Aztécki bojovníci (15. storočie)

Aztécke primitívne zbrane boli nedostatočné v boji proti španielskym dobyvateľom.

Súvisiace extra

Pavlínsky kláštor

Tento pavlínsky kláštor bol postavený biskupom v Pécsi v roku 1225 pre pustovníkov...

Templárski rytieri (12. storočie)

Jeden z najdôležitejších rytierskych rádov, ktorý vznikol počas križiackych výprav.

Čierna smrť (Európa, 1347–1353)

Mor, ktorý spôsobuje baktéria, bol najničivejšou infekčnou chorobou v dejinách ľudstva.

Byzantský cisár (6. storočie)

Cisár bol vládcom Byzantskej ríše, ktorá bola "dedičom Rímskej ríše".

Prevádzka kanóna (18. storočie)

Kanóny sa stali jednou z najvýznamnejších zbraní nového veku.

Obytná veža v stredoveku

Donžony boli svojrázne budovy v stredoveku a boli postavené nielen ako súčasťou hradu.

Vikingský drevený kostol (Borgund, 13. storočie)

Drevený kostol sa v Nórsku zachoval v pôvodnej stredovekej forme.

Africká dedina (Sudán)

Africké dediny sa prispôsobujú prírodným danostiam a odzrkadľujú kultúru miestnych kmeňov.

Added to your cart.