Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Archaeopteryx

Archaeopteryx

Archeopteryx je vyhynutý pravták, ktorý predstavuje spojivo medzi vtákmi a plazmi.

Biológia

Kľúčové slová

Archaeopteryx, praveký tvor, fosílne, Jurassic vek, dinosaurus, plaz, vták, Rekonštrukcia, vajcia, kostra, bezmotorové lietanie, dravec, Stavovce, zviera, mäsožravý, biológia

Súvisiace extra

Druhy vtáčieho peria

Animácia nám predstaví hlavné druhy vtáčieho peria a ich jemnú štruktúru.

Ako chodidlá gekóna priľnú k hladkému povrchu?

Gekóny vedia chodiť po stenách a stropoch. V animácií je táto ich schopnosť bližšie predvedená

Amonity, podtrieda štvoržiabrých hlavonožcov

Patrili do skupiny hlavonožcov s vonkajšou vápenatou schránkou. Ich fosílie sú dôležité ukazovatele.

Deinonychus

Deinonychus, ktorého meno znamená "hrozný pazúr", bol mäsožravým dinosaurom z čeľade dromeosaurov.

Drozd čierny

Prostredníctvom animácie drozda čierneho vám predstavíme vtáčie vajíčka a anatómiu vtáčej kostry.

Flóra a fauna v karbóne

Táto animácia predstavuje živočíchy a rastliny, ktoré sa vyskytovali v období medzi devónom a permom (pred 358–299 miliónmi rokov).

Homo erectus

"Človek vzpriamený" vyrábal nástroje a používal oheň.

Ichthyostega

Praobojživelník, ktorý vyhynul pred 360 mil.rokov. Patrí medzi prvé známe suchozemské štvornožce.

Kaňa močiarna

Kaňa močiarna je dravý vták, ktorý žije takmer po celom svete.

Kačica divá

Na príklade kačice divej vám predstavíme anatómiu vtákov.

Kavka obyčajná

Kavka obyčajná sa zhlukuje do kŕdľov a často ju nájdete v mestách. Konrad Lorenz detailne analyzoval komplexné sociálne správanie týchto zvierat.

Mamut

Mamut je vyhynutý rod z čeľade slonovitých a radu chobotnancov. Lovili ho pravekí ľudia.

Pteranodon longiceps

Prehistorický lietajúci plaz podobný vtákom, avšak nie je medzi nimi priame evolučné spojenie.

Quetzalcoatlus, obrovský pterosaurus

Quetzalcoatlus bol jedným z najväčších lietajúcich zvierat.

Rybárik riečny

Charakteristickým znakom tohto vtáka sú výrazné farby, ktoré mu pomáhajú pri love a skrývaní.

Sokol rároh

Sokol rároh je veľký dravý vták rozšírený v Európe a Ázii.

Trilobity (fosílie)

Zaraďujeme sem predkov pavúkovcov a rakov.

Tučniak cisársky

Vták žijúci na Antarktíde, prispôsobený zime a plávaniu.

Zaľadnenie

Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 13 tisíc rokmi.

Chameleón jemenský

Chameleón je plaz, ktorý má schopnosť meniť farbu.

Zmena polohy kontinentov v geologickom časovom pásme

V histórií našej planéty boli kontinenty neustále v pohybe. Tento proces prebieha dodnes.

Apatosaurus

Bylinožravý dinosaurus s mohutnou stavbou tela a dlhým krkom.

Ichtyosaurus

Je vyhynutý rod spodnojurského morského plaza, podobný delfínom. Je príkladom konvergentnej evolúcie.

Latiméria divná

Živá fosília, ktorá je dôležitým druhom z hľadiska evolúcie štvornožcov.

Stegosaurus

Druh pravekého jaštera, ktorého kostenné platne slúžili na termoreguláciu.

Tiktaalik

Prechodná forma medzi rybami a suchozemskými štvornohými stavovcami.

Tyranosaurus rex „tyranský jašter“

Je vyhynutý praveký dravý jašter, jeden z najznámejších dinosaurov.

Triceratops

Typ dinosaura z obdobia vrchnej kréty. Rozpoznať ho môžeme podľa kostenného goliera a troch rohov.

Added to your cart.