Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Atomová bomba (1945)

Atomová bomba (1945)

Na vývoji atómovej bomby spolupracovali aj maďarskí vedci.

Dejepis

Kľúčové slová

atómová bomba, Oppenheimer, hromadného ničenia, Hirošima, Nagasaki, Los Alamos, Projekt Manhattan, Leó Szilárd, Enola Gay, Alamogordo, Paul Tibbets, štiepenie, nukleárna, zbraň, bombardér, Chlapček, Tlsťoch, urán Hydride bomba, Reťazová reakcia, svetová vojna, John von Neumann, Edward Teller, dejepis

Súvisiace extra

Otázky

 • Aký krycí názov mal projekt zameraný na vytvorenie atómovej bomby?
 • Kde sa nachádzalo stredisko amerického jadrového programu?
 • Kto viedol Projekt Manhattan?
 • Ktorý vedec s maďarským pôvodom sa nepodieľal na vývoji atómovej bomby?
 • Kto inicioval\nu Franklina D. Roosevelta\nvytvorenie atómovej bomby?
 • Kedy bola odpálená prvá testovacia atómová bomba?
 • Ktoré japonské mesto bolo ako prvé zasiahnuté atómovou bombou?
 • Aký mala krycí názov bomba zhodená na Hirošimu?
 • Ktoré mesto bolo doposiaľ zasiahnuté atómovou bombou ako posledné?
 • Kedy bola na Hirošimu zhodená atómová bomba?
 • Je to pravda, že tieto dva jadrové útoky si dokopy vyžiadali životy 320 000 japonských obyvateľov?
 • Ako sa volalo lietadlo, ktoré zhodilo na Hirošimu atómovú bombu?
 • Je to pravda, že hromadné použitie atómových bômb môže spôsobiť úplne zničenie života na Zemi?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPo zhodení atómovej bomby Leó Szilárd začal kampaň proti používaniu atómovej energie na vojenské účely.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nAlbert Einstein bol od začiatku odporcom atómových bômb.
 • Kto bol prezidentom Spojených štátov\nv čase použitia atómových zbraní?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPočas studenej vojny atómové bomby neboli použité, lebo mali strach z ich ničivej sily.
 • Aký štiepny materiál bol použitý\nv atómovej bombe zhodenej na Hirošimu?
 • Aký štiepny materiál bol použitý\nv atómovej bombe zhodenej na Nagasaki?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nAtómové zbrane vďaka ich hrozivej sile môžu slúžiť aj na mierové účely.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nUránová bomba obsahuje niekoľko kusov štiepneho materiálu, z ktorých každý jeden presahuje kritickú hmotnosť.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPri výbuchu uránovej bomby jednotlivé kusy uránu narazia do seba a ich spoločná hmotnosť presiahne kritickú hodnotu.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nKritická hmotnosť je tá hmotnosť,\npri presiahnutí ktorej v štiepnom materiáli nastáva nekontrolovaná reťazová reakcia.
 • Čo nespôsobuje výbuch atómovej bomby?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nÚčinky atómovej bomby vplývajú nanajvýš na dve generácie.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nRádioaktívne žiarenie spôsobuje genetické poškodenie, ktoré zapríčiňuje aj o niekoľko generácií neskôr rôzne vrodené anomálie.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nAtómová bomba zhodená na Hirošimu okamžite zabila takmer 90% ľudí v okruhu 1 kilometra.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nModerné atómové zbrane môžu byť desaťtisíckrát silnejšie, ako bomba zhodená na Hirošimu.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nAtómová bomba zhodená na Hirošimu bola silnejšia,\nako bomba zhodená na Nagasaki.

Scénky

Enola Gay

 • Bombardér B-29
 • Little Boy (uránová bomba)
 • Fat Man (plutóniová bomba)

Hrozné ukončenie jednej strašnej vojny

Prvú atómovú bombu vyvinul tím amerických výskumných pracovníkov v Los Alamos (Nové Mexiko).
Krycí názov pre vytvorenie atómovej bomby bol "Projekt Manhattan". Tento projekt sa začal v roku 1939, inicioval ho Leó Szilárd, ktorý pochádzal z Maďarska. (Podnetom k tomu bol strach z atómového programu nacistov.)
Tím pozostávajúci z amerických, anglických a talianskych vedcov (v ktorom pracoval aj John von Neumann a Edward Teller) viedol Robert Oppenheimer.
Prvú atómovú bombu (plutóniovú bombu) odpálili 16. júla 1945 na testovacom mieste neďaleko Alamogordo.

