným dopravným prostriedkom stredovekých Benátok?
 • Čo sa významne nepodieľalo na úpadku Benátok?
 • Ktorá hodnosť prináležala v stredovekých Benátkach najdôležitejšiemu štátnemu funkcionárovi?
 • Ako dlho zostávali dóžovia Benátok vo funkcii?
 • Ktorá stredoveká štátna inštitúcia pomáhala dóžom v Benátkach?
 • Ktorý svätý je patrónom Benátok?
 • Z čoho boli vyrobené koly, na ktoré boli postavené stredoveké Benátky?
 • Prečo boli koly, na ktoré boli postavené stredoveké Benátky vyrobené z červeného smreka?
 • Kto sa nenarodil v Benátkach?
 • Koľko členov mala Signoria?
 • Na brehu ktorého mora ležia Benátky?
 • Čo bolo najvzdialenejšie od stredovekých Benátok?
 • V ktorom období sa stredoveké mestá rozvíjali najvýraznejšie?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVďaka priaznivej geografickej polohe bolo osídľovanie okolia Benátok jednoduché.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVďaka geografickej polohe Benátok mesto bolo možné ľahko ochrániť.
 • Aká miestnosť sa nenachádzala v bežnom stredovekom benátskom dome obchodníka?
 • Aké privilégiá nemalo bežné stredoveké mesto?
 • Čo bolo hlavným zdrojom príjmu obyvateľov stredovekých miest?
 • Ako nazývame združenie remeselníkov vykonávajúcich rovnaké remeslo, ktoré slúžilo na ochranu záujmov?
 • Koho by sme pravdepodobne nestretli počas prechádzky po stredovekých Benátkach?
 • V akom štýle bola postavená väčšina benátskych budov v posledných storočiach stredoveku (14.-15. storočie)?

Scénky

Obchodníkov dom

Kanály

Interiér domu

 • obývačka
 • prijímacia sieň
 • hlavný vchod
 • predsieň
 • sklad
 • bočný vchod

Základ

 • vrstva bahna
 • vrstva hliny
 • drevené koly
 • vápencový základ

Animácia

 • obývačka
 • prijímacia sieň
 • sklad
 • vrstva hliny
 • drevené koly
 • vápencový základ

Súvisiace extra

Časť ulice v Bratislave (18.storočie)

Bratislava (Pozsony) bolo hlavným mestom Uhorského kráľovstva v 18. storočí

Dielňa Galilea Galileiho

Galileo Galilei obohatil fyziku a astronómiu o dôležité poznatky.

Hierarchia stredovekej kresťanskej cirkvi (11. storočie)

Táto animácia nám predstaví hierarchickú štruktúru stredovekej západnej kresťanskej cirkvi.

Obytný most v stredoveku (Londýnsky most, 16. storočie)

V období vlády Tudorovcov boli postavené okolo 200 budovy na obytnom moste cez rieku Temža.

Palác Reök v Segedíne

Projektantom najkrajšej secesnej budovy v Segedíne je Ede Magyar.

Ragusa (Chorvátsko, 16. storočie)

Dnes toto mesto poznáme ako Dubrovník. Je to chorvátske mesto s vynikajúcou polohou a veľkolepou architektúrou. Svoj najväčší rozkvet zažívalo v 16. storočí.

Stredoveká kováčska dielňa

Práca kováčov bola jedna z prvých povolaní v dejinách ľudstva a stala sa ešte dôležitejším počas stredoveku.

Typický maďarský byt z 50-tych rokov 20. storočia

V 50-tych rokoch 20. storočia v maďarských mestách boli charakteristické garzónky.

Turecký kúpeľ (10. storočie)

Jedným z pozitívnych vplyvov tureckej nadvlády bola stavba a udomácnenie sa kúpeľov.

V dielni Leonarda da Vinciho (Florencia, 16. storočie)

Navštívte dielňu geniálneho renesančného polyhistora, v ktorej môžete obdivovať jeho najdôležitejšie vynálezy a umelecké diela.

Časť mesta zo stredoveku

Stredoveké mestské domy boli postavené z kameňa alebo tehál a boli niekoľko poschodí vysoké.

Šikmá veža v Pise (14. storočie)

Stredoveká zvonica katedrály v Pise je najslávnejšia šikmá veža na svete.

Bitka pri Lepante (1571)

Flotila Svätej ligy v chýrnej morskej bitke porazila osmansku flotilu.

Reťazový most (Budapešť)

Széchenyiho reťazový most je najstarší stály most cez Dunaj medzi Budínom a Pešťou.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16. storočie)

Prvé zastrešené novoveké divadlo, ktoré sa pridržiavalo líniám antickej architektúry, bolo otvorené v roku 1585.

Typy mostov

Mosty rozdeľujeme podľa konštrukcie na nosníkové, oblúkové, visuté, konzolové a lanové.

Added to your cart.