Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Baníctvo v období priemyselnej revolúcie

Baníctvo v období priemyselnej revolúcie

Na konci 18. storočia, baníctvo sa rozvíjalo kvôli veľkej potrebe surovín v dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví.

Dejepis

Kľúčové slová

baníctvo, Priemyselná revolúcia, Banícka usadlosť, surovina, energetický zdroj, môj región, Štôlňa, dieťa robotník, Dobývanie nerastov, čakan, ťažný vozík, vzpera, Parný stroj, uhlie, nerastné bohatstvo

Súvisiace extra

Scénky

Banícka usadlosť

Štôlňa

Práca detí

Dobývanie nerastov

Prierez

 • chodba
 • čakan
 • lopata
 • ťažný vozík
 • koľaj
 • trám
 • vzpera
 • haviari
 • pracujúce deti

Animácia

 • chodba
 • čakan
 • lopata
 • koľaj
 • trám
 • vzpera
 • haviari
 • pracujúce deti

Rozprávanie

Dejiny baníctva sa prakticky začali písať spolu s dejinami ľudstva.
Priemyselná revolúcia, ktorá sa začala v Anglicku v rokoch 1780, však zmenila baníctvo z kvantitatívneho aj kvalitatívneho hľadiska.
Palivom pre parné stroje, ktoré sa v tom čase začali využívať vo veľkej miere, bolo čierne uhlie. Z tohto dôvodu sa v Anglicku otvorilo nespočetné množstvo baní a neskôr s rozširovaním priemyselnej revolúcie aj v ostatných krajinách.
Vzniklo viacero rôznych foriem ťažby nerastného bohatstva ukrývajúceho sa v zemskej kôre (povrchová ťažba, hlbinná ťažba, ťažba pod vodou atď.).
Táto animácia ukazuje banícku oblasť s hlbinnou ťažbou v 19. storočí.

V tomto prípade vrstvy nachádzajúce sa nad nerastnou surovinou zostávajú nedotknuté alebo sa odstránia iba sčasti.
V záujme prebádania a vyťaženia nerastných surovín sa stavajú osobitné stavby (štôlne, šachty atď.). Bezpečnosť štôlní vyhĺbených do hornín zaisťovali brvná a koly.

V chodbách sa pri ťažbe suroviny používali čakany, tá sa potom lopatami naložila do košov a banských vozíkov.
Naložené vozíky sa dostali na povrch pomocou konskej alebo ľudskej sily.

Kvôli nízkej mzde a malému priestoru často zamestnávali ako robotníkov deti.
Túto fyzicky veľmi náročnú prácu vykonávali 10-12 hodín denne, navyše v neľudských podmienkach. (Zákony upravujúce detskú prácu sa v mnohých krajinách zrodili iba oveľa neskôr.)

V jednotlivých baníckych oblastiach sa nachádzalo niekoľko štôlní. Železničná trať s úzkym rozchodom zabezpečovala ich prepojenie, respektíve odvoz vyťaženej suroviny.
Proces zameraný na prieskum a ťažbu neobnoviteľných minerálov má aj mnoho negatívnych dopadov, nakoľko vo väčšine prípadov znamená hrubý a nezvratný zásah do prírodného prostredia.

Súvisiace extra

Parný stroj Jamesa Watta (18. storočie)

Parný stroj, ktorý zdokonalil škótsky inžinier, James Watt, spôsobil technologickú revolúciu.

Ťažba zlata (19. storočie)

"Veľká zlatá horúčka" vznikla v 19. storočí, v roku 1848, okolo mesta San Fransisco.

Hlbinná baňa

Na rozdiel od povrchových baní, v hlbinných baniach vrstvy pokrývajúce uhlie nie sú odstránené, uhlie sa ťaží z banských šácht.

Povrchová baňa

Je opakom hlbinnej bane kde sú vrstvy pokrývajúce uhlie odstránené a ťaží sa na povrchu.

Priemyselný park

Priemyselný park zabezpečuje infraštruktúru a služby pre firmy.

Rušeň Rocket (1829)

Parný rušeň anglického inžiniera Georgea Stephensona bol postavený v rámci súťaže lokomotív v roku 1829.

Textilná továreň (19. storočie)

Vďaka vynálezom 18. storočia sa textilný priemysel stal jedným z najvýznamnejších odvetví.

The Victorian era

The scene depicts the extremities of the Victorian era, presenting the throne room and a workhouse.

Torzné kyvadlá

Sila môže byť meraná, meraním skrútenia torzného drôtu v torznej rovnováhe.

Vynálezy v textilnom priemysle, 18. storočie

Vynálezy 18. storočia viedli k obrovskému rozvoju textilného priemyslu.

Prevádzka ropných vrtov

Strojové zariadenie, ktoré čerpá ropu na povrch.

Robotnícka štvrť (19. storočie)

Počas industrializácie vznikli vo veľkých mestách nehygienické robotnícke štvrti.

Ropná plošina

Dlhá rúrka v strede veže preniká do oceánu, kým nedosiahne vrstvu, ktorá obsahuje ropu.

Added to your cart.