Európske vojenské udalosti II. svetovej vojny sa začiatkom mája 1945 ukončili. Na Ďalekom východe však Japonsko nebolo ochotné kapitulovať.
USA sa preto rozhodli použiť novú zbraň hromadného ničenia. 6. augusta zhodili atómovú bombu na Hirošimu (Little Boy, uránová bomba) a 9. augusta na Nagasaki (Fat Man, plutóniová bomba).
Prvú bombu zhodenú na Japonsko prepravoval ťažký bombardér B-29 Superfortress pod názvom Enola Gay patriaci americkému vojenskému letectvu 393d Bombardment Squadron, Heavy. Lietadlo riadil Paul Tibbets.

Bombardér B-29

 • guľometová veža
 • kabína pilota
 • zadná kabína
 • pretlaková kabína
 • bombardovací otvor
 • hviezdicový motor
 • podvozok

Atómové bomby

 • Little Boy (uránová bomba)
 • Fat Man (plutóniová bomba)

Atómová bomba patrí k jadrovým zbraniam. Existujú dva základné typy jadrových zbraní: jeden typ získava energiu z jadrového štiepenia (atómová bomba) a druhý typ z jadrovej fúzie (vodíková bomba).
V atómových bombách (štiepnych bombách) sa ťažké atómové jadrá (napr. plutónia, uránu) štiepia na ľahšie prvky, a to vplyvom ožiarenia neutrónmi, čo spúšťa reťazovú reakciu.
Atómová bomba má obrovskú ničivú silu kvôli uvoľneniu väzbovej energie atómového jadra. To sa prejavuje hlavne v podobe tlaku vzduchu, elektromagnetického impulzu (napr. tepelné žiarenie, svetlo) a rádioaktívneho žiarenia.

Little Boy

 • stabilizačné krídla
 • urán
 • radarová anténa
 • detonátor
 • hlaveň

„Little Boy”

Atómová bomba patrí k jadrovým zbraniam. Existujú dva základné typy jadrových zbraní: jeden typ získava energiu z jadrového štiepenia (atómová bomba) a druhý typ z jadrovej fúzie (vodíková bomba).
V atómových bombách (štiepnych bombách) sa ťažké atómové jadrá (napr. plutónia, uránu) štiepia na ľahšie prvky, a to vplyvom ožiarenia neutrónmi, čo spúšťa reťazovú reakciu.
Atómová bomba má obrovskú ničivú silu kvôli uvoľneniu väzbovej energie atómového jadra. To sa prejavuje hlavne v podobe tlaku vzduchu, elektromagnetického impulzu (napr. tepelné žiarenie, svetlo) a rádioaktívneho žiarenia.

„Little Boy” bol krycí názov pre atómovú bombu Mk-I, prvú jadrovú zbraň vo svetových dejinách, ktorá bola použitá vo vojne.
Bomba bola cca. 3 m dlhá a 71 cm široká. Táto konštrukcia s hmotnosťou dosahujúcou takmer 4 tony obsahovala 64 kg uránia-235 (z toho sa premenilo na energiu iba 0,6 gramov).
"Malý chlapec" zhodený na Hirošimu 6. augusta 1945 vybuchol so silou 13-18 kiloton, zničil celé mesto a pripravil o život 140 tisíc ľudí.

Fat Man

 • stabilizačné krídla
 • radarová anténa
 • detonačná vrstva
 • šošovka vyvolávajúca detonáciu
 • plutóniové jadro

„Fat Man”

Atómová bomba patrí k jadrovým zbraniam. Existujú dva základné typy jadrových zbraní: jeden typ získava energiu z jadrového štiepenia (atómová bomba) a druhý typ z jadrovej fúzie (vodíková bomba).
V atómových bombách (štiepnych bombách) sa ťažké atómové jadrá (napr. plutónia, uránu) štiepia na ľahšie prvky, a to vplyvom ožiarenia neutrónmi, čo spúšťa reťazovú reakciu.
Atómová bomba má obrovskú ničivú silu kvôli uvoľneniu väzbovej energie atómového jadra. To sa prejavuje hlavne v podobe tlaku vzduchu, elektromagnetického impulzu (napr. tepelné žiarenie, svetlo) a rádioaktívneho žiarenia.

Štiepna bomba zhodená na Nagasaki 9. augusta 1945 dostala svoj krycí názov pravdepodobne podľa svojho tvaru (a podobnosti s Winstonom Churchillom). Bomba bola 325 cm dlhá a 152 cm široká. Táto jadrová zbraň s hmotnosťou 4600 kg obsahovala plutónium-239.
Bockscar (riadený pilotom Charlesom Sweeneym), ktorý zhodil bombu, patril k tomu istému typu a útvaru, ako lietadlo bombardujúce Hirošimu.
V japonskom meste pri detonácii so silou 21 kiloton prišlo o život 39 tisíc ľudí a 25 tisíc osôb bolo zranených.

Animácia

 • spontánne štiepenie
 • indukované štiepenie
 • nekontrolovaná reťazová reakcia
 • Hirošima
 • Nagasaki

Počas štiepenia jadra, ktoré spôsobuje ničivú silu atómovej bomby, atómové jadrá sa pri vylučovaní neutrónov rozštiepia na dve časti, pričom sa uvoľňuje energia.
Štiepenie jadra sa môže udiať spontánne, jedná sa však o zriedkavý jav, respektíve prostredníctvom excitácie, kvôli pohlteniu neutrónu. Leó Szilárd poukázal na to, že ak jeden atóm vplyvom jedného neutrónu sa rozštiepi a vylúči pri tom niekoľko neutrónov, vznikne proces samobudenia, teda reťazová reakcia.
Najvhodnejší je uránový izotop s atómovou hmotnosťou 235 a plutóniový izotop s atómovou hmotnosťou 239, nakoľko v prípade štiepenia každého jadra sa uvoľnia 2-3 neutróny.
Podmienkou reťazovej reakcie je, aby sa štiepny materiál dostal do superkritického stavu, t.j. aby jeho hmotnosť alebo hustota prekročila minimálnu hodnotu. Vtedy neutróny, ktoré sa uvoľnia v rámci spontánneho štiepenia, s veľkou pravdepodobnosťou zasiahnu atómové jadrá a rozštiepia ich. Z nich sa potom uvoľnia ďalšie neutróny a spustí sa reťazová reakcia.

V uránovej bombe je štiepny materiál umiestnený v niekoľkých kusoch. Keď tieto kusy vďaka výbušnine narazia do seba, ich spoločná hmotnosť presiahne kritickú hodnotu a nastane detonácia.

V plutóniovej bombe štiepny materiál stlačia pomocou tradičnej detonačnej nálože, ktorý sa vďaka tomu dostane do superkritického stavu a spustí sa reťazová reakcia.

Projekt Manhattan bol americký výskumný program zameraný na vývoj atómovej bomby. Tím pozostávajúci z najlepších fyzikov viedol Robert Oppenheimer.
Aj nacistické Nemecko sa snažilo vytvoriť atómovú bombu, ale našťastie neboli úspešní.
V roku 1945 Oppenheimerov tím dosiahol svoj cieľ: vytvoril uránovú bombu pod názvom Little boy a plutóniovú bombu pod názvom Fat man.
26. júla 1945 doručili japonskému vedeniu ultimátum, v ktorom ich žiadali o okamžitú kapituláciu. Po odmietnutí ultimáta 6. augusta bombardér typu B-29 nazývaný Enola Gay zhodil na Hirošimu bombu Little boy, následne 9. augusta bombardér typu B-29 nazývaný Bockscar zhodil na Nagasaki bombu Fat man.
Tieto dva útoky spôsobili obrovské ničenie a vyžiadali si dokopy viac, než 300 000 civilných obetí. Kvôli mutáciám spôsobeným rádioaktívnym žiarením aj o niekoľko generácií neskôr sa rodili deti s vážnymi vývinovými poruchami.

Dva atómové bomby položili Japonsko na kolená a 2. septembra 1945 na palube vojnovej lode USS Missouri podpísalo bezpodmienečnú kapituláciu.

Tým sa ukončila najničivejšia vojna v dejinách ľudstva.

Princíp fungovania

 • urán
 • hlaveň

Reťazová reakcia

Rozprávanie

Počas štiepenia jadra, ktoré spôsobuje ničivú silu atómovej bomby, atómové jadrá sa pri vylučovaní neutrónov rozštiepia na dve časti, pričom sa uvoľňuje energia.
Štiepenie jadra sa môže udiať spontánne, jedná sa však o zriedkavý jav, respektíve prostredníctvom excitácie, kvôli pohlteniu neutrónu. Leó Szilárd poukázal na to, že ak jeden atóm vplyvom jedného neutrónu sa rozštiepi a vylúči pri tom niekoľko neutrónov, vznikne proces samobudenia, teda reťazová reakcia.
Najvhodnejší je uránový izotop s atómovou hmotnosťou 235 a plutóniový izotop s atómovou hmotnosťou 239, nakoľko v prípade štiepenia každého jadra sa uvoľnia 2-3 neutróny.
Podmienkou reťazovej reakcie je, aby sa štiepny materiál dostal do superkritického stavu, t.j. aby jeho hmotnosť alebo hustota prekročila minimálnu hodnotu. Vtedy neutróny, ktoré sa uvoľnia v rámci spontánneho štiepenia, s veľkou pravdepodobnosťou zasiahnu atómové jadrá a rozštiepia ich. Z nich sa potom uvoľnia ďalšie neutróny a spustí sa reťazová reakcia.

V uránovej bombe je štiepny materiál umiestnený v niekoľkých kusoch. Keď tieto kusy vďaka výbušnine narazia do seba, ich spoločná hmotnosť presiahne kritickú hodnotu a nastane detonácia.

V plutóniovej bombe štiepny materiál stlačia pomocou tradičnej detonačnej nálože, ktorý sa vďaka tomu dostane do superkritického stavu a spustí sa reťazová reakcia.

Projekt Manhattan bol americký výskumný program zameraný na vývoj atómovej bomby. Tím pozostávajúci z najlepších fyzikov viedol Robert Oppenheimer.
Aj nacistické Nemecko sa snažilo vytvoriť atómovú bombu, ale našťastie neboli úspešní.
V roku 1945 Oppenheimerov tím dosiahol svoj cieľ: vytvoril uránovú bombu pod názvom Little boy a plutóniovú bombu pod názvom Fat man.
26. júla 1945 doručili japonskému vedeniu ultimátum, v ktorom ich žiadali o okamžitú kapituláciu. Po odmietnutí ultimáta 6. augusta bombardér typu B-29 nazývaný Enola Gay zhodil na Hirošimu bombu Little boy, následne 9. augusta bombardér typu B-29 nazývaný Bockscar zhodil na Nagasaki bombu Fat man.
Tieto dva útoky spôsobili obrovské ničenie a vyžiadali si dokopy viac, než 300 000 civilných obetí. Kvôli mutáciám spôsobeným rádioaktívnym žiarením aj o niekoľko generácií neskôr sa rodili deti s vážnymi vývinovými poruchami.

Dva atómové bomby položili Japonsko na kolená a 2. septembra 1945 na palube vojnovej lode USS Missouri podpísalo bezpodmienečnú kapituláciu.

Tým sa ukončila najničivejšia vojna v dejinách ľudstva.

Súvisiace extra

Vznik dvojpólového sveta

Založenie OSN a udalosti po druhej svetovej vojne.

Pád Sovietskeho zväzu

Pád Sovietskeho zväzu znamenal nielen koniec studenej vojny, ale aj radikálnu zmenu vo svete. K...

Slovania

Väčšina slovanských národov, ktoré sa delia na tri veľké skupiny, v súčasnosti žije v 14...

Priebeh prvej svetovej vojny

Dlhotrvajúca vojna bola veľkou záťažou pre vojenský personál a takisto pre celé civilné...

Sovietsky zväz za Stalinovej éry

Okolnosti vzniku a následky Stalinom vybudovanej komunistickej diktatúry.

The Eagle’s Nest

The landscape is quite picturesque. Mountains and lakes as far as the eye can see. Location:...

MIG-31 (Sovietsky zväz, 1982)

Dvojmotorové stíhacie lietadlo Sovietskeho zväzu začalo slúžiť od roku 1982.

Radar (Zoltán Bay)

V roku 1946 maďarský vedec zachytil pomocou tohto zariadenia radarové ozveny z Mesiaca.

Added to your cart